Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. M. Grzegorzewskiej

ul. Majowa 1/13, 92-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. (044) 724-50-66
www:   http://www.soswtom.neostrada.ple-mail:   soswtom@neostrada.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
/
 

SZKOŁA PODSTAWOWA


GIMNAZJUM


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

- krawiec
- kucharz
- stolarz
- malarz-tapeciarz

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY


Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim, poprzez edukację i wychowanie spełnia ważną rolę przygotowując dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie do życia w społeczeństwie jako pełnowartościowych obywateli.


„NIE MA KALEKI, JEST CZŁOWIEK„

Upośledzenie umysłowe nie pomniejsza wartości i godności człowieka.

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tomaszowie Mazowieckim to placówka obejmująca opieką dydaktyczno – wychowawczą dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym zamieszkała na terenie powiatu tomaszowskiego. Zorganizowana jest również nauczanie dzieci przebywających w szpitalu. Ponadto są objęte nauczaniem indywidualnym dzieci niepełnosprawne umysłowo ze sprzężeniami (np. upośledzenie umysłowe z porażeniem mózgowym, dystrofią mięśniową i innymi schorzeniami).

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze wzbogacane są różnorodnymi formami pracy : akademie, konkursy, wycieczki, wystawy, turnieje, przeglądy artystyczne, olimpiady specjalne na szczeblu rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Uzdolniona młodzież ma możliwość realizowania swoich pasji w kółkach zainteresowań. W Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, zarówno na poziomie szkoły podstawowej jak i gimnazjum, oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych prowadzone są zajęcia rewalidacyjne. Zadania stawiane przed uczniami są dostosowane stopniem trudności do ich możliwości psychofizycznych. Usprawnianie zaburzonych funkcji oraz utrwalanie wiadomości szkolnych odbywa się z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy oraz przy pomocy różnorodnych środków dydaktycznych.. Na tych zajęciach każdy uczeń zawsze odnosi sukces, co pozwala mu odbudować wiarę we własne siły i umiejętności oraz wytworzyć pozytywną motywację do nauki.

Wszystkie dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum objęte są zajęciami rewalidacyjnymi i reedukacyjnymi.

Nad prawidłową realizacją zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych czuwa wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna. Dzięki merytorycznemu przygotowaniu, twórczej postawie i osobistemu zaangażowaniu nasi uczniowie znajdują wsparcie i pomoc we wszechstronnym rozwoju.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:46:34
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:46:34) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie