Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

im. Cypriana Kamila Norwida w Dobiegniewie

ul. Poznańska 5, 66-520 Dobiegniew
tel./fax (95) 761-11-24
www:   http://www.zsdobiegniew.webfabryka.ple-mail:   lodobiegniew@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7450 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- 3-letni cykl kształcenia
- nauka języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego
- wybór przedmiotów wiodących zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

- istnieje możliwość podjęcia nauki w wielu zawodach, np. stolarz, sprzedawca, kucharz, fryzjer, mechanik samochodowy, lakiernik, malarz-tapeciarz, cukiernik, itd.
- w zależności od wybranego zawodu obowiązuje dwuletni lub trzyletni cykl kształcenia

O nas

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej realizują przez dwa lub trzy lata program przedmiotów ogólnokształcących i uczęszczają na zajęcia praktyczne. Teoretyczną wiedzę zawodową zdobywają na kursach organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Gorzowie Wlkp. zgodnie z odrębnymi przepisami.

W przypadku uczniów praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez szkołę, w przypadku pracowników młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, z którym młodociany zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych.

Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów i młodocianych na zajęciach praktycznych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu.

NAJWAŻNIEJSZYMI ZADANIAMI NASZEJ PLACÓWKI SĄ:
  • zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno–emocjonalnego i fizycznego zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej
  • stworzenie uczniom warunków umożliwiających zdobycie wiedzy niezbędnej do ukończenia szkoły, otrzymania świadectwa dojrzałości lub zdobycia zawodu, zgodnie z treściami kształcenia zawartymi w ramowych i szkolnych planach nauczania oraz zatwierdzonych przez MEN programach nauczania
  • realizowanie zadań wychowawczych kształtujących poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez: popularyzowanie kultury narodowej i światowej, organizowanie obchodów rocznic i świąt państwowych, wycieczek, rajdów, itp.
  • realizowanie zadań wychowawczych związanych z Patronem Szkoły Cyprianem Kamilem Norwidem
  • organizowanie wycieczek, obozów i rajdów szkolnych, samorealizowanie się poprzez zajęcia sportowe, koła przedmiotowe, koła zainteresowań, udział w wieczornicach, ogniskach, dyskotekach, itp.
  • udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej poprzez działania pedagoga szkolnego i systematyczną współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
  • zapewnienie indywidualnego nauczania uczniom posiadającym orzeczenia poradni psychologiczno–pedagogicznej za zgodą organu prowadzącego oraz według odrębnych przepisów ustalonych przez władze oświatowe
  • zapewnienie indywidualnego toku nauki uczniom szczególnie uzdolnionym według odrębnych przepisów ustalonych przez władze oświatowe
  • czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w szkole


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie