Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "E07 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 2014 wrzesień"
0. Podczas montażu silnika indukcyjnego trójfazowego został przerwany przewód PE. Może to skutkować
pojawieniem się napięcia na obudowie i porażeniem pracownika
przeciążeniem sieci zasilającej
wzrostem temperatury uzwojeń stojana i zapaleniem się silnika
zwiększeniem prędkości obrotowej silnika
1. W przedstawionym na rysunku zespole koła pasowego strzałką oznaczono

łożysko kulkowe
wkręt
wpust pryzmatyczny
pierścień uszczelniający
2. Przemiana energii elektrycznej w elektryczną odbywa się w
transformatorach
akumulatorach,
prądnicach,
silnikach,
3. Narzędzie przedstawione na zdjęciu służy do

wyjmowania wkładek bezpiecznikowych
zaciskania końcówek
cięcia przewodów
usuwania izolacji
4. Na schemacie przedstawiono rozruch silnika indukcyjnego metodą

zmiany liczby par biegunów
zwiększenia rezystancji w obwodzie wirnika
zmniejszenia częstotliwości napięcia zasilającego
obniżenia napięcia zasilającego
5. Elektronarzędzia stosowane przy montażu oraz konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych powinny mieć klasę ochronności
III
II
I
0
6. Stopień ochrony IP58 charakteryzuje obudowę
chronioną
wodoszczelną
okapturzoną
otwartą
7. Na schemacie przedstawiono układ sterowania silnika. Naciśnięcie przycisku PZ1 powoduje załączenie silnika, zwolnienie przycisku PZ1 powoduje zatrzymanie silnika. Działanie układu sterowania wskazuje na uszkodzenie

styku pomocniczego ST1
przycisku PZ1
bezpiecznika
cewki stycznika ST1
8. Oględziny silnika komutatorowego prądu stałego, przeprowadzane w czasie postoju silnika, pozwalają na ocenę
zwarcia międzyzwojowego uzwojenia wzbudzającego
zwarcia międzyzwojowego uzwojenia twornika
stanu szczotkotrzymaczy
poziomu drgań
9. Na zdjęciu przedstawiono tabliczkę znamionową silnika indukcyjnego. Na podstawie danych znamionowych można stwierdzić, że liczba par biegunów tego silnika wynosi

4
3
2
1
10. Odłącznik przeznaczony jest do
wyłączania prądów roboczych, przeciążeniowych i zwarciowych
zapewniania widocznej przerwy
przerywania prądów roboczych i prądów przeciążeniowych
przerywania prądów przeciążeniowych
11. Przed przystąpieniem do wykonywania prac konserwacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia należy przede wszystkim
zastosować zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia
powiadomić zakład energetyczny
powiadomić inspektora BHP
powiadomić przełożonego
12. Bezpośredni pomiar rezystancji cewki stycznika przeprowadza się przy zastosowaniu
mostka Wiena
watomierza i woltomierza,
omomierza
amperomierza i woltomierza
13. Na schemacie przedstawiono symbol graficzny

przekaźnika termicznego
wyłącznika różnicowoprądowego
stycznika elektromagnetycznego
przekaźnika czasowego
14. Koło zębate oznaczone na rysunku cyfrą 2 jest osadzone na wałku za pomocą elementu oznaczonego cyfrą 1, tworząc połączenie

klinowe
wielowypustowe
wpustowe
kołkowe,
15. Dobry stan techniczny intensywnie użytkowanej wiertarki elektrycznej zapewni
czyszczenie newralgicznych miejsc strumieniem wody
przedmuchiwanie newralgicznych miejsc sprężonym powietrzem
oliwienie punktów połączeń elektrycznych
okresowy pomiar rezystancji wirnika
16. W układzie przedstawionym na rysunku napięcie wyjściowe wynosi 5 V. Oznacza to, że

dioda D jest zwarta
dioda D ma przerwę
rezystor R2 jest zwarty
rezystor R1 ma przerwę
17. Symbolem X na rysunku oznaczono

uzwojenie kompensacyjne
uzwojenie twornika
komutator
szczotki
18. Symbolem Y na rysunkach oznaczono

biegun komutacyjny
biegun główny
szczotki
nabiegunnik
19. Zabezpieczeniem zwarciowym silnika jest
stycznik
przekaźnik różnicowoprądowy
przekaźnik napięciowy
wyłącznik silnikowy
20. Na schemacie przedstawiono układ połączeń elektrycznych maszyny prądu stałego o wzbudzeniu

szeregowo-bocznikowym
bocznikowym
szeregowym
obcowzbudnym
21. Przewód wielożyłowy o izolacji i powłoce z polwinitu, o jednodrutowych żyłach miedzianych, okrągły oznacza się symbolem literowym
YLY
YDY
YADY
YDYp
22. Na schemacie przedstawiono uzwojenia stojana silnika indukcyjnego połączone w

trójkąt
zygzak
gwiazdę z dostępnym punktem zerowym
gwiazdę bez dostępnego punktu zerowego
23. Na zdjęciu przedstawiono silnik

prądu stałego
synchroniczny
indukcyjny pierścieniowy
indukcyjny klatkowy
24. Na schemacie przedstawiono układ zasilania świetlówki. Cyfrą 1 oznaczono

cewkę indukcyjną
żarnik
statecznik
zapłonnik,
25. Na rysunku przedstawiono schemat

łącznika energoelektronicznego
falownika napięcia
stabilizatora napięcia
prostownika jednopulsowego
26. Urządzenie przedstawione na zdjęciu posiada

dwa styki zwierne
cztery styki zwierne
dwa styki rozwierne
dwa styki przełączające
27. Podczas badania trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego pomierzono rezystancje jego uzwojeń: RU1U2 = 0,6 Ω, RV1V2 = ∞ Ω RW1W2 = 0,6 Ω. Z wyników pomiarów wynika, że
powstała przerwa w fazie RV1V2
powstała przerwa w fazach RU1U2 oraz RW1W2
powstało zwarcie w fazach RU1U2 oraz RW1W2
powstało zwarcie w fazie RV1V2
28. Na schemacie przedstawiono symbol graficzny przycisku ze stykiem

schodowym
krzyżowym
przełączającym
zwiernym i rozwiernym
29. Transformator o danych znamionowych U ] N = 230 V, U2N = 24 V/48 V zasilono od strony górnego napięcia napięciem jednofazowym 230 V/50 Hz. Pomierzone napięcie strony wtórnej wyniosło 18 V. Oznacza to, że w uzwojeniu
pierwotnym wystąpiło zwarcie międzyzwojowe
wtórnym wystąpiło zwarcie międzyzwojowe
pierwotnym wystąpiła przerwa
wtórnym wystąpiła przerwa
30. Przyczyną silnego iskrzenia na komutatorze jest
przepalenie bezpiecznika topikowego
niewłaściwy dobór szczotek
oczyszczenie komutatora
przetoczenie komutatora
31. Na zdjęciu przedstawiono

przekaźnik
przekaźnik czasowy,
wyzwalacz termiczny
wyzwalacz nadprądowy
32. Na szynie DIN sterownik PLC należy zamontować za pomocą
łap
nitów
zatrzasków
śrub
33. Przewody ochronne oznacza się kolorem
żółto-zielonym
niebieskim
brązowym
czarnym
34. Rysunek przedstawia symbol graficzny

rozłącznika
odłącznika
styku stycznika
wyłącznika
35. Do pomiaru energii elektrycznej zastosowano licznik indukcyjny jednofazowy o danych znamionowych UN = 230 V, IN = 5 A, c = 375 obr/kWh. Licznik wykonał 1 500 obrotów. Pobrana z sieci energia elektryczna wyniosła
4,00 kWh
1,85 kWh
1,15 kW
3,07 kWh
36. Wyłącznik różnicowoprądowy o oznaczeniu CFI6-40-2-003AC 2P i wytrzymałości zwarciowej 6 kA odłączy zasilanie, gdy prąd różnicowy przekroczy wartość
6 A
2 A
40 mA
30 mA
37. Dane na tabliczce znamionowej wskazują, że do pomiaru prądu znamionowego silnika, przy połączeniu uzwojeń w trójkąt, należy zastosować amperomierz o zakresie

15 A, prądu przemiennego
7,5 A, prądu przemiennego
7,5 A, prądu stałego
15 A, prądu stałego
38. Na oscylogramie przedstawiony jest przebieg napięcia sinusoidalnie przemiennego. Dla Y = 0,5 V/dz oraz X = 40 ms/dz częstotliwość tego napięcia wynosi

f = 50,0 Hz
f = 100 Hz
f = 12,5 Hz
f = 25,0 Hz
39. Wartość rezystancji znamionowej rezystora o kodzie paskowym: żółty, fioletowy, czerwony, złoty wynosi

44 kΩ ± 5%
47 kΩ ± 5%
4,7 kΩ ± 5%
470 Ω ± 0,1
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie