Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Sprawdzian II - 02f Polska w XVI i XVII wieku"
Prowadzone w każdym szlacheckim domu kroniki rodzinne nazywane były:
silva rerum
lasem rzeczy
pamiętnikami Paska
Giovanni Trevano był autorem:
przebudowy Zamku Królewskiego w Warszawie
przebudowy Wawelu
projektu pałacu w Wilanowie
W jakich działaniach Zygmunt III Waza wsparł Habsburgów w 1619 r.?
w walkach z opozycją dowodzoną przez Bethlena Gabora
w walkach ze Szwecją
w walkach z opozycją protestancką na Węgrzech
Dlaczego Zygmunt III Waza poparł samozwańca (zwanego później Dymitrem I Samozwańcem) do tronu Rosyjskiego?
chciał ewentualnie odzyskać Estonię
chciał ewentualnie odzyskać Smoleńszczyznę, Siewierszczyznę i Czernichowszczyznę
chciał współtworzyć władzę w Rosji
Fryderyk Wilhelm był:
elektem brandenburgii
księciem pruskim
księciem habsburskim
Czym zakończyło się zwycięstwo Rzeczypospolitej pod Ochmatowem w 1655 r.?
zawarciem rozejmu w 1656 r.
zawarciem rozjemu w 1655 r.
kapitulacją wojsk Krzysztofa Wyhowskiego
Król Jan Kazimierz był:
synem Zygmunta III Wazy
bratem Jana III Sobieskiego
przyrodnim bratem Władysława IV
W 1613 r. doszło do zawarcia sojuszu, który miał pomóc Polsce w konflikcie z Rosją i Szwecją, sojusz zawarto z:
Turcją
Habsburgami
Francją
Jaką pańszczyzną obciążano polskie gospodarstwa chłopskie?
zwrotną i sprzężajną
sprzężajną i najemną
sprzężajną i pieszą
Jaką produkcją, prócz zbóż, zajmowały się polskie folwarki i miasta?
pszczelarstwo
browarnictwo
drobna produkcja rzemieślnicza
Gołota to:
drobni mieszczanie, najczęściej posiadający warsztaty rzemieślnicze
ludzie o szlacheckim pochodzeniu, nieposiadający ziemi
szlachta zajmująca urzędy ziemskie
W szczególnych okolicznościach można było zwołać sejm:
szczególny
nadzwyczajny
szlachecki
Wieczysty pokój między Polską a Turcją zawarto w roku:
1522
1533
1544
Układ jagiellońsko-habsburski został zawarty w:
Paryżu w 1521 r.
Wiedniu w 1515 r.
Krakowie w 1515 r.
Artykuły henrykowskie traktowały o tym, że:
król nie mógł zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody sejmu
każdy monarcha będzie wybierany przez wolną elekcję
król nie mógł podnosić podatków i ceł bez zgody sejmu
Polska i Litwa w Rzeczpospolitej Obojga Narodów miały wspólne:
wojsko
monetę
sejm
Jakich ziem zrzekł się Chrystian IV po klęsce w wojnie trzydziestoletniej?
Ozylii, Blekinge i Gotlandii oraz duńskich prowincji w Norwegii
Gotlandii, Blekinge oraz duńskich prowincji w Norwegii i Szwecji
Ozylii i Gotlandii oraz duńskich prowincji w Norwegii
Dzięki jakiemu wydarzeniu Ruś uzyskała dostęp do Bałtyku w XVI w.?
podporządkowanie Nowogrodu Wielkiego
pokonanie wojsk tatarskich w bitwie nad Zatoką Fińską
pokonanie wojsk Estońskich
Unia brzeska dotyczyła:
powołania do życia Kościoła grekokatolickiego
utworzenia prawosławia
uniezależnienia się prawosławia od Rzymu
W 1555 r. w sejmie rozpatrywano sprawę o zwołaniu powszechnego soboru, którego zadaniem miało być:
wprowadzenie języka ojczystego do liturgii
zniesienie celibatu księży
szerszenie rozstrzyganie spraw dogmatycznych
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie