Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Nr 2

im. Stanisława Konarskiego

ul. Stasiaka 1, 32-700 Bochnia
tel./fax (14) 612-27-30
www:   http://www.zs2-bochnia.pl
e-mail:   zsbbochnia@apnet.pl
zs2@powiat.bochnia.pl
/

LICEUM PROFILOWANE (3 lata)

- kształtowanie środowiska

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata)

- przedmioty wiodące: historia i geografia
 

TECHNIKUM (4 lata)

- technik budownictwa
- technik drogownictwa
- technik geodeta
- technik inżynierii środowiska i melioracji
- technik urządzeń sanitarnych

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

- murarz (3 lata)
- malarz - tapeciarz (2 lata)
- monter instalacji i urządzeń sanitarnych (3 lata)
- posadzkarz (2 lata)
- technolog robót wykończeniowych w budownictwie (3 lata)


Do celów i zadań szkoły należy w szczególności:

 • umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i zdania egzaminu dojrzałości,
 • umożliwianie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
 • kształtowanie środowiska wychowawczego stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
 • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
 • umożliwianie rozwijania sprawności umysłowych oraz zainteresowań ucznia,
 • zapewnianie absolwentowi przygotowania ogólnokształcącego umożliwiającego kontynuowanie  kształcenia w szkołach wyższego stopnia,
 • przygotowanie do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie w duchu zrozumienia, pokoju,   tolerancji, równości płci oraz przyjaźni,
 • rozwijanie szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód,
 • rozwijanie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych,
 • przeciwdziałanie wszelkim patologiom,
 • stwarzanie warunków sprzyjających realizacji celów życiowych uczniów, rozwojowi ich zainteresowań, pracy indywidualnej nad wybranymi dziedzinami wiedzy,
 • sprzyjanie rozwojowi samodzielnego i krytycznego myślenia, refleksji wobec własnej hierarchii wartości,
 • umożliwianie tworzenia warsztatu pracy intelektualnej,
 • rozwijanie aktywności w różnorodnych dziedzinach sztuki, nauki, techniki, sportu,
 • rozwijanie działań wychowawczych.

GALERIA

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-02 00:07:23
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-02 00:07:23) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie