Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "21 Alkohol i inne używki. Kolizje i wypadki"
Stan po spożyciu alkoholu przez kierującego to:

0,2 ? 0,5 promila alkoholu we krwi
0,1 ? 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza
0,5 ? 0,75 mg alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza
Stan nietrzeźwości kierującego to:

powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi
powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza
powyżej 0,75 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza
Dopuszczalna zawartość alkoholu:

we krwi wynosi poniżej 0,2 promila
w wydychanym powietrzu wynosi poniżej 0,1 mg na 1 dm 3
w wydychanym powietrzu wynosi poniżej 0,5 mg na 1 dm 3
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu:

jest przestępstwem
grozi konsekwencjami prawnymi
grozi pozbawieniem wolności
Kierujący pojazdem uczestniczącym w kolizji:

zobowiązany jest ustawić trójkąt ostrzegawczy lub lampy ostrzegawcze w pobliżu kolizji
jest zobowiązany niezwłocznie usunąć pojazd
nie jest obowiązany podać swoich danych osobowych osobie uczestniczącej w kolizji, z wyjątkiem danych zakładu ubezpieczeń z którym ma zawartą umowę
W tej sytuacji kierujący pojazdem uczestniczącym w wypadku drogowym:

jest obowiązany usunąć pojazd z miejsca wypadku oraz podać swoje dane personalne oraz dane zakładu ubezpieczeń osobom uczestniczącym w wypadku
zobowiązany jest ustawić trójkąt ostrzegawczy w pobliżu wypadku
nie powinien podejmować czynności, które utrudniłyby ustalenie przebiegu wypadku
W tej sytuacji kierujący pojazdem:

jest obowiązany powiadomić o wypadku Policję i Pogotowie Ratunkowe
może ustawić trójkąt ostrzegawczy w pobliżu wypadku by ostrzec o zdarzeniu innych kierujących
jest obowiązany udzielić niezbędnej pomocy ofierze wypadku przed pojawieniem się na miejscu wypadku Pogotowia Ratunkowego
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie