Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Aktualna kategoria: Wiadomości » 27 czerwca 2021 » Nauczanie indywidualne po ...

Nauczanie indywidualne po powrocie do nauki stacjonarnej

Czy w związku z planem zniesienia ograniczenia pracy szkół w miesiącu maju 2021 r. i powrotu do nauki stacjonarnej uczniów klas 4-8, czy uczeń...


Czy w związku z planem zniesienia ograniczenia pracy szkół w miesiącu maju 2021 r. i powrotu do nauki stacjonarnej uczniów klas 4-8, czy uczeń klasy 5 realizujący nauczanie indywidualne, w sposób zdalny musi powrócić do nauki indywidualnej w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, czy może do końca roku szkolnego pozostać w systemie nauki zdalnej?

Odpowiedź:

Obecnie nie można z całą pewnością odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiadomo bowiem czy utrzymany zostanie przepis § 13a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616 ze zm.).

Uzasadnienie:

Zgodnie z przywołanym przepisem w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia indywidualnego nauczania mogą być prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli:

  1. w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem w sposób określony w § 4 ust. 4 lub
  2. na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia - w indywidualnym kontakcie z dzieckiem lub uczniem; w takim przypadku przepisu § 5 nie stosuje się (oznacza to nauczanie zdalne).

Biorąc pod uwagę brzmienie przepisu, w szczególności fragment „w roku szkolnym 2020/2021” można się spodziewać, że będzie on obowiązywał do zakończenia bieżącego roku szkolnego co oznacza, że będzie możliwe utrzymanie nauczania indywidualnego w trybie zdalnym. Ponieważ jednak wszystkim dotychczasowym zmianom systemu nauki towarzyszyły zmiany prawne, należy oczekiwać co one przyniosą.

Zapamiętaj:

W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1654 ze zm.).

 

Jacek Miklasiński
Ekspert Portalu Oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl/

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie