Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Gospodarki

ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
tel. (52) 567-00-00
www:   http://www.wsg.byd.pl
e-mail:   uczelnia@byd.pl
dziekanat@byd.pl
rekrutacja@byd.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.

O Uczelni

Założycielem Uczelni jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOLFER” sp. z o.o. - znany organizator turystyki działający w branży turystyczno-hotelarskiej od prawie 20 lat. Przedsiębiorstwo KOLFER, było jedną z pierwszych w regionie instytucji prywatnych profesjonalnie zajmujących się turystyką krajową i zagraniczną. Potem do tego doszły nowe dziedziny: ośrodek wypoczynkowy, technologie informatyczne czy serwis internetowy. Gdy opracowane w KOLFERZE nowoczesne i innowacyjne metody biznesowe i technologie informatyczne sprawdziły się, przyszedł czas na dzielenie się zdobytym doświadczeniem. KOLFER rozpoczął działalność szkoleniową w takich dziedzinach jak: turystyka i hotelarstwo, informatyka, ekonomia czy języki obce. W 1995 roku powstał Zespół Szkół Policealnych o uprawnieniach szkoły publicznej kształcący kadry dla branży turystycznej, hotelarskiej, informatycznej, dla biznesu i administracji publicznej.

WSG jest organizacją NON PROFIT. Wszystkie fundusze przeznaczone są na rozwój Uczelni, rozbudowę nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz na utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia i prowadzenie działalności naukowej.

Misja Uczelni

 1. Misją Wyższej Szkoły Gospodarki jest kształtowanie osobowości, zdolnych do twórczego i krytycznego myślenia, dążących do ciągłego podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych na miarę potrzeb społeczeństwa wiedzy, podejmujących wezwania społeczne i gospodarcze współczesności w poczuciu odpowiedzialności obywatelskiej i poszanowania godności człowieka.
 2. Cele sformułowane w misji uczelni znajdują odzwierciedlenie w hasłach umieszczonych na sztandarze Uczelni: „Wiedza. Społeczeństwo. Godność".
 3. Realizację misji powierza Uczelnia wszystkim jej pracownikom, w szczególności nauczycielom akademickim, którzy winni dołożyć wszelkich starań tak, aby poprzez wysoką jakość kształcenia, badań naukowych a także działalność wychowawczą służyć dla dobra Polski, a szczególnie regionu kujawsko-pomorskiego.

Dydaktyka

Przedmiotem naszej działalności edukacyjnej i naukowo-badawczej jest funkcjonowanie gospodarki wolnorynkowej i rozwój przedsiębiorczości w Polsce i na świecie w wszystkich ich aspektach ekonomicznym (ekonomia, zarządzanie, logistyka), społeczno-kulturowym (socjologia, kulturoznawstwo) przestrzennym (geografia, urbanistyka) i technologicznym (informatyka, architektura, inżynieria produkcji).
Wciąż jednak główną domeną działalności pozostaje gospodarka turystyczna i dziedziny z nią związane: W tych płaszczyznach Wyższa Szkoła Gospodarki stała się wiodącym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym w Środkowej Europie.

Wzorem najbardziej renomowanych uczelni anglosaskich (University of Harvard, London School of Business) duży nacisk kładziemy na rozwój przedsiębiorczości akademickiej i stosowanie wiedzy i wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej i społecznej.
Nowoczesne kształcenia - uniwersalna wiedza połączona ze specjalistycznymi umiejętnościami - dostosowane jest do zmieniającej się rzeczywistości i dynamicznego rynku pracy. Składa się na nie kilka filarów: wiedza ekonomiczna, znakomite opanowanie narzędzi informatycznych, znajomość języków obcych, filozofia, wiedza prawnicza. Dużą rolę przykładamy do nowoczesnych technologii w dydaktyce, w szczególności do metod e-learningowych, czyli kształcenia przy pomocy narzędzi elektronicznych.

Edukacja

WSG prowadzi studia I stopnia - licencjackie i inżynierskie, na 8 kierunkach i 25 specjalnościach oraz II stopnia - magisterskie, na kierunku turystyka i rekreacja, w 3 atrakcyjnych profilach dyplomowania.

Dzięki realizowanym w Bydgoszczy prestiżowym studiom MASTER, można uzyskać międzynarodowy dyplom Uniwersytetu le Mirail w Tuluzie.

Dla osób chcących wesprzeć swoją karierę przygotowaliśmy aż 20 kierunków studiów podyplomowych oraz liczne kursy i szkolenia branżowe.

Poszerzanie i ciągłe modyfikowanie naszej oferty ma na celu jej optymalne dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Kształcimy nowoczesne, kompetentne i wyspecjalizowane kadry, poszukiwane przez pracodawców w dobie intensywnego rozwoju gospodarki.

Pełna oferta kształcenia
Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie turystyką
 • Zarządzanie gastronomią
 • Organizacja Rekreacji i Rehabilitacji
 • Hotelarstwo
 • Organizacja i zarządzanie sportem
Geografia
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka lokalna
 • Turystyka
Architektura i urbanistyka
 • Architektura i urbanistyka
Informatyka i ekonometria
 • Poligrafia cyfrowa i multimedia
 • Informatyka w biznesie
 • Teleinformatyka
 • Bankowość i ubezpieczenia
Ekonomia
 • Transport, spedycja, logistyka
 • Rachunkowość
 • Finanse i inwestycje
 • Gospodarka i admin. publ.
 • Angielski w gospodarce
 • Handel zagraniczny
Socjologia
 • Resocjalizacja
 • Samorząd terytorialny i polityka regionalna
 • Media i komunikacja społeczna
 • Zarządzanie zasob. ludz.
 • Badanie rynku i opinii publicznej
Kulturoznawstwo
 • Media i kultura
 • Dziedzictwo narodowe a turystyka
 • Animacja i zarządzanie kulturą
 • Kultura europejska
 • Amerykanistyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Gospodarka Turystyczna
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Logistyka i Zarządzanie Transportem
 • Zarządzanie Gastronomią i Technologia Żywienia
 • Inżynieria Produkcji Przemysłowej
Zarządzanie
 • Zarządzanie transportem i logistyka
 • Zarządzanie turystyką i hotelarstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Marketing i reklama
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Zarządzanie służbą zdrowia
 • Zarządzanie finansami i inwestycje
Nauki o rodzinie
 • Gerontologia z elementami rehabilitacji
 • Integracja społeczna niepełnosprawnych
 • Terapia psychopedagogiczna
 • Opieka i wychowanie
Gospodarka przestrzenna
 • Planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne
 • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
 • Gospodarka i zarządzanie nieruchomościami

Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia licencjackie i inżynierskie jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie/kwestionariusz - na formularzu Uczelni - indywidualny dla każdej specjalności
 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 4 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem
 • ksero dowodu osobistego:
  • nowy dowód - obustronnie
  • stary dowód - strony: 1, 2, 3 i 6
 • zaświadczenie lekarskie:
  • turystyka i rekreacja
  • pozostałe kierunki
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie 80 zł
 • potwierdzenie opłaty wpisowego w kwocie 290 zł przy podpisaniu umowy o naukę
Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 20:32:17
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 20:32:17) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie