Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Stężenie molowe roztworów wodnych"
0. Stężenie molowe roztworu równe jest:
stosunkowi ilości moli substancji do objętości roztworu ( w dm3) w której się znajduje
ilości moli substancji znajdującej się w 1 dm3 roztworu
obie odpowiedzi są poprawne
1. W układzie SI jednostką stężenia molowego jest:
mol /cm3
mol/ dm3
mol / l
2. Objętość 1dm3 roztworu równa jest:
1 l
1000 cm3
obie odpowiedzi są prawidłowe
3. Określenie " roztwór 5 molowy" oznacza że:
w 1 dm3 rozpuszczalnika znajduje się 5 moli substancji rozpuszczonej
w 2 dm3 roztworu znajduje się 10 moli substancji rozpuszczonej
w 100 cm3 roztworu znajduje się 5 moli substancji rozpuszczonej
4. W 100 cm3 2,5 molowego roztworu znajduje się:
0,25 mola substancji rozpuszczonej
2,5 mola substancji rozpuszczonej
1,25 mola substancji rozpuszczonej
5. W 0,5 l 2 molowego kwasu siarkowego znajduje się:
2 mole jonów wodorowych
1 mol jonów wodorowych
4 mole jonów wodorowych
6. Stężenie molowe NaOH w 500 ml 2 molowego roztworu NaOH wynosi
1 mol/dm3
2 mole/dm3
4 mole/dm3
7. W 1500 ml 3 molowego roztworu znajdują się:
4 mole substancji rozpuszczonej
6 moli substancji rozpuszczonej
4,5 mola substancji rozpuszczonej
8. W jakiej objętości 5 molowego roztworu znajduje się 15 moli substancji rozpuszczonej?
w 3 litrach
w 1500 cm3
obie odpowiedzi są prawidłowe
9. Jeśli 6 moli substancji znajduje się w 1500 ml roztworu to jego stężenie molowe wynosi:
Cm = 3 mol/ dm3
Cm = 9 mol/ dm3
Cm = 4 mol/ dm3
10. W jakiej ilości 0,5 molowego roztworu NaOH znajduje się 40 g tej substancji?
V = 2 dm3
V = 4 dm3
V = 1 dm3
11. Aby przeliczyć stężenie procentowe na stężenie molowe musimy znać:
masę molową substancji rozpuszczonej ? M
gęstość roztworu ? d
masę molową substancji ? M oraz gęstość roztworu - d
12. Który ze wzorów jest prawidłowy?
a)
b)
c)
13. Stężenie molowe 96% H2 SO4 o gęstości 1,84 g/cm3 wynosi:
20 mol/dm3
18 mol/dm3
23 mol/dm3
14. Stężenie procentowe 6 molowego roztworu NaOH o gęstości 1,2 g/cm3 wynosi:
20%
10%
30%
15. Po zmieszaniu równych objętości 3 molowego i 6 molowego roztworu otrzymano roztwór o stężeniu:
Cm = 5 mol/dm3
Cm = 3,5 mol/dm3
Cm = 4,5 mol/dm3
16. Roztwory 5M i 2 M tej samej substancji zmieszano w stosunku objętościowym 3: 2. Jakie będzie stężenie molowe otrzymanego roztworu?
Cm = 3,8 mol/dm3
Cm = 2,7 mol/dm3
Cm = 4,2 mol/dm3
17. Stężenie molowe 20% NaOH o gęstości 1,2 g/cm3 wynosi:
3 mol/dm3
6 mol/dm3
4,5 mol/dm3
18. Jeżeli 4,32g kwasu szczawiowego (COOH)2 znajduje się w 1,2dm3 roztworu, to stężenie tego roztworu wynosi:
0,02 M
0,04 M
0,004 M
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie