Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "39. Wybrane traktaty europejskie oraz instytucje UE"
0. Traktat z Maastricht wszedł w życie:
1 grudnia 1991 roku
7 lutego 1992 roku
1 listopada 1993 roku
1. 2 października podpisano traktat amsterdamski, który wszedł w życie 1 maja 1999 roku.
PRAWDA
FAŁSZ
2. Na Szczycie w Amsterdamie została przyjęta uroczyście Europejska Karta Praw Podstawowych w formie deklaracji politycznej.
PRAWDA
FAŁSZ
3. Traktat W Nicei został podpisany 26 lutego 2001 i wszedł w życie 1 lutego 2003, po tym jak został najpierw odrzucony w Irlandii w czerwcu 2001, ale przyjęty w drugim referendum w październiku 2002.
PRAWDA
FAŁSZ
4. Traktat amsterdamski wszedł w życie:
2 października 1998 roku
1 maja 1999 roku
3 listopada 2000 roku
5. Dokonał zmiany w trzech filarach przenosząc część kompetencji z III do I. Zwiększył znaczenie organów UE w zakresie polityki bezpieczeństwa, współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, to główne postanowienia:
Traktatu amsterdamskiego
Traktatu z Maastricht
Traktatu nicejskiego
6. Utworzenie Unii Europejskiej w kształcie trzech filarów. Wprowadzał obywatelstwo UE oraz nowe organy: Komitet Regionów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, to główne postanowienia:
Traktatu amsterdamskiego
Traktatu z Maastricht
Traktatu nicejskiego
7. Nowe zasady reprezentacji państw w organach UE , to główne postanowienia:
Traktatu amsterdamskiego
Traktatu z Maastricht
Traktatu nicejskiego
8. Trzeci filar Unii Europejskiej obejmuje:
współpracę policyjną i wojskową
wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa
współpracę policyjną i sądową
9. Traktatowym organem Unii Europejskiej są:
Rada Europejska
Rada Europejska oraz Komisja Europejska
Komisja Europejska oraz Parlament Europejski
10. Pierwszy filar Unii Europejskiej obejmuje:
wspólna politykę azylową, imigracyjną i wizową
wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa
współpracę policyjną i sądową
11. Drugi filar Unii Europejskiej obejmuje:
wspólna politykę azylową, imigracyjną i wizową
wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa
współpracę policyjną i sądową
12. Szefowie państw i rządów, którym towarzyszą ministrowie spraw zagranicznych, a także przewodniczący Komisji Europejskiej wchodzą w skład:
Rady Europy
Rady Europejskiej
Rady Unii Europejskiej
13. Szczyty europejskie odbywają się w:
Brukseli
Genewie
Dublinie
14. Pierwsze spotkanie Rady Europejskiej odbyło się w 1975 roku w:
Brukseli
Genewie
Dublinie
15. Podstawowym organem prawodawczym UE, jak także głównym organem decyzyjnym jest:
Rada Europy
Rada Europejska
Rada Unii Europejskiej
16. Komisja Wspólnot Europejskich, to organ o charakterze:
wykonawczym
uchwałodawczym
prawodawczym
17. Rada Unii Europejskiej jest organem:
wykonawczym
prawodawczym
uchwałodawczym
18. Komisja Europejska ma swoją siedzibę w:
Brukseli
Genewie
Nicei
19. Przewodniczącym obecnej kadencji Komisji Europejskiej jest:
Jose Manuel Barroso
Romano Prodi
Jacques Santer
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie