Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Specjalych nr 42

ul. Sienkiewicza 43, 41-800 Zabrze
tel. (032) 271-87-70
www:   http://www.zss42.zabrze.pl
e-mail:   info@zss42.zabrze.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
/

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA
przysposabiająca do zawodu

 

GIMNAZJUM

- zapewniony dowóz dzieci z terenu Zabrza

LICEUM PROFILOWANE

- zarządzanie informacją

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

- kucharz małej gastronomii

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

- cykl 2-letni
- kucharz małej gastronomii
- sprzedawca
- ogrodnik
- malarz-tapeciarz
- posadzkarz
- cykl 3-letni
- cukiernik
- piekarz
- blacharz samochodowy
- krawiec
- murarz


Szkoła wyposażona jest w aparaturę audiowizualną, systemy FM, dobrze wyposażone i nowoczesne pracownie przedmiotowe: pracownię kucharską, dwie pracownie informatyczne oraz Szkolne Centrum Multimedialne. Szkoła posiada także salę gimnastyczną oraz siłownię wyposażoną w wielofunkcyjne przyrządy do ćwiczeń.
Wszyscy uczniowie objęci są opieką logopedy, psychologa i pedagoga szkolnego. Nauczyciele, jak również pedagog i psycholog, posługują się językiem migowym w stopniu co najmniej pozwalającym na swobodną komunikację z uczniem niesłyszącym.

Cele i zadania szkoły:
 • Szkoła spełnia funkcje:
  • kształcące,
  • wychowawcze – opiekuńcze,
  • kulturotwórcze,
  • prozdrowotne,
  • terapeutyczne,
 • Szkoła tworzy warunki do intelektualnego, emocjonalnego i społecznego rozwoju uwzględniające zadania wynikające z programu wychowawczego, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
 • Szkoła realizuje swoje zadania poprzez:
  • umożliwianie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności dostosowanych do możliwości rozwojowych dziecka.
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień ucznia stosownie do możliwości finansowych, kadrowych i lokalowych szkoły.
  • propagowanie tradycji narodowych i regionalnych,
  • tworzenie warunków do kulturalnego i społecznego rozwoju ucznia,
  • realizację modelu wychowawczego z uwzględnieniem zasad tolerancji, wolności sumienia i światopoglądu,
  • utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole,
  • organizowanie opieki i pomocy materialnej, pedagogiczno – psychologicznej zgodnie ? obowiązującymi przepisami i możliwościami szkoły.
Galeria

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:35:27
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:35:27) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie