Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Wiązania chemiczne w świetle mechaniki kwantowej"
0. Kształt kulisty przypisujemy orbitalowi:
Typu d
Typu p
Typu s
1. Poniższe stwierdzenie ``Im mniejszy jest błąd określenia położenia elektronu Δx tym większy jest błąd określenia prędkości Δv i odwrotnie:Δ odnosi się do:
hipotezy de Broglie`a
Zasada nieoznaczoności Heisenberga
Reguły Hunda
2. Kształt przestrzenny orbitalu określa:
Poboczna liczba kwantowa
Główna liczba kwantowa
Magnetyczna spinowa liczba kwantowa
3. Orbita molekularny wiążący ma energię:
Wyższą od energii orbitali atomowych
Niższą od energii orbitali atomowych
Równą energii orbitali atomowych
4. Nakładanie się czołowe orbitali atomowych (wzdłuż prostej łączącej jądra) powoduje powstawanie orbitali molekularnych:
Typu
Typu
Typu lub
5. O orientacji przestrzennej obszaru orbitalnego decyduje:
spinowa liczba kwantowa
magnetyczna liczba kwantowa
poboczna liczba kwantowa
6. Podwójne wiązanie w cząsteczce etenu tworzą:
dwa wiązania (pi)
dwa wiązania (sigma)
jedno wiązanie (sigma) i jedno wiązanie (pi)
7. Hybrydyzacja to proces:
Fizyczny
Matematyczny
Matematyczny i fizyczny
8. Nakładanie się boczne orbitali atomowych prowadzi do powstania wiązania:
Typu
Typu
W zależności od atomów typu lub
9. Powstałe w procesie hybrydyzacji orbitale mają:
Taką samą energię
Zbliżoną energię
Mogą mieć różną energię
10. Ile elektronów bierze udział w tworzeniu cząsteczki X2, jeśli konfiguracja elektronowa atomu to 1s22s22p4
Dwa elektrony
Sześć elektronów
Cztery elektrony
11. W przypadku hybrydyzacji trygonalnej kąt między wiązaniami wynosi:
180o
109o28
120o
12. Wiązanie typu s-p charakteryzuje się układem przestrzennym:
Tetraedrycznym
Trójkątnym płaskim
Liniowym
13. Ilość powstałych orbitali hybrydyzowanych jest:
Równa ilości orbitali ulegających hybrydyzacji
Większa od liczby orbitali atomowych ulegających hybrydyzacji
Mniejsza od liczby orbitali atomowych ulegających hybrydyzacji
14. W cząsteczce azotu występują:
2 wiązania typu ? i jedno typu
2 wiązania typu ? i jedno typu
3 wiązania typu
15. Cząsteczka PbCl2 posiada symetrię kierunków orbitalnych:
Digonalną
Tetragonalną
Trygonalną
16. Prawidłowa zależność wielkości kątów w wiązaniach C-H ( metan) O-H (woda) i N-H ( amoniak) to:
CH4 > NH3 > H2O
CH4 > H2O > NH3
NH3 > CH4> H2O
17. Wiązania wielokrotne (podwójne, potrójne) pomiędzy dwoma atomami w cząsteczce są:
Jedno pozostałe
Zależy od atomów tworzących wiązania
Jedno typu reszta typu
18. Słabsze i łatwiej ulęgające rozerwaniu jest wiązanie typu:
typu
typu
Zależy od charakteru cząsteczki
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie