Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Specjalnych

ul. Mrongowiusza 13C, 11-700 Mrągowo
tel. (89) 741-20-24
www:   http://www.zssmragowo.edu.ple-mail:   zss@zssmragowo.edu.pl
sekretariat@zssmragowo.edu.pl
dyrektor@zssmragowo.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3895 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

- dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

GIMNAZJUM NR 5

- dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2

- dla młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim

GRUPY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Zadania szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Zadaniem nauczania i wychowania w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych jest osiągnięcie wszechstronnego rozwoju uczniów, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie i przyszłej pracy zawodowej w warunkach poszanowania ich godności osobistej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:
  • zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie osobiste i społeczne, wychowanie fizyczne, przysposobienie do pracy, religia
  • zajęcia rewalidacyjne
  • zajęcia sportowe
  • zajęcia kształtujące kreatywność

Zespół nauczycieli i specjalistów przygotowuje uczniów do podejmowania pracy w następujących dziedzinach:
  • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich w szczególności z materiałów papierowych, mas plastycznych, szkła i tkaniny
  • gospodarstwo domowe ( prasowanie i sprzątanie)
  • sporządzanie prostych posiłków

Nasi uczniowie uczestniczyli w projekcie "Edukacja młodzieży w powiecie mrągowskim - rozwój wiedzy i umiejętności" współfinansowanym przez Unię Europejską. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w warsztatach wikliniarstwa i emaliowania oraz wykonują przedmioty użytkowe na powierzchniach drewnianych i z mas plastycznych. Dodatkowo pod opieką asystenta uczniowie odbywają praktyki u pracodawców.

Sala polisensoryczna

Nasza placówka posiada specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w terapii Integracji Senorycznej oraz elementy Sali Doświadczania Świata. Terapia Integracji Sensorycznej są to działania, na które składa się stymulacja sensoryczna prowadząca do odpowiednich reakcji adaptacyjnych, zgodnych z neurologicznymi potrzebami ucznia. Terapia ta polega zwykle na aktywności ruchowej całego ciała w dużej mierze spontanicznej-wybieranej przez samego ucznia i dostarczającej wrażeń przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych. Terapia ruchowej zabawy jest tak organizowana, by system nerwowy zaangażowany w odbieranie wrażeń zmysłowych powstających podczas ruchu stopniowo uczył się właściwie reagować na żądania płynące z otoczenia.

Wśród wykorzystywanego do terapii Integracji Sensorycznej sprzętu są m. in. różnego rodzaju huśtawki, hamak, platforma ruchoma, trampolina, deskorolki, deska rotacyjna oraz pomoce do stymulacji układu dotykowego i proprioceptywnego.

Sprzęt Sali Doświadczania Świata sprzyja zabawie, relaksacji, terapii polegającej na dostarczaniu uczniom wrażeń zmysłowych, których źródło stanowią odpowiednio dobrane przez nauczycieli bodźce płynące z różnorodnych urządzeń znajdujących się w sali, takich jak: kolumna wodna, kaskada światłowodów, kula lustrzana z reflektorem i kolorowymi tarczami, projektor świetlny
z tarczami, tablica lustrzana UV ze światłowodami, łóżko wodne, sprzęt audio.

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa wykorzystywana przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (lekcje informatyki), zasadniczej szkoły zawodowej (lekcje technologii informacyjnej) oraz uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych. Szkoła od kilku lat posiada stałe łącze internetowe, z którego chętnie korzystają nasi uczniowie oraz pracownicy szkoły.

EEG Biofeedback

Dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejska i Europejski Fundusz Społeczny dla Ministerstwa Edukacji Narodowej w naszej szkole powstała pracownia diagnostyki i terapii EEG BIOFEEDBACK. EEG Biofeedback jest metodą zaliczaną do technik neurotechnicznych. Są to technologie wykorzystujące wiedzę medyczną, psychologiczną, pedagogiczną i bioinżynieryjną do ulepszania funkcji mózgu, przede wszystkim funkcji poznawczych dzięki zmianie jego czynności bioelektrycznej i stymulacji neuroplastyczności. Metoda pozwala na uzyskanie świadomej kontroli w zakresie funkcji mózgu, przebiegającej poza naszą świadomością. Celem treningu metodą EEG Biofeedback jest pozytywna, korzystna dla zdrowia regulacja fal mózgu, czyli zmiana wzorca fal mózgowych w procesie treningowym.

Sala do zajęć chromoterapii

Sala do zajęć chromoterapii wykorzystywana jest do terapii uczniów głębiej upośledzonych umysłowo. Celem jest pobudzanie poszczególnych zmysłów, wyzwalanie aktywności własnej uczniów oraz ułatwianie kontaktu z nauczycielem. Oddziaływanie światłem o określonym natężeniu i kolorze reguluje energetyczny poziom funkcjonowania ucznia, pomaga w przezwyciężaniu różnorodnych stereotypów i hamowaniu zachowań agresywnych. Podstawowymi elementami wyposażenia sali do zajęć chromoterapii są: elementy stymulujące zmysł dotyku (szereg przedmiotów o zróżnicowanym kształcie, fakturze, stopniu twardości itp.); elementy stymulujące zmysł słuchu (odpowiednio dobrane ścieżki muzyczne, różnorodne bodźce dźwiękowe np. instrumenty muzyczne, grzechotki, dzwoneczki, itp.); elementy stymulujące zmysł wzroku (bodźce świetlne, barwne przedmioty itp.)

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie