Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Zabytki języka polskiego"
0. Zabytki języka polskiego pochodzące z XV wieku to (wskaż odpowiedź w całości poprawną)
?Bogurodzica?, ?Księga henrykowska?, ?Dagome iudex?
?Kazania gnieźnieńskie?, ?Psałterz puławski?, ?Biblia królowej Zofii?
?Kazania świętokrzyskie?, ?Bulla gnieźnieńska?, ?Psałterz floriański?
?Geograf bawarski?, ?Kazania świętokrzyskie?, ?Psałterz puławski?
1. Pierwsze zapisane zdanie polskie znajduje się w:
?Księdze henrykowskiej?
?Bulli gnieźnieńskiej?
?Dagome iudex?
?Kronice Thietmara?
2. Która cecha nie jest charakterystyczna dla wiersza zdaniowo ? rymowego?
jest to wiersz asylabiczny
występowanie rymów wewnętrznych i zewnętrznych
w każdym wersie zamyka się odrębna jednostka składniowa
występują tylko rymy męskie
3. Ktore cechy są charaktrystyczne dla kościoła romańskiego?
grube mury; łuk półkolisty; wąskie rzadko rozstawione okna
duże okna wypełnione witrażami; konstrukcja szkieletowa
różne formy sklepień (kryształowe, gwiaździste)
wertykalizm budowli
4. Ktore cechy są charaktrystyczne dla kościoła gotyckiego?
sklepienie kolebkowe
monumentalność budowli
konstrukcja szkieletowa, łuk ostry, łuki przyporowe
wąskie, rzadko rozstawione okna
5. Występujące w "Bogurodzicy" wyrazy "Zyszczy", sławiena" to archaizmy:
fleksyjny i fonetyczny
składniowy i fleksyjny
fonetyczny i leksykalny
leksykalny i słowotwórczy
6. Zabytki języka polskiego pochodzące z XIV wieku to:
?Kazania świętokrzyskie?, ?Psałterz floriański?
?Kazania gnieźnieńskie?, ?Psałterz puławski?
?Księga henrykowska?, ?Dagome iudex?
?Bulla gnieźnieńska?, ?Biblia królowej Zofii?
7. Najstarszy zabytek polskiej prozy to:
?Księga henrykowska?
?Psałterz floriański?
?Kazania świętokrzyskie?
?Kazania gnieźnieńskie?
8. Występujące w "Bogurodzicy" wyrazy "raczy", "zwolena" to archaizmy:
składniowy i fleksyjny
fonetyczny i leksykalny
leksykalny i słowotwórczy
fleksyjny i fonetyczny
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie