Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "09. Funkcje i formy państwa"
0. Monako jest obecnie:
republiką
monarchią konstytucyjną
monarchią absolutną
częścią Francji o bardzo dużej dozie autonomii
1. Państwem, w którym panuje system gabinetowo?parlamentarny jest:
Polska
Niemcy
Francja
Wielka Brytania
2. Poniższe zdanie
Podział form Państwa ze względu na reżim polityczny: demokratyczny, autorytarny, totalitarny.
jest:

prawdziwe
nieprawdziwe
3. Dopasuj poszczególne rodzaje państw ze względu na ustrój terytorialny oraz formy monarchii do podanych przykładów:

1 ? b, 2 ?a, 3 ? d, 4 ? c
1 ? a, 2 ?c, 3 ? d, 4 ? b
1 ? c, 2 ?b, 3 ? a, 4 ? d
1 ? b, 2 ?a, 3 ? c, 4 ? d
4. Komunistyczną Koreę Północną zalicza się obecnie do państw:
autorytarnych
demokratycznych
totalitarnych
5. Głosicielem teorii powstania państwa w wyniku walki klas, był:
Jean Jacques Rousseau
Joachim Lelewel
John Locke
Karol Marks
6. Osoba przedstawiona na zdjęciu to:

Lech Wałęsa
Tadeusz Mazowiecki
Jarosław Kaczyński
7. T. Hobbes i J. Locke to autorzy teorii:
teistycznej
umowy społecznej
podboju i przemocy
marksistowska
8. Funkcje państwa dzielimy na:
prostą i złożoną
formalną i nieformalną
wewnętrzną i zewnętrzną
rozwojową i stabilizacyjną
9. Pierwszym prezydentem Polski był:
Lech Wałęsa
Gabriel Narutowicz
Wojciech Jaruzelski
Aleksander Kwaśniewski
10. Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Niemcy należą do państw o ustroju:
konfederacyjnym
federacyjnym
jednolitym
11. Polska, Węgry, Dania, Szwecja i Holandia należą do państw o ustroju:
unitarnym
konfederacyjnym
federacyjnym
12. Watykan jest:
Elekcyjną monarchią absolutną
Monarchią absolutną
Monarchią
13. W Watykanie najwyższa władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza należy do:
Sekretarza stanu
Papieża
Kolegium Kardynałów
14. Państwem bez pisanej konstytucji i parlamentu jest:
Arabia Saudyjska
Rumunia
Korea Północna
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie