Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Publiczne Gimnazjum Nr 3

im. ks. Jana Twardowskiego

Trzebunia 444, 32-438 Trzebunia
tel. (12) 273-49-15
www:   http://gimnazjumtrzebunia.edupage.org
e-mail:   trzebunia@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1505 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

Publiczne GIMNAZJUM Nr 3 w TRZEBUNI
im. ks. Jana Twardowskiego

- biblioteka
- pracownia komputerowa
- zajęcia z języka angielskiego
  i niemieckiego

- zajęcia sportowe na sali gimnastycznej
- chór szkolny
- zajęcia na pływalni
- kółko teatralne i plastyczne
- szeroka gama projektów edukacyjnych
- wycieczki szkolne
- pedagog szkolny

Cele gimnazjum

Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Nauczanie i wychowanie w Gimnazjum przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata.

Gimnazjum zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Nasze gimnazjum

Budzi poczucie świadomości narodowej przez poznawanie historii i tradycji naszego narodu. Wzbudza szacunek dla kultury, tradycji i religii innych narodów. Kształtuje wrażliwość na drugiego człowieka, zwłaszcza ludzi niepełnosprawnych i starszych. Pielęgnuje i wydobywa takie uczucia jak koleżeństwo, przyjaźń, miłość. Wyrabia poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. Kształtuje zdrowy styl życia (higiena, bezpieczeństwo, estetyka, pierwsza pomoc, żywienie, unikanie nałogów, współdziałanie w przypadku zbiorowego zagrożenia). Kształtuje umiejętności współdziałania w zespole i godzenie się z poniesioną porażką.Budzi szacunek do mowy ojczystej. Ugruntowuje wartości wynikających z tożsamości regionalnej (mała ojczyzna, region Trzebuni). Uczy szacunku dla zdobyczy kulturowych zastanych i współczesnych. Wyrabia wrażliwości na piękno i umiejętności odbioru dzieł. Uświadamia zależności człowieka od środowiska i wzbudzanie postawy proekologicznej. Rozbudza szacunek do przedmiotu, odpowiedzialność za powierzone mienie. Kreuje otwartość i ciekawość świata.

Praca nauczycieli

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności:
  • Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).
  • Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
  • Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.
  • Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własna z wolnością innych.
  • Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
  • Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.
  • Przygotowali się do rozpoznania wartości moralnych, dokonania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.
  • Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie