Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "27. Zachowanie rodziny na rynku"
0. Krzywa przedstawiająca wszystkie możliwości używania dwóch dóbr, zapewniających to samo zadowolenia, nazywana jest krzywą:
alternatywy
obojętności
ograniczeń
użyteczności
1. Miara zadowolenia ludzi z konsumpcji dóbr i usług to:
alternatywa
ograniczenie
obojętność
użyteczność
2. Koszty utraconych korzyści to, koszty:
alternatywne
ograniczenia
obojętności
użyteczności
3. Plan dochodów i wydatków podmiotów gospodarczych to:
konto
budżet
mapa
żadna odpowiedź nie jest poprawna
4. Potrzeby zbiorowe to, na przykład:
nowy fotel dla ojca
wspólne wakacje
łyżwy dla dziecka
leczenie sanatoryjne babci
5. Potrzeby dzielimy na:
pierwotne, wtórne, psychiczne
materialne, wtórne, psychiczne
niematerialne, wtórne, psychiczne
materialne, niematerialne, psychiczne
6. Warunkiem zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu jest:
występowanie funduszy swobodnej decyzji
wytworzenie określonych dóbr i usług we własnym zakresie
wzajemne obcowanie ze sobą
żadna odpowiedź nie jest poprawna
7. Zaspokajaniu potrzeb bieżących służą wydatki:
konsumpcyjne
inwestycyjne
majątkowe
publiczne
8. Zaspokajaniu potrzeb przyszłych służą wydatki:
konsumpcyjne
inwestycyjne
majątkowe
publiczne
9. Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie, to:
jednoosobowe gospodarstwa domowe
jednoosobowa rodzina
jednoosobowy podmiot gospodarczy
wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
10. Funkcja konsumpcyjna polega na:
nabywaniu na rynku głównych dóbr konsumpcyjnych oraz przedmiotów wymagających przetworzenia i przygotowania do spożycia
pozyskiwaniu dóbr konsumpcyjnych w inny sposób niż ich wytworzenie lub nabywanie
zużywaniu określonych dóbr materialnych oraz usług w celu zaspokajania potrzeb
produkowaniu dóbr i usług
11. Otoczenie gospodarstwa domowego, np. otoczenie geograficzne to:
przestrzeń wokół miejsca zamieszkania gospodarstwa domowego
przestrzeń otoczona przez różne instytucje
przestrzeń liniowa
wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
12. Otoczenie gospodarstwa domowego, np. otoczenie gospodarcze to:
przestrzeń wokół miejsca zamieszkania gospodarstwa domowego
przestrzeń otoczona przez różne instytucje
przestrzeń liniowa
wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
13. Źródła dochodów gospodarstwa domowego, np. z tytułu posiadania kapitału, to:
emerytury
renty
lokaty rzeczowe
zasiłki społeczne
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie