Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Wiązania chemiczne - Cząsteczki"
0. Wiązanie kowalencyjne (atomowe) spolaryzowane, polega na łączeniu się atomów za pomocą:
różnoimiennych jonów
wspólnych par elektronowych przesuniętych w kierunku jednego z atomów
wspólnych par elektronowych nie przesuniętych w stronę żadnego z atomów
1. Kation to:
cząstka obdarzona ładunkiem ujemnym
cząstka obdarzona ładunkiem dodatnim
atom elektrycznie obojętny
2. Na rysunku przedstawiono wzór cząsteczki wodoru. Jest to wzór:

sumaryczny
strukturalny
elektronowy
3. Na rysunku przedstawiono dwuatomową cząsteczkę tlenu. Wzór ją opisujący nosi nazwę wzoru:

sumarycznego
kreskowego
elektronowego
4. Łączenie się atomów i tworzenie cząsteczek wynika z:
dążenia atomów do osiągnięcia konfiguracji elektronowej dowolnego gazu szlachetnego,
dążenia atomów do osiągnięcia trwałej konfiguracji elektronowej najbliższego gazu szlachetnego
ążenia atomów do osiągnięcia konfiguracji elektronowej najbliższego gazu
5. Dobrymi donorami elektronów są:
metale
niemetale
półmetale
6. Model umieszczony na rysunku przedstawia:

cząsteczkę homoatomową
cząsteczkę heteroatomową
atom
7. Jeżeli dodatni ładunek jądra jest równoważony przez ujemny ładunek krążących wokół jądra elektronów, to wówczas mamy do czynienia z:

kationem
anionem
atomem
8. Rysunek przedstawia model:

atomu
kationu
anionu
9. Cechą charakterystyczną wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego jest przesunięcie pary elektronowej wiążącej atomy w kierunku atomu pierwiastka, który w jądrze ma:
więcej protonów
mniej protonów
więcej neutronów
10. Która odpowiedź jest błędna:
atom + elekron = anion
atom + elektron = kation
atom - elektron = kation
11. Wskaż cząsteczki, które zawierają tylko wiązania kowalencyjne niespolaryzowane:
H2 , O2, HCl
N2, Cl2 , O2
H2 O, CH4, CO
12. Zapis NH3 oznacza:
atom
cząsteczkę
jon
13. W cząsteczce O2 występuje:
jedna wspólna para elektronowa,
dwie wspólne pary elektronowe,
trzy wspólne pary elektronowe.
14. Wiązania kowalencyjne (atomowe) dzielimy na:
jonowe i spolaryzowane
spolaryzowane i niespolaryzowane
niespolaryzowane i jonowe
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie