Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

im. Stanisława Staszica

ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa
tel. (41) 394-27-77
www:   http://www.zsp3.pl
e-mail:   sekretariat@op.pl
/

TECHNIKUM
z oddziałami integracyjnymi (4-letnie)

- technik ekonomista
- technik technologii żywności
- technik mechanik
- technik elektryk
- technik informatyk
- technik technologii drewna
- technik logistyk
- technik organizacji usług gastronomicznych
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
z oddziałami integracyjnymi (3-letnie)


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
(3 lata)

- mechanik pojazdów samochodowych
- ślusarz
- elektryk
- stolarz
- cukiernik
- piekarz
- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
- rzeźnik- wędliniarz
- blacharz samochodowy
- fryzjer
- kucharz małej gastronomii (2 lata)
- sprzedawca (2 lata)
- betoniarz- zbrojarz (2 lata)

Nasza szkoła od początku swojego istnienia dążyła do wypracowania optymalnych warunków wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, stwarzania warunków dla rozwoju zainteresowań i talentów w rozwoju w różnych dziedzin wiedzy oraz umiejętności.

Młodzież ma możliwość aktywnie uczestniczyć w działaniach funkcjonujących w szkole: Szkolnego Klubu Europejskiego oraz Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi.

Szkolny Klub Europejski

Klub został założony 21.03.2001r przez Panią Mariannę Soból i Panią Agnieszkę Chorab. W skład Klubu wchodzą uczniowie klas I, II, III naszej szkoły. Nasz Klub Europejski to współpraca nauczycieli i młodzieży.

Klub przyczynia się do zdobywania wiedzy z zakresu funkcjonowania społeczeństwa opartego o zasady państwa demokratycznego, kształtowania postaw obywatelskich.

Uczy młodych ludzi:

 • aktywności
 • tolerancji
 • szacunku dla różnic kulturowych i odmienności innych narodów
 • umiejętności poszukiwania informacji
 • współpracy w grupie
 • realizacji założonych celów

Cele klubu:

 • rozwijanie świadomości europejskiej opartej na wspólnym dziedzictwie poszukiwania kulturowej dmienności, praw człowieka i fundamentalnych zasad humanitarnych
 • zintegrowanie młodzieży zainteresowanej problematyką europejską (kreowanie działalności klubu na forum szkoły i w społeczności lokalnej)
 • poznawanie krajów, regionów i nacji, budowanie zrozumienia i tolerancji
 • przybliżanie uczniom struktury i działania Rady Europy oraz praw i obowiązków spoczywających na krajach członkowskich
 • poznawanie funkcjonowania UE i omówienie problematyk dążenia Polski do uzyskania statusu członka UE
 • rozwijanie poczucia "Warto być Europejczykiem", otwartości, samodzielności, poszanowania demokracji i tolerancji
 • rozwijanie kreatywności, asertywności i twórczego rozwiązywania problemów
 • nawiązanie współpracy z młodzieżą zrzeszoną w klubach europejskich w Polsce i Europie

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi istnieje w szkole od 1976r. Pełnoletni i zdrowi uczniowie z klas najstarszych zgłaszają się do wyjazdowego punktu krwiodawstwa organizowanego w świetlicy naszego internatu. Współpracując z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, opiekun koła pani Marianna Trześniewska organizuje co roku akcje honorowego oddawania krwi. Przed oddaniem krwi młodzież przechodzi obowiązkowe badania i wpisana jest do rejestru honorowych dawców krwi.

Najważniejsze jest to, że oddając krew, młodzież ma świadomość i przekonanie, że ich krew pomaga ratować życie innym.

Szkoła jest atrakcyjną dla uczniów placówką edukacyjną o niepowtarzalnym obliczu. Szkoła kształci na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Integruje rodziców wokół wspólnej koncepcji wychowania dzieci. Jest znaczącym elementem środowiska lokalnego.

Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco udoskonala poziom swego wykształcenia. Jesteśmy szkołą, która wychowuje i kształci, opierając się na powszechnie uznanych wartościach. Wspieramy indywidualny rozwój ucznia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Internat

Cele i zadania internatu

 • Internat zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie oraz całodobową opiekę.
 • Wspomaga rolę szkoły w jej funkcji wychowawczo-opiekuńczej poprzez:
  • stworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju i kształtowania postaw życiowych wychowanków, z uwzględnieniem odpowiedzialności za rozwój kraju, godności osobistej, poczucia własnej wartości, wrażliwości moralnej, aktywności i tolerancji.
  • przygotowanie wychowanka do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w dorosłym życiu w społeczeństwie.
  • zapewnienie warunków do indywidualnej nauki , rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz realizacji pasji.
  • zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych
  • stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
  • upowszechnianie zdrowego trybu życia.
  • rozwijanie samorządności wychowanków.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:31:43
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:31:43) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie