Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "R03 - Prowadzenie produkcji rolniczej 2013 październik"
0. Podaj prawidłową temperaturę mleka przeznaczonego na sprzedaż przy odbiorze z gospodarstwa
do 6 h od udoju - do 20 °C
co dwa dni - do 6 °C
do 12 h od udoju - do 15 °C
raz na dobę - do 10 °C
1. Przedstawiona na rysunku zgorzel liści sercowych buraka, jest objawem

nadmiaru wody
nadmiaru azotu
braku potasu
braku boru
2. Podczas transportu ciągnikiem z obciążoną przyczepą dwuosiową zbyt niskie ciśnienie w układzie pneumatycznym ciągnika może spowodować
blokowanie kół przyczepy
brak działania hamulców przyczepy
zapowietrzenie układu zasilania ciągnika
awarię turbosprężarki w silniku ciągnika
3. Ile nawozu wapniowego należy zastosować na 4 ha gleb średnich o pH równym 5,2?

6,0 t
16,0 t
10,0 t
12,0 t
4. Do oddzielenia nasion okrągłych od podłużnych (np. wyki od owsa) należy wykorzystać
tryjer
żmijkę
wialnię
młynek
5. W którym przykładzie konieczne jest wykonanie siewu połową szerokości siewnika podczas pierwszego przejazdu, aby uzyskać rozstaw ścieżek technologicznych na podaną szerokość?
Szerokość siewnika 6 m, rozstaw ścieżek - 18 m
Szerokość siewnika 4 m, rozstaw ścieżek - 12 m
Szerokość siewnika 3 m, rozstaw ścieżek - 15 m
Szerokość siewnika 3 m, rozstaw ścieżek - 12 m
6. Rośliny, na których zostały zastosowane zabiegi chemicznej ochrony, mogą być zbierane i skarmiane
po tygodniu
następnego dnia
po okresie prewencji
po okresie karencji
7. Utrata apetytu, spadek wydajności mleka, wydalany suchy i twardy kał oraz wydychana woń acetonu u krów wysokomlecznych, to objawy
kwasicy żwacza
biegunki
mastitis
ketozy
8. Optymalny termin sadzenia ziemniaków przypada wtedy, gdy temperatura gleby na głębokości 10 cm wynosi
6 ÷ 8 °C
9 ÷ 11 °C
3 ÷ 4 °C
12 ÷ 14 °C
9. Przyczyną zapalenia się kontrolki ładowania akumulatora może być
niski poziom płynu w chłodnicy
uszkodzony pasek napędzający alternator
niski poziom płynu w układzie hamulcowym
spadek gęstości elektrolitu w akumulatorze
10. Przedstawiony na rysunku przenośnik wykorzystywany jest do transportu

słomy
gnojowicy
kiszonki
ziarna
11. Przedstawiony na rysunku rozpylacz wykorzystywany jest podczas

nawożenia roztworem dolistnie
oprysku pasowego
nawożenia roztworem doglebowo
oprysku boków roślin
12. Oblicz, ile kg N mogą pobrać rośliny w pierwszym roku po zastosowaniu obornika w dawce 30 t/ha, jeżeli zawartość azotu w oborniku wynosi 0,45% oraz wykorzystanie azotu jest równe 30%
90,0 kg
45,0 kg
40,5 kg
30,5 kg
13. Dobierz przyczepę samozaładowczą do współpracy z ciągnikiem o mocy 70 kW z uwzględnieniem 20% zapasu mocy

T010
T055
T038
T050
14. Dodatkiem do paliwa w ciągnikach dużej mocy spełniających normę emisji spalin EURO IIIB jest
biodiesel
benzyna
AdBlue
WD 40
15. Na rysunku znakiem X oznaczono staw

łokciowy
kolanowy
biodrowy
skokowy
16. Wykonywana czynność na zdjęciu ma na celu

sprawdzenie zawartości tłuszczu w mleku
wydojenie resztek mleka
sprawdzenie stanu zdrowotnego wymienia
usunięcie zanieczyszczeń ze strzyka
17. W czasie pracy kombajnu zbożowego w słomie stwierdzono dużą ilość niedomłóconych kłosów. W takiej sytuacji kombajnista powinien
zmniejszyć obroty bębna młócącego
zwiększyć prędkość pracy kombajnu
zwiększyć obroty wentylatora
zmniejszyć szczelinę omłotową
18. Na zdjęciu przedstawiono krowę rasy

polskiej czerwonej
holsztyńsko-fryzyjskiej
limousine
jersey
19. W celu utrzymania stałej ilości wysiewu nasion, niezależnie od prędkości jazdy i prędkości obrotowej silnika, w siewnikach stosuje się napęd na kółka wysiewające
z wałka odbioru mocy ciągnika poprzez napęd niezależny
z wałka odbioru mocy ciągnika poprzez napęd zależny
z koła jezdnego siewnika
z silnika hydraulicznego
20. Ile białka ogólnego (g) i energii netto (MJ) trzeba dziennie zapewnić krowie do produkcji 30 kg mleka o zawartości 4 % tłuszczu?

90 MJ; 1680 g
90 MJ; 2400 g
96 MJ; 1800 g
96 MJ; 2550 g
21. Wysokość koszenia w kosiarkach rotacyjnych zawieszanych dolnonapędowych, reguluje się
kołami kopiującymi
siłownikiem zasilanym z hydrauliki ciągnika
płozami
podnośnikiem hydraulicznym
22. Użytkowanie smuszkowe owiec ma na celu pozyskanie
skóry z dorosłych owiec
mięsa z dwutygodniowych jagniąt
mięsa z dorosłych owiec
skór z dwu-trzydniowych jagniąt
23. Wyrównanie powierzchni pola wczesną wiosną i przerwanie parowania wody z głębszych warstw roli, szczególnie na glebach ciężkich, można osiągnąć poprzez
kultywatorowanie z wałowaniem
włókowanie
orkę
bronowanie z wałowaniem
24. W celu dobrego przykrycia obornika lub słomy po zbiorze kukurydzy na ziarno należy podczas orki zastosować
przedpłużki
odkładnice cylindryczne
krój tarczowy
odkładnice ażurowe
25. Do nawożenia dolistnego zbóż azotem można zastosować roztwór
saletrzaku
saletrzano-amonowy
saletry amonowej
mocznika
26. Rysunek przedstawia

kultywator obrotowy
bronę wahadłową
bronę wirnikową
kultywator ścierniskowy
27. Zastosowanie ciągnika do jazdy równoległej, podczas wykonywania np. nawożenia z wykorzystaniem sygnału satelitarnego i anteny satelitarnej, wymaga odpowiedniego przystosowania w ciągniku układu
zasilania
zawieszenia
pneumatycznego
kierowniczego
28. Podaj typ rozdrabniacza bijakowego, który przy maksymalnej wydajności zużywa najwięcej energii elektrycznej

H950
H113/7
H950/1
H113/5
29. Rysunek przedstawia przekrój

cylindra tryjera
klepiska młocarni
mieszalnika bębnowego
przenośnika ślimakowego
30. Zgodnie z normatywem zawartym w tabeli, w kojcu o wymiarach 4m x 6m może być utrzymywanych maksymalnie

60 tuczników o masie do 50 kg
40 warchlaków o masie do 30 kg
48 tuczników o masie do 110 kg
24 tuczniki o masie do 85 kg
31. Która roślina jest najlepszym przedplonem dla pszenicy ozimej?
Rzepak ozimy
Jęczmień ozimy
Kukurydza na ziarno
Kukurydza na zielonkę
32. Oblicz minimalną objętość silosu do przechowania 30 ton ziarna, jeżeli masa 1 m3 pszenicy jest równa 750 kg
30 m3
40 m3
60 m3
50 m3
33. Przedstawione na rysunku poidło służy do pojenia

kóz
koni
cieląt
trzody
34. Strefa bezpiecznego przebywania osób postronnych od pracujących kosiarek rotacyjnych wynosi minimum
40 m
20 m
50 m
30 m
35. Jednoroczny chwast przedstawiony na rysunku, występuje głównie w zbożach. Jest to

komosa biała
miotła zbożowa
przytulia czepna
powój zwyczajny
36. Zastosowanie folii do owijania balotów z podsuszonej zielonki ma na celu przede wszystkim
zabezpieczenie przed dostępem światła
dobre ugniecenie zielonki
obniżenie kosztów zakiszania
stworzenie warunków beztlenowych zakiszania
37. Dobierz zestaw roślin do uprawy na glebach kompleksu żytniego dobrego i żytniego słabego
Kukurydza na ziarno, pszenica jara, jęczmień ozimy
Żyto, ziemniaki przemysłowe, owies
Pszenżyto, ziemniaki wczesne, rzepak ozimy
Burak cukrowy, jęczmień jary, lucerna
38. Jeżeli orkę siewną wykonuje się w bardzo krótkim czasie przed siewem żyta ozimego, w takiej sytuacji pług należy zagregatować
z broną zębową średnią
z broną zębową ciężką
z wałem kolczatką
z wałem Campbella
39. Przedstawionym na rysunku szkodnikiem jest

stonka ziemniaczana
mątwik ziemniaczany
słodyszek rzepakowy
skrzypionka zbożowa
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie