Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół nr 8

im. Marii Curie - Skłodowskiej w Toruniu

ul. Łyskowskiego 28, 87-100 Toruń
tel. (056) 648-56-70
www:   http://www.szkola8.torun.ple-mail:   szkola8@szkola8.torun.pl
/
 

Siema !!!  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

- nowoczesne kształcenie
- dobra, przyjacielska atmosfera
- przygotowanie do aktywnego, odpowiedzialnego
  uczestnictwa w życiu społecznym
- dobra opinia szkoły w środowisku
- przygotowuje do przyszłości

GIMNAZJUM NR 8

- język angielski, język francuski
- pracownia informatyczna z Internetem
- szereg zajęć pozalekcyjnych
- basen, sala gimnastyczna, boisko
- stołówka
- wycieczki, obozy wakacyjne
- współpraca z innymi szkołami i instytucjami
- opieka pedagoga, psychologa, pielęgniarki
- dobrze dobrana kadra pedagogiczna
 


Wychowanie w naszej szkole oparte jest na działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju dziecka. Uwzględniamy w naszej pracy potrzeby, zainteresowania, ale też możliwości dzieci i ich rodziców. Poprzez odpowiednie działania staramy się, aby uczniowie stali się kreatywnymi, mądrymi, życzliwymi ludźmi, którzy w dorosłym życiu nie będą mieli problemów z nawiązywaniem kontaktów, wykorzystywaniem własnych umiejętności i podejmowaniem narzuconych przez życie zadań.
 

Uczniowie naszej szkoły:
 • pogłębią swoją wiedzę o szkole, dzielnicy, mieście, regionie i kraju;
 • rozumieją i wyjaśniają związki własnego życia, rodziny z szerszą rzeczywistością i środowiskiem lokalnym;
 • będą znali znaczenia pojęć; obywatel, demokracja samorządność, tożsamość narodowa, społeczna, kulturowa, społeczność, ojczyzna, naród;
 • potrafią projektować ulepszenia w funkcjonowaniu klasy, szkoły, najbliższego otoczenia;
 • będą przestrzegać obowiązki ucznia wynikające ze Statutu Szkoły;
 • będą świadomymi Europejczykami;
 • zwiększą inicjatywę, aktywność i samodzielność we wspólnym organizowaniu imprez klasowych: uroczystości, świąt, wycieczek; w podjęciu pracy dla wspólnych korzyści;
 • poprawią komunikację w relacjach uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń, rodzic – uczeń;
 • przyswoją metody i techniki negocjacyjne w rozwiązywaniu konfliktów i problemów społecznych;
 • nabędą umiejętność i uzasadniania swoich wyborów, prezentacji własnych poglądów i słuchania racji innych;
 • będą potrafili przewidywać i wyjaśniać skutki podjętej decyzji własnej i innych osób;
 • będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce;
 • będą dbać o swoje zdrowie;
 • nabędą umiejętność mówienia nie na wszelkie patologiczne propozycje zachowań.
Cele i zadania szkoły
 • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
 • Stwarza warunki do wyrównywania braków z przedmiotów w ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
 • Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia.
 • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające zrealizowaniu celów i zasad przyjętych w programie wychowawczym we współpracy z domem rodzinnym, parafią i organizacjami młodzieżowymi stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

W naszej szkole uczą wysoko wykwalifikowani, kreatywni nauczyciele. Dzięki twórczemu i odpowiedzialnemu podejściu nawiązują dobre kontakty z dziećmi, pozyskują ich zaufanie i sympatię.

Wszystkim uczniom zapewnieniamy odpowiednią bazę lokalową i dydaktyczną. Kształtujemy u wychowanków poczucie odpowiedzialności, patriotyzmu oraz postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości innych kultur.

Galeria zdjęć

 

     
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Ewelina Kulińska.
IP autora: 78.28.10.254
Data utworzenia: 2009-05-27 16:33:52
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Ewelina Kulińska (78.28.10.254) - Prezentacja (2009-05-27 16:33:52) - Edytuj prezentację.
Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:28:53) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie