Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Integracja europejska - fundusze unijne

WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA im. ks. Józefa Tischnera - Studia Podyplomowe

ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków
tel.: 012 683 24 00; fax: 012 683 24 14
www:   http://www.wse.krakow.pl
e-mail:   wse@wse.krakow.pl
podyplomowe@wse.krakow.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1751 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

Absolwenci poznają:

 • podstawowe mechanizmy funkcjonowania instytucji UE,
 • zasady aplikowania i korzystania ze środków UE,
 • programy UE dostępne dla Polski, ich aspekty prawne, finansowe i społeczne,
 • system wdrażania i ewaluacji funduszy strukturalnych w Polsce.

Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności związane z:

 • przygotowaniem projektów w oparciu o metodologię unijną,
 • opracowaniem wniosku aplikacyjnego,
 • przygotowaniem studium wykonalności i biznes planu,
 • konstruowaniem budżetu, montażem finansowym i kwalifikowaniem wydatków,
 • zarządzaniem projektem i jego ewaluacją.

Co nas wyróżnia

 • słuchacze w małych grupach pod opieką konsultanta przygotowują projekty unijne, które później mogą wdrożyć w pracy zawodowej,
 • wykładowcami są eksperci z zakresu pisania i wdrażania projektów europejskich,
 • najlepsi słuchacze uzyskują możliwość odbycia stażu w instytucjach samorządowych i doradczych.

Profil słuchacza:

Studia adresowane są do urzędników samorządowych, pracowników publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych, uczelni i jednostek naukowych, placówek oświatowych i instytucji szkoleniowo-doradczych, przedsiębiorstw, zainteresowanych pozyskiwaniem środków unijnych, a także do absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych tematyką europejską i pozyskiwaniem funduszy UE. Słuchacze uzyskają informacje o narzędziach finansowych Unii Europejskiej, współfinansujących projekty inwestycyjne, społeczne i badawcze.

Fragment listu absolwentki do władz Uczelni:

Po ukończeniu tych studiów poczułam się bogatsza nie tylko o wiedzę teoretyczną, ale praktyczne doświadczenie, a co najważniejsze, doświadczenie nad samą sobą i w relacjach z innymi ludźmi, tak istotne w obecnym świecie. (...) Pomiędzy nami, studentami a kadrą wytworzyła się wspaniała atmosfera sprzyjająca wymianie uwag i opinii. Nasze propozycje co do prowadzonych warsztatów były zawsze analizowane i w miarę upływu czasu wprowadzane w życie po to, aby nam, studentom studiowało się jak najlepiej (...) Moje obecne osiągnięcia, m.in. praca w Departamencie Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Zdrowia, a niedawno zakwalifikowanie się na studia w Instytucie Europejskim University College Dublin w ramach stypendium rządu irlandzkiego są niewątpliwie sukcesem, który w dużej mierze zawdzięczam Państwa Uczelni.

Program studiów

Program studiów składa się z trzech bloków tematycznych:

"Aplikowanie"

"Wdrażanie"

"Ewaluacja"

Prowadzą one słuchaczy przez kolejne etapy pozyskiwania środków UE, realizacji przedsięwzięć
i rozliczenia projektów unijnych.

Blok I

"Aplikowanie"

Cel zajęć:

Przygotowanie słuchaczy do pisania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków unijnych. Słuchacze w max. 4 - osobowych zespołach pracują pod opieką konsultanta nad przygotowaniem projektu (pracy dyplomowej).

 • Prezentacja zasad funkcjonowania oraz porządku instytucjonalnego Unii Europejskiej, polityk wspólnotowych i prawa unijnego
 • Przedstawienie założeń nowego okresu programowania 2007-2013
 • Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 i jej programy operacyjne
 • Przegląd dostępnych źródeł finansowania UE:
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Fundusz Spójności
  • Programy Wspólnotowe (m.in. Media Plus, Kultura, Socrates, Leonardo da Vinci, e-Content, 6PR)
  • Mechanizmy Finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy

 • Analiza projektów składanych do programów operacyjnych, współfinansowanych z funduszy UE w latach 2007-2013
 • Przykłady dobrych praktyk
 • Myślenie projektowe - metodyka zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków pomocowych UE. Matryca logiczna
 • Przygotowanie słuchaczy do pisania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków unijnych. Słuchacze w max. 4 - osobowych zespołach pracują pod opieką konsultanta nad przygotowaniem projektu (pracy dyplomowej).

Blok II

"Wdrażanie"

Cel zajęć:

Zajęcia obejmą aspekty prawne, finansowe, społeczne zarządzania projektami, współfinansowanymi z funduszy UE. Słuchacze poznają specyfikę zamówień publicznych, audytu zewnętrznego i pomocy publicznej

 • Wdrażanie funduszy strukturalnych - Polska na tle pozostałych krajów członkowskich UE
 • Omówienie obowiązującego w Polsce systemu wdrażania oraz kontroli funduszy strukturalnych
 • Zarządzanie projektami partnerskimi.

Blok III

"Ewaluacja"

Prezentacja zespołu procedur i narzędzi wykorzystywanych do oceny podejmowanych działań

 • Omówienie narzędzi ewaluacyjnych, służących lepszej skuteczności i efektywności programów realizowanych przez projektodawców UE

  • Przedstawienie typów ewaluacji: oceny szacunkowej, oceny w połowie okresu realizacji, oceny pełnej
  • Kryteria i standardy ewaluacyjne (np. ocena skuteczności, efektywności, trafności i trwałości programów i projektów).

  Konsultacje - studenci w zespołach projektowych, we współpracy z trenerami przygotowują

  wniosek do wybranego funduszu (praca dyplomowa).

 • Wykładowcy

  Sonia Szczepańska (opiekun merytoryczny) - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2003 r. akredytowana trenerka Krajowego Ośrodka Szkoleniowego EFS Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, trenerka i konsultantka ROSzEFS przy Fundacji Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, wykładowca publicznych i niepublicznych szkół wyższych, właścicielka S&B Consulting, specjalistka ds. pozyskiwania środków unijnych i zarządzania projektami, doradca i opiekun merytoryczny projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, fundraiserka Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, na co dzien współpracuje z instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

  dr Jan Olbrycht - Socjolog, adiunkt w Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Centrum Badań i Studiów Europejskich) i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej; ekspert Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie; Przewodniczący Polskiej Delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLARE) i przewodniczący Komitetu Instytucjonalnego Izby Regionów(CLRAE); członek Biura Zgromadzenia Regionów Europy (ARE); burmistrz Cieszyna (1990-1998) i pierwszy Marszałek Województwa Śląskiego (1998-2002); był wiceprzewodniczącym Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), wiceprzewodniczącym Związku Miast Polskich, współprzewodniczącym "Zespołu ds. Polityki Europejskiej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego", współprzewodniczącym Grupy Roboczej ds. Współpracy Transgranicznej i Międzyregionalnej Inicjatywy Środkowoeuropejskiej); obecnie jest deputowanym w Parlamencie Europejskim.

  Władysław Jan Majka - Absolwent geografii UJ, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz ekonomii i zarządzania Joint Vienna Institute. Urzędnik SC, członek Instytutu Europejskiego Pro Publico Bono, obecnie doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, były dyrektor generalny Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz radca ministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach: integracji europejskiej (instytucje UE, koordynacja i zarządzanie procesami integracji, kontrola, ewaluacja i audyt środków unijnych, podejmowanie decyzji w UE, zarządzanie projektami, polityki UE), administracji publicznej, dyplomacji wielostronnej, zarządzania personelem, etyką i przeciwdziałaniem korupcji.

  dr Marta Kołodziej-Hajdo - Ekonomistka, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Specjalistka i konsultantka ds. analiz techniczno-ekonomicznych inwestycji. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu studiów wykonalności, biznes planów i analiz ekonomicznych inwestycji komunalnych i przemysłowych. Autorka i współautorka licznych artykułów
  i prac naukowo-badawczych.

  Beata Bujak-Szwaczka - Specjalistka ds. samorządu terytorialnego w kontekście tworzenia warunków rozwoju, budowania strategii rozwoju, strategii i promocji turystycznej, funduszy UE. Specjalistka ds. organizacji pozarządowych w kontekście funduszy pomocowych i strukturalnych oraz zarządzania rozwojem. W latach 1996-1998 koordynatorka współpracy międzyregionalnej w Biurze Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Wojewódzkim
  w Krakowie, w latach 1999-2000 kierownik koordynatorów programu Czysty Biznes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie, w latach 2002-2003 ekspert lokalny ds. zarządzania projektami w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (współfinansowany przez Bank Światowy - Rozwój Instytucjonalny). Od 1999 roku niezależny ekspert do spraw funduszy strukturalnych oraz rozwoju, na stale współpracujący z Fundacją Edukacji Ekonomicznej, ekspert ds. zarządzania projektami, zarządzania strategicznego oraz moderator. Od 2000 trener Krajowego Systemu Przygotowań do Absorpcji Funduszy Strukturalnych (KSP), od września 2004 koordynator trenerów KSP.
  Prowadzi działalność szkoleniową i konsultacyjną wdrożeń i obsługi funduszy strukturalnych (polityka strukturalna UE, NPR-CSF, kwalifikowalność kosztów, cykl zarządzania projektem, metoda MAPS etc.). Trener i wykładowca podczas licznych seminariów, warsztatów, konferencji gospodarczych w kraju
  i zagranicą.

  Pozostałe informacje

  Organizacja zajęć

  Studia dwusemestralne, obejmują 172 godziny.

  Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

  Czesne: 4200 zł (dwa semestry)
  Opłata rekrutacyjna: 300 zł

  Forma zajęć:

  ? Wykłady i prezentacje multimedialne
  ? ?Case studies?
  " Spotkania z przedstawicielami instytucji realizujących projekty, a także instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie wdrażania projektów
  ? Spotkania z ekspertami
  ? Warsztaty projektowe
  ? Zajęcia w pracowni komputerowej

  Warunki zaliczenia:

  Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (na druku MENiS) jest udział w zajęciach, zaliczenie testów semestralnych, przygotowanie oraz obrona pracy dyplomowej, która ma formę wniosku o dofinansowanie.

  Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
  Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

  zmiany@szkolnictwo.pl

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X

  TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

  Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
  Skontaktuj się z redakcją katalogu,
  ustal atrakcyjne warunki współpracy.
  Ilość odwiedzin katalogu szkół:
  wrzesień 2014 - 1.760.993
  październik 2014 - 1.807.983
  listopad 2014 - 1.782.702
  styczeń 2015 - 2.003.589

  OKS www.szkolnictwo.pl
  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - ponad 1,5mln użytkowników/mies.


  Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie