Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna

im. Jana Benedykta Solfy w Żarach

ul. 9 Maja 11, 68-200 Żary
tel. (068) 363-00-55, fax (068) 374-20-40
www:   http://www.lwsh.pl
e-mail:   lwsh@wp.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach jest  niepaństwowych uczelnią zawodową w Polsce o uprawnieniach szkoły publicznej. Łużycka Szkoła Wyższa  zatrudnia liczne grono profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów (w dużej części związanych z bliskimi dla uczelni ośrodkami naukowo badawczymi z Poznania, Gorzowa  i Zielonej Góry. Wśród pierwszych nauczycieli akademickich znajdują się także wybitni praktycy.

 
OFERTA EDUKACYJNA

Uczelnia oferuje kształcenie na kierunku Pedagogika w następujących specjalnościach:

 • Pedagogika czasu wolnego i agroturystyki
 • Edukacja bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Edukacja dorosłych i doradztwo zawodowe
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika pracy socjalnej i resocjalizacji

A bsolwent naszych studiów będzie przygotowany do pracy na stanowiskach: pracownika socjalnego, wychowawcy, kuratora, opiekuna w placówkach i instytucjach opiekuńczo wychowawczych, społeczno - wychowawczych, penitencjarnych, resocjalizacyjnych i innych. Będzie również w pełni przygotowany do podjęcia studiów uzupełniających magisterskich, prowadzonych na uniwersytetach i innych uczelniach akademickich, a być może - w nieco dalszej perspektywie czasowej - w ŁWSH w Żarach

Ponadto uczelnia oferuje szeroki wybór rozmaitych kursów:

i studiów podyplomowych
 • Poradnictwo zawodowe
 • Edukacja elementarna
 • Terapia pedagogiczna
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
 • Nauczanie przedmiotu przyroda
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Studium pedagogiczne
 • Edukacja bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Edukacja medialna z informatyką
 • Arteterapia
 • Dla nauczycieli w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu: bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, zarządzanie jakością

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia  zobowiązani są do złożenia następujących wymaganych dokumentów:

 • wypełnionego formularza podania (wzór ustalony przez uczelnię),
 • świadectwa dojrzałości w oryginale bądź jego odpisu, wydanego przez szkołę (w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia); dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia bądź jego odpisu (w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia),
 • zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • dowodu wniesionej opłaty wpisowej,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku jej posiadania),
 • kserokopii dowodu osobistego,
 • 4 zdjęć.
Określa się termin składania dokumentów i rekrutacji:
 • I termin do 31 lipca 2008 roku,
 • II termin do 26 września 2008 roku - nabór w tym terminie będzie prowadzony w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w rekrutacji trwającej do 31 lipca 2008 roku,
 • w przypadku dodatkowego naboru śródrocznego – do 28 lutego 2009 r.

Dokumenty

Zasady rekrutacji na poszczególne specjalności.

Biblioteka

Biblioteka Łużyckiej  Szkoły Wyższej  jest biblioteką naukową. Gromadzony księgozbiór obejmuje literaturę z zakresu: nauk społecznych, humanistycznych i ekonomicznych. Zbiory biblioteczne są sukcesywnie uzupełniane z uwzględnieniem realizowanego kierunku nauczania. Liczą one około 3000 woluminów. Biblioteka posiada również bogate zbiory audiowizualne. Katalogi zbiorów Biblioteki ŁSW dostępne są dla wszystkich zainteresowanych (nie tylko dla studentów).

 
 
Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Agnieszka Paluch-Dybek.
IP autora: 159.205.67.219
Data utworzenia: 2017-02-26 21:12:00
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Agnieszka Paluch-Dybek (159.205.67.219) - Prezentacja (2017-02-26 21:12:00) - Edytuj prezentację.
Szkolnictwo.pl (83.21.214.101) - Prezentacja (2008-09-02 00:16:07) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie