Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 74
im. Bł Honorata Koźmińskiego

Fundacja "Nauka i Praca" Sióstr Imienia Jezus

ul. Smoleńskiego 31, 01-698 Warszawa
tel. (22) 832-27-07, fax. (22) 832-43-16
www:   http://www.smolenskiego.edu.pl
e-mail:   szkola@smolenskiego.edu.pl
/
 

W ZESPÓŁ SZKÓŁ WCHODZI:

SZKOŁA PODSTAWOWA NIEPUBLICZNA NR 74
im. Bł. H. Koźmińskiego

GIMNAZJUM NR 13
im. Sł. B. F.M. Witkowskiej

Nauczycielem życia jest dla nas Jezus Chrystus i Jego Ewangelia


CELE I ZADANIA SZKOŁY
 • Podstawowym celem szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów, w duchu Ewangelii, do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.
 • Szkoła wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej.
 • Celem szkoły jest stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju intelektualnego i osobowego uczniów, zgodnie z zasadami personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej określonych przez Kościół Katolicki.
 • Szkoła jako wspólnota umożliwia uczniom, nauczycielom i rodzicom pogłębioną formację duchowo-moralną i jest miejscem życia religijnego.
PROGRAM PROFILAKTYKI

Program profilaktyki jest integralną częścią Programu Wychowawczego Szkoły i zgodnie z misją szkoły jest ukierunkowany na „Stworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi ucznia ... jako przygotowanie do podjęcia obowiązku dalszej nauki i odpowiedzialnego realizowania swojego powołania życiowego oraz wychowywania ucznia tak, by mógł stawać się dobrym człowiekiem, wiernym katolikiem, kompetentnym pracownikiem i odpowiedzialnym obywatelem.”

Program jest otwarty i może ulegać modyfikacji zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły. Cele założone w niniejszym programie powinny znaleźć odzwierciedlenie w planach przygotowywanych indywidualnie przez wychowawców klas dla konkretnych grup. Należy w nich umieścić szczegółowe informacje dotyczące metod, form pracy, terminów i osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.

Czas przewidziany na realizację programu wynosi 3 lata.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 • Rozwój duchowy:
  • Otwarcie się na Boga poprzez poznanie Jego dzieł za pomocą rozumu w duchu prawdy, dobra i piękna.
  • Miłowanie Boga obecnego w Kościele poprzez Słowo, Eucharystię, sakramenty.
  • Ukazanie postaci Patronów szkoły - Bł. Honorata Koźnińskiego i Sł. B. Franciszki Marii Witkowskiej.
 • Rozwój moralny:
  • Świadome, odpowiedzialne i konsekwentne dokonywanie wyborów w oparciu o system wartości chrześcijańskich - Dekalog i Kazanie na Górze.
  • Formowanie sumienia zgodnie ze Słowem Bożym.
 • Wychowanie społeczne:
  • Przygotowanie do życia w rodzinie, społeczeństwie i państwie w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych.
  • Wdrażanie do ofiarności i solidarności.
 • Kształcenie woli:
  • Aktywne poszukiwanie i podejmowanie działań zgodnie z wolą Bożą.
  • Odpowiedzialne realizowanie powierzonych zadań z rzetelnością i wytrwałością.
 • Ukierunkowanie uczuć i emocji:
  • Podporządkowanie rozumowi uczuć i emocji, aby prowadziły do dobra.
 • Rozwój intelektualny:
  • Otwarcie się na poszukiwanie prawdy.
  • Umiejętność przyswajania wiedzy i poszukiwania informacji.
 • Kształcenie zdolności spostrzegania i kojarzenia:
  • Kojarzenie i systematyzowanie wiedzy.
  • Budowanie struktur myślowych.
 • Rozwój fizyczny:
  • Kształcenie charakteru i wzmacnianie psychiki poprzez rozwój sprawności fizycznej, profilaktykę zdrowotną i hart.
FUNDACJA "NAUKA I PRACA" SIÓSTR IMIENIA JEZUS

Z wielką przyjemnością chcemy Państwa poinformować, że nasza Fundacja "Nauka i Praca" Sióstr Imienia Jezus została wpisana na listę Instytucji Pożytku Publicznego. Oznacza to, że teraz mogą Państwo przekazać 1 % swojego podatku na rzecz fundacji w ramach rozliczenia rocznego. Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, że przekazanie pieniędzy nie wiąże się z dodatkowym kosztem. Wybór naszej fundacji oznacza, że zasilone zostaną jej fundusze.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus od pierwszych lat swego istnienia tzn. od 1887 roku rozwijało działalność opiekuńczo - wychowawczo - oświatową. Siostry pracowały w sierocińcach, bursach, internatach, ochronkach, przedszkolach i szkołach wspierając dzieci z najuboższych rodzin, dając im możliwość zdobycia wykształcenia i zawodu. W 1922 roku powołano przy Zgromadzeniu Stowarzyszenie "Nauka i Praca", w ramach którego w okresie międzywojennym Siostry prowadziły kilkanaście szkół i kursów zawodowych.

Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli oraz firm i instytucji także dzisiaj Zgromadzenie Sióstr Imienia Jezus kontynuuje swe tradycje w odzyskanych w 1993 roku szkołach i przedszkolu mając na względzie dobro, właściwe wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia Polaków.

Fundacja "Nauka i Praca" ma na celu wspieranie działalności oświatowo-wychowawczej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus w Warszawie w szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu. Fundacja gromadzi środki na pomoc finansową i rzeczową uczniom, polegającą na udzielaniu stypendiów uczniom wybitnie zdolnym, opłacanie wyżywienia, wycieczek, obozów, nauki języków obcych, uczniom wymagającym wsparcia finansowego a także na rozbudowę, remonty i wyposażenie szkół.

Prace Fundacji i jej zarząd są prowadzone w pełni społecznie, w imię wspólnego dobra.

GALERIA ZDJĘĆ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:46:50
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:46:50) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie