Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Aktualna kategoria: Wiadomości » 25 maja 2022 » Czy nauczyciel może prosić o ...

Czy nauczyciel może prosić o przeniesienie do innej szkoły?

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może zostać przeniesiony na inne stanowisko w tej samej szkole, a także na takie samo lub inne stanowisko do innej szkoły w tej samej lub innej miejscowości.

Przeniesienie nauczyciela może odbywać się z urzędu lub na jego prośbę (wzór prośby pobierzesz pod linkiem znajdującym się poniżej w treści artykułu). Samej procedury przeniesienia nauczyciela do innej szkoły dokonuje dyrektor placówki, do której pedagog chce się przenieść.

Czy przeniesienie nauczyciela jest możliwe?

O możliwości przeniesienia nauczyciela na inne stanowisko lub do innej szkoły, nawet w innej miejscowości, informują przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela. Jak czytamy w artykule 18. KN:

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.”

Oznacza to, że pedagog może zostać przeniesiony, jeśli złoży na ręce dyrektora placówki oficjalną prośbę w formie pisemnej, czyli wniosek nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły.

Jak wygląda procedura przeniesienia nauczyciela do innej szkoły?

Co do zasady, przeniesienie nauczyciela do innej szkoły to procedura, którą powinien zajmować się dyrektor placówki, do której pedagog ma być przeniesiony.

To on ma obowiązek uzyskania opinii organu prowadzącego tę szkołę i zgody dyrektora placówki, w której nauczyciel jest na daną chwilę zatrudniony. O taką zgodę częściej występuje jednak sam nauczyciel, choć może zrobić to również dyrektor szkoły zatrudniającej.

Jak wygląda taka procedura? Najpierw nauczyciel lub dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma zostać przeniesiony, zwraca się do dyrektora szkoły zatrudniającej nauczyciela z zapytaniem o możliwość przeniesienia danego pedagoga.

Następnie dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela wyraża zgodę na jego przeniesienie lub odmawia wydania zgody na przeniesienie.

Jeżeli dyrektor odmówi wyrażenia zgody na przeniesienie nauczyciela do innej szkoły, procedura kończy się, ponieważ nie można przenieść pedagoga bez zgody dyrektora zatrudniającego.

W przypadku, kiedy dyrektor udziela zgody na przeniesienie, dyrektor szkoły przyjmującej nauczyciela zasięga opinii swojego organu prowadzącego, a następnie informuje nauczyciela o przeniesieniu.

Ostatni krok wymaga sporządzenia aktu przeniesienia, w którym wskazany zostanie nowy pracodawca i nowe miejsce wykonywania pracy, a ewentualnie także nowe stanowisko, na jakie nauczyciel jest przenoszony, wraz z datą przeniesienia.

Należy wiedzieć, że jeśli prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły nie zostanie zaakceptowana, to pedagog nie ma możliwości przeniesienia się, ale nadal może złożyć wypowiedzenie i rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą wraz z końcem roku szkolnego. Nie potrzebuje wtedy zgody dyrektora placówki.

Przeniesienie nauczyciela z urzędu

Przeniesienie nauczyciela możliwe jest nie tylko na jego wniosek, ale również z urzędu. Jeśli pedagog ma zostać przeniesiony na inne stanowisko, wymaga to uzyskania jego zgody.

Natomiast w przypadku, gdy przeniesienie nauczyciela dotyczy zmiany miejsca wykonywania pracy, to dyrektor zobowiązany jest nie tylko uzyskać jego zgodę, ale również zapewnić mu zakwaterowanie w innej miejscowości - odpowiednie do jego stanu rodzinnego - a także miejsce pracy dla współmałżonka, jeśli on również jest nauczycielem.

Nauczyciel może być przeniesiony z urzędu bez uzyskiwania jego zgody w przypadku, gdy:

  1. występuje konieczności zapewnienia w placówce obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami, odpowiadającymi potrzebom programowym,
  2. przeniesienie następuje na okres nie dłuższy niż 3 lata, przy czym po upływie tego okresu nauczyciel ma prawo powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.

Takiego przeniesienia dokonuje organ prowadzący szkołę, do której nauczyciel ma zostać przeniesiony. Pedagogowi przysługuje wtedy:

  1. czterodniowy tydzień pracy,
  2. dodatek za uciążliwość pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,
  3. zakwaterowanie w miejscu czasowego zatrudnienia.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie