Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "130. Modele rozwoju gospodarczego"
Modelem rozwoju gospodarczego jest:
model społeczno-gospodarczy Kenseya
model maltuzjański
model ogólnoświatowego zrównoważenia
modernizm
Thomas Robert Malthus:
stworzył model Malthusa
twierdził, że jeśli nie ma dochodu, to liczba ludności powiększa się zgodnie z postępem geometrycznym
twierdził, że podaż na żywność - w sprzyjających warunkach ? rośnie zgodnie z postępem arytmetycznym
twierdził, że gospodarka ogranicza wielkość popytu
Teoria Malthusa:
mówiła, że aby uniknąć problemów z żywnością, należy utrzymać płace na niskim poziomie
nie brała pod uwagę roli postępu technicznego we wzroście przychodów otrzymywanych z wydajności pracy
mówiła, że popyt inwestycyjny powoduje zmiany w wielkości dochodu narodowego
mówiła, że w pewnych warunkach pożądany jest deficyt budżetowy
John Maynard Keynes:
stworzył model Keynesa
stworzył monetaryzm
twierdził, że w pewnych warunkach pożądany jest deficyt budżetowy
twierdził, że wraz ze wzrostem zamożności zwiększa się rozrodczość
Monetaryzm:
głosi, że podaż pieniądza w krótkim czasie decyduje o wielkości PKB
został stworzony przez Leszka Balcerowicza
bada wpływ polityki pieniężnej państwa na dochód narodowy
głosi, że popyt inwestycyjny powoduje zmiany w wielkości dochodu narodowego
Jakie są współczesne założenia monetaryzmu:
ceny i płace powinny być względnie elastyczne
gospodarka prywatna powinna być stabilna
zrównoważenia rozwoju gospodarczego, ekonomicznego i społecznego powinno iść w parze z wielkością przyrostu naturalnego
wzrost podaży pieniądza powinien być podstawowym i stałym czynnikiem kształtującym tempo wzrostu PKB
Model Keynesa:
głosił, że rząd nie powinien ingerować w działania wolnego rynku
głosił, że należy dopasować wydatki inwestycyjne do czynników mających wpływ na przedsiębiorców
wpłynął na politykę gospodarczą państw wprowadzających gospodarkę rynkową
mówił, że w latach kryzysu (np. podczas klęski głodu) podaż rośnie wolniej niż liczba ludności
Model ogólnoświatowego zróżnicowania:
ukształtował się w czasie konferencji Wielkiego Szczytu w Rio de Janeiro
przedstawia racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi
wskazuje zagrożenia, jakie niesie ze sobą wzrost liczby ludności
stał się popularny w pierwszej połowie XX w.
Globalny Program Działań:
powstał na konferencji Wielkiego Szczytu
wskazuje sposób zrównoważenia rozwoju gospodarczego
wskazuje sposób zrównoważenia rozwoju ekonomicznego
wskazuje sposób zrównoważenia rozwoju społecznego
Deklaracja utworzona w Rio de Janeiro i wytyczająca kierunek rozwoju lasów wszystkich typów, ich ochrony i użytkowania:
mówi o dużym znaczeniu lasów w życiu człowieka
dotyczy ochrony lasów
dotyczy użytkowania lasów
mówi o roli, jaką spełniają lasy w rozwoju gospodarczym
Agenda 21:
składa się z czterech części
wskazuje sposób zrównoważenia rozwoju gospodarczego, ekonomicznego i społecznego
określa metody przyśpieszonego, lecz zrównoważonego rozwoju biedniejszych regionów
przedstawia stosunek między życiem a konsumpcją
Pierwsza część Agendy 21:
dotyczy wzmacniania roli ważnych grup społecznych
dotyczy ochrony zasobów i gospodarowania nimi
dotyczy społecznych i ekonomicznych aspektów
dotyczy środków wdrażania
Według Agendy 21, współpraca międzynarodowa:
dotyczy zróżnicowania rozwoju krajów biednych i bogatych
biedne państwa powinny stać się bardziej samowystarczalne
biedne państwa powinny stać się miej zależne od pomocy zagranicznej
biedne państwa powinny ograniczyć przyrost naturalny, a jednocześnie rozwijać gospodarkę
Według Agendy 21, środki wdrażania dotyczą:
zwiększenia roli ludności tubylczej
zrównoważenia gospodarowania gruntami
prawa międzynarodowego
przekazywania technologii
Według Agendy 21, ochrona zasobów i gospodarowanie nimi dotyczy:
ochrony atmosfery
ochrony oceanów
ochrony zasobów słodkowodnych
gospodarowania niebezpiecznymi odpadami
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie