Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-700 Przemyśl
Zajęcia odbywają się w Rzeszowie
www:  
e-mail:  
Siedziba

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (dawna Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania - WSAiZ) pod patronatem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest najstarszą uczelnią niepubliczną w Polsce Południowo-Wschodniej. Została utworzona w 1995 r. decyzją MEN i wpisana do rejestru szkół wyższych pod nr 75.
W uczelni kształci się 9 tysięcy 600 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Liczba ta sytuuje Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w pierwszej dziesiątce uczelni niepublicznych w Polsce.
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu i jedna z nielicznych w Polsce ma prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku administracja i nadawania tytułu magistra administracji. Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce ma również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku prawo i nadawania tytułu magistra prawa.
Wszystkie prowadzone przez Uczelnię kierunki studiów wraz z kilkunastoma specjalnościami otrzymały pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Oceny te są najbardziej wiarygodnym świadectwem odpowiedniej jakości kształcenia i działalności naukowej Uczelni.
Chlubą Uczelni jest wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, która zapewnia studentom wysoki poziom kształcenia. Kadrę tę stanowią głównie pracownicy Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów, a także Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz praktycy: sędziowie Naczelnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej oraz sądów i prokuratur okręgowych i rejonowych, pracownicy m.in.: Izby Skarbowej, Izby Celnej, urzędów celnych, urzędów skarbowych, banków, urzędów administracji rządowej oraz samorządowej. Od początku działalności liczba nauczycieli akademickich wzrosła dziesięciokrotnie. Obecnie WSPiA zatrudnia ponad 200 profesorów, doktorów, asystentów i lektorów. W WSPiA 80% kadry naukowo-dydaktycznej to pracownicy zatrudnieni na tzw. pierwszym etacie, traktujący zatrudnienie w WSPiA jako podstawowe miejsce pracy.

Siedziba Siedziba Uczelni mieści się w Przemyślu. W czteropiętrowym budynku znajdują się m. in.: aula, sale wykładowe, czytelnia, pracownia komputerowa.
Na terenie kampusu w Rzeszowie o pow. 2 ha. został ulokowany Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji. Znajdują się tu dwa obiekty dydaktyczne: Collegium Administrativum i Collegium Iuridicum o łącznej powierzchni 12 tys. m2. Uznaje się, że jest to jedna z najbardziej nowoczesnych i najlepiej wyposażonych placówek dydaktycznych w Polsce.
Collegium Administrativum posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Mieszczą się w nim: duża aula na 460 osób, sale wykładowe, sala konferencyjna z kabinami do tłumaczenia symultanicznego, biblioteka uczelniana, kawiarenka internetowa, pracownia komputerowa, podziemny parking. Studenci mają do dyspozycji: klub studencki, kiosk, patio z zielenią i fontanną. Budynek uzyskał m.in. nagrodę I stopnia w konkursie Budowa roku Podkarpacia 2003. W Collegium Iuridicum mieszczą się: dwie aule - na 400 i 200 osób, sala rozpraw, sale seminaryjne, sale językowe. W sali rozpraw studenci WSPiA będą ćwiczyli inscenizowane rozprawy sądowe. Korzystając z profesjonalnego wyposażenia sali studenci będą się wcielać w role sędziego, prokuratora, adwokata. W przestronnych, słonecznych salach seminaryjnych i językowych studenci odbywają zajęcia w małych 20-30 osobowych grupach, co zapewnia im komfortowe warunki do nauki. Duża aula jest dzielona ścianą przesuwną na dwie mniejsze sale wykładowe. Wyposażona została w najnowocześniejszy sprzęt AV.
W kampusie WSPiA w Rzeszowie znajduje się również sala gimnastyczna, przystosowana do uprawiania różnych dyscyplin sportowych m. in.: piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki.
Następny budynek zostanie oddany do użytku w październiku 2008 roku. Jest to ostatni etap tworzenia kampusu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. W kampusie WSPiA studenci będą mieć nie tylko miejsce na naukę ale także na zabawę, sport i odpoczynek. Wybudowane zostanie pełne zieleni patio z fontanną oraz tzw. schodami hiszpańskimi, na których studenci będą mogli odpoczywać po trudach nauki. Patio będzie wykorzystywane o każdej porze roku, ponieważ wyposażone zostanie w rozsuwane ściany ze szkła. Teren kampusu będzie obsadzony zielenią. Zostanie także znacznie powiększony parking.

Pracownia
Patio.
Aula.
/
Kierunek Administracja

Kierunek „administracja” jest najpopularniejszym kierunkiem w WSAiZ. Prowadzą go dwa wydziały: Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie i Wydział Administracji w Przemyślu.
Prawno - administracyjne wykształcenie, uzupełnione wiedzą ekonomiczną i ogólną, jest nie tylko atrakcyjne, ale również cenione przez pracodawców. Absolwenci Uczelni mogą podjąć pracę w urzędach administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach społecznych, kulturalnych, oświatowych i podmiotach gospodarczych. Przygotowuje ono również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. System studiowania przystosowany jest do indywidualnych zainteresowań.
Studenci mają do wyboru jedną z wymienionych specjalności:

 • administracja celna,
 • administracja publiczna,
 • administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,
 • administrowanie firmą,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • finanse i rachunkowość,
 • gospodarowanie nieruchomościami,
 • praca socjalna,
 • samorząd terytorialny,
 • Studia Europejskie,
 • ubezpieczenia gospodarcze,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

WSPiA proponuje wybór trybu nauki w systemie studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) i studiów drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych).
Studia drugiego stopnia prowadzone są w Rzeszowie na Zamiejscowym Wydziale Prawa i Administracji.

/
Kierunek „Prawo”

Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Prawo trwają dziesięć semestrów. Są prowadzone przez Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra prawa. Absolwenci tego kierunku będą bardzo dobrze przygotowani do podjęcia aplikacji niezbędnej do wykonywania wybranego przez siebie zawodu prawniczego oraz pełnienia rozmaitych funkcji w organach administracji lub innych instytucjach publicznych.

Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, wśród której znajdują się nie tylko autorytety naukowe, ale i znakomici praktycy m.in.: sędziowie i prokuratorzy. WSPiA bazuje przede wszystkim na własnej kadrze profesorów i doktorów. Kadra ta wspierana jest przez uczonych z UMCS i UJ.

Studenci mają także stały kontakt z praktycznym stosowaniem prawa. Na kierunku Prawo realizowany jest nowatorski w kraju system praktyk zawodowych. Jeden dzień w tygodniu zajęcia odbywają się w: sądach, prokuraturach, kancelariach adwokackich, notarialnych. Część zajęć w ramach planu studiów jest prowadzona nie tylko przez wykładowców WSPiA, ale również przez m.in. sędziów i prokuratorów. Dzięki temu absolwenci będą mieli duże szanse, by dostać się na wybraną przez siebie aplikację i pomyślnie ją ukończyć.

Oprócz przedmiotów prawniczych, studenci mają także zajęcia z przedmiotów, które pozwolą im zdobyć wiedzę humanistyczną, niezbędną do wykonywania zawodu prawnika.

/
MIASTO KIERUNEK SPECJALNOŚCI
Rzeszów
Wydział Zamiejsowy
administracja
 • administracja celna
 • administracja publiczna
 • administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury
 • administrowanie firmą
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • finanse i rachunkowość
 • gospodarowanie nieruchomościami
 • praca socjalna
 • samorząd terytorialny
 • Studia Europejskie
 • ubezpieczenia gospodarcze
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
Przemyśl
Rzeszów
Wydział Zamiejsowy
prawo
BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI. STYPENDIA NAUKOWE I SOCJALNE!

DRUGA SPECJALNOŚĆ GRATIS - w cenie czesnego kandydat może wybrać więcej niż jedną specjalność studiów

/
Studia Podyplomowe

Celem kształcenia na Studiach Podyplomowych WSPiA jest podnoszenie kwalifikacji słuchaczy poprzez zdobywanie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy zawodowej. Studia trwają jeden rok. Są przeznaczone dla osób posiadających wyższe wykształcenie. W zależności od kierunku studiów absolwenci otrzymują dyplomy ukonczenia Studiów Podyplomowych wydane przez UMCS w Lublinie lub Wyższą Szkołą Administracji i Zarządzania w Przemyślu.

Kierunki studiów podyplomowych:

 • Podyplomowe studia pośredników w obrocie nieruchomościami
 • Podyplomowe studia audytu wewnętrznego
 • Podyplomowe studia bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Podyplomowe studia ubezpieczeń gospodarczych
 • Podyplomowe studia zarządzania jakością w administracji publicznej
 • Podyplomowe studia administracji publicznej
 • Podyplomowe studia administracji celnej w UE
 • Podyplomowe studia bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Podyplomowe studia zarządzania w ochronie zdrowia
 • Podyplomowe studia prawnych i ekonomicznych podstaw funkcjonowania sektora energetycznego
 • Podyplomowe studia zarządzania dobrami kultury
 • Podyplomowe studia zarządzania nieruchomościami
 • Podyplomowe studia podatków i prawa podatkowego
 • Podyplomowe studia prawa gospodarczego
 • Podyplomowe studia menedżerskie
 • Podyplomowe studia rachunkowości, finansów i systemu podatkowego
 • Podyplomowe studia zarządzania zasobami ludzkimi
 • Podyplomowe studia przedsiębiorczości.
Klub
Studenci
Dziekanat.
Co nas wyróżnia

Uprawnienia do nadawania tytułu magistra administracji i magistra prawa.
Jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu i jedna z nielicznych w Polsce mamy prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku administracja i nadawania tytułu magistra administracji. Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce mamy również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku prawo i nadawania tytułu magistra prawa.

W planie studiów założyliśmy, że poza zdobywaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej, student nabywa konkretne umiejętności praktyczne. Temu służą m. in. praktyki zawodowe, staże (w tym zagraniczne). Na kierunku prawo realizowany będzie nowatorski w skali kraju system praktyk zawodowych.

Kończąc studia absolwent może otrzymać co najmniej trzy dyplomy: ukończenia studiów, certyfikaty językowe, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Studenci WSPiA mogą także kształcić się bezpłatnie w Studium Doradztwa Podatkowego.

W programie studiów stacjonarnych przewidziano 60 godzin języków obcych w semestrze (4 godziny w tygodniu), prowadzonych przez profesjonalnych lektorów. Zajęcia z języków obcych przygotowują do przystąpienia do egzaminów na certyfikaty językowe. Uczelnia nie pobiera dodatkowych opłat.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. W ramach zajęć z przedmiotu Informatyka studenci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, potwierdzający umiejętność posługiwania się komputerem, uznawany w całej Europie. Egzaminy przeprowadzane są w Przemyślu i Rzeszowie.

Żadnych dodatkowych opłat.
Uczelnia zawiera ze studentami indywidualne umowy cywilnoprawne obejmujące m.in. zasady płatności. Podstawową zasadą jest niepobieranie żadnych dodatkowych opłat, poza opłatą wpisową i opłatą za studia. W czasie roku akademickiego WSPiA nie podwyższa opłaty za studia, zaś w kolejnych latach studiów opłata może wzrastać jedynie o poziom inflacji.

Bezpłatne, dodatkowe formy kształcenia:

 • druga specjalność,
 • Studium Doradztwa Podatkowego,
 • przygotowanie do egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych,
 • przygotowanie do przystąpienia do egzaminów na certyfikaty językowe. WSPiA zwraca koszty zdane go egzaminu na certyfikat City&Guilds od poziomu B1,
 • warsztaty dziennikarskie,
 • zniżki w opłatach za studia podyplomowe.

Bezpłatne podręczniki W ramach opłaty za studia część podręczników wydanych przez WSPiA studenci otrzymują bezpłatnie.

Szeroka dostępność do stypendiów z budżetu państwa. Uczelnia otrzymuje dotacje na: stypendia za wyniki w nauce, stypendia socjalne, stypendia na wyżywienie, stypendia mieszkaniowe, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi.

Stypendia z budżetu Uczelni. Od października 2008 r. oprócz stypendiów z budżetu państwa, studenci w WSPiA będą nagradzani stypendiami z budżetu Uczelni m.in.: za wybitne osiągnięcia w nauce, pracę na rzecz Uczelni, osiągnięcia sportowe, kulturalne.

Najnowocześniejsza, własna baza dydaktyczna.
Zapewniamy znakomite warunki studiowania w siedzibie Uczelni w Przemyślu (3 000 m2) oraz w nowoczesnym obiekcie dydaktycznym zlokalizowanym w centrum Rzeszowa (12 000 m2). Baza dydaktyczna WSPiA jest ciągle rozbudowywana.

Jedyny w Polsce Zespół Mieszkań Uczelnianych. WSPiA jest właścicielem 45 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 3 000 m2 zlokalizowanych blisko Uczelni. Zespół Mieszkań Uczelnianych zapewnia tanie zakwaterowanie około 300 studentom studiów stacjonarnych.

Patronat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie polega na m.in. współpracy w zakresie rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej i obsady zajęć dydaktycznych. Wybitni specjaliści z Wydziału Prawa UMCS w Lublinie prowadzą niektóre zajęcia w naszej Uczelni.

Własne wydawnictwo.
Jesteśmy jedną z nielicznych w Polsce uczelni niepublicznych wydających regularnie skrypty i podręczniki, opracowane przez prowadzących zajęcia (133 pozycje). Część z nich studenci otrzymują bezpłatnie.

Bezpłatny, nieograniczony dostęp do Internetu
Wszyscy studenci na terenie uczelni mają bezpłatny i nieograniczony dostęp do Internetu. Mogą także za darmo korzystać z zasobów aktów prawnych Lex Omega, Polskiej Bibliografii Prawniczej oraz archiwów Gazety Prawnej i Rzeczpospolitej.

Wirtualna Uczelnia.
Student ma możliwość uzyskania informacji na temat swoich ocen, opłat za studia, terminów egzaminów itp. Może to zrobić z dowolnego miejsca, w którym znajduje się komputer podłączony do Internetu.

Programy zagraniczne.
Uczelnia umożliwia studentom udział w europejskim programie Erasmus. W ramach tego programu studenci mogą odbywać część studiów za granicą. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą zdobywać nowe kwalifikacje poprzez staże i praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci.

Wykłady w językach obcych Studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach w językach obcych prowadzonych przez polskich i zagranicznych wykładowców.

Zniżki dla rodziny.
Rodzeństwo lub małżeństwo studiujące w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych w WSPiA ma prawo do obniżenia opłaty za studia o 50% dla każdej uprawnionej osoby.

Przyjazny regulamin studiów.
Działamy w oparciu o najlepsze tradycje i wzorce akademickie, te zaś nakładają na nas obowiązek partnerskiego i przyjaznego traktowania studentów oraz łagodzenia w ten sposób uciążliwości studiowania. Na studiach niestacjonarnych zajęcia organizujemy w terminach nie kolidujących z pracą zawodową, tj. w soboty i niedziele od godz. 9.00.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 20:34:38
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 20:34:38) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie