Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Akademia Morska

w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin
tel. (91) 434-42-26
www:   http://www.am.szczecin.pl
e-mail:   am@am.szczecin.pl

AkademiaAkademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną podległą Ministerstwu Gospodarki Morskiej. Ta morska Uczelnia jest kontynuatorką tradycji edukacji morskiej, istniejących od 1947 roku szkół morskich w Szczecinie. W 1997 r. uczelnia obchodziła 50-lecie szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim. W latach 1947 - 1997 mury uczelni opuściło 6632 absolwentów.

Akademia Morska w Szczecinie jest instytucją edukacyjno-naukową, głównym celem działalności uczelni jest kształcenie zgodnie z wymaganiami międzynarodowego rynku pracy wysoko wykwalifikowanych kadr oficerskich: nawigatorów i mechaników, odpowiadających wymaganiom współczesnej floty transportowej i rybackiej oraz kształcenie eksploatacyjnych służb armatorskich i portowych floty morskiej i śródlądowej.

Aktualnie Akademia Morska na 4 kierunkach i 14 specjalnościach kształci nowe kadry:

 • oficerów nawigatorów i mechaników okrętowych, odpowiednio do wymagań współczesnej floty transportowej i rybackiej, a także wymagań zawartych w Konwencji STCW 78/95;
 • pracowników eksploatacyjnych służb portowych i armatorskich floty
 • menedżerów dla podmiotów transportowych, spedycyjnych i logistycznych ze znajomością uwarunkowań Unii Europejskiej.

Kierunki kształcenia:

Wydziały Kierunki
Wydział Nawigacyjny
 • Nawigacja - MD
Wydział Mechaniczny
 • Mechanika i Budowa Maszyn - MD, MZ, ID, IZ
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - ID, IZ
 • Transport - ID, IZ

MD - Magisterskie Dzienne, MZ- Magisterskie Zaoczne,
ID - Inżynierskie Dzienne, IZ - Inżynierskie Zaoczne,


Uczelnia posiada 93 nowocześnie wyposażone laboratoria i pracownie, nowoczesny statek badawczo-szkolny „Nawigator XXI” oraz 15 symulatorów nowej generacji. W tym zakresie Akademia Morska w Szczecinie jest jedną z najlepiej wyposażonych uczelni morskich w świecie. Potrzeby rynku edukacyjnego spowodowały utworzenie w naszej uczelni unikalnych w skali kraju specjalności:

 • inżynieria ruchu morskiego,
 • pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne,
 • ratownictwo,
 • logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym.
Ważne miejsce w działalności naszej uczelni zajmują prace naukowo-badawcze obejmujące następującą tematykę:
 • inżynierię ruchu morskiego,
 • eksploatację siłowni okrętowych z uwzględnieniem kompleksowej diagnostyki i remontów,
 • budowę i eksploatację maszyn,
 • inżynierię materiałów okrętowych,
 • eksploatację portów i floty morskiej i śródlądowej,
 • ochronę środowiska morskiego,
 • zarządzanie procesami logistycznymi w lądowo-morskim transporcie intermodalnym.

Obecnie w naszej uczelni studiuje 3700 studentów, w tym ponad 1000 studentek, w systemie dziennym i zaocznym, na studiach inżynierskich i magisterskich na 3 wydziałach: Nawigacyjnym, Mechanicznym, Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu. Uczelnia kształci według nowoczesnych programów nauczania, potwierdzonych pierwszym w świecie certyfikatem zgodności procesu kształcenia z wymogami IS0 9001:2000. Dyplom naszej uczelni uznawany jest na całym świecie. Dwa wydziały mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora (Wydział Nawigacyjny i Wydział Mechaniczny). Współczesny rynek pracy wymaga ciągłego uzupełniania oraz aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych. Powinnością uczelni jest zatem utrzymanie ciągłej zdolności do zatrudnienia naszych absolwentów poprzez organizowanie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych. Uczelnia dostosowuje oferty edukacyjne do pojawiających się potrzeb. Zagrożenie zamachami terrorystycznymi spowodowało wprowadzenie przez Międzynarodową Organizację Morską obowiązku szkolenia w zakresie ochrony portów i statków. Nasza uczelnia jako pierwsza w kraju wdrożyła takie kursy do swojej oferty i przeszkoliła w tym zakresie ok. 90% polskich marynarzy. Liczne kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne prowadzone są w Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich, Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego i Morskim Ośrodku Szkoleniowym w Świnoujściu.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 20:37:22
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 20:37:22) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie