Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Reakcje jonowe w roztworach wodnych"
0. Które związki ulegają reakcjom hydrolizy: A. K2SO4; B. Na2CO3; C. Na2SO3; D. H2CO3
B i D
B i D
B i C
1. Wodny roztwór pierwszej soli (sól A) wykazuje odczyn obojętny, a drugiej soli (sól B) słabo zasadowy. Obie sole są solami tej samej zasady. Można powiedzieć, że:
Sól A jest solą słabego kwasu i mocnej zasady
Kwas, który tworzy sól B jest słabszy od kwasu, który tworzy sól A
Wodny roztwór soli A ma pH = 7, a soli B pH < 7
2. Skrócony zapis reakcji: Ag+ + Cl- → AgCl wskazuje na to, że:
Chlorek srebra jest solą trudno rozpuszczalną w wodzie
Chlorek srebra można otrzymać działając kwasem solnym na sól srebra
Obie odpowiedzi są prawidłowe
3. Wiedząc, że KAgCl = 1,1 ∙ 10-10 określ, ile gramów AgCl rozpuści się w 100 cm3 wody
1,05 ∙ 10-5 g
3,0 ∙ 10-5 g
1,5 ∙ 10-4 g
4. Przedstawiony skrócony zapis reakcji to reakcja: CO32- + 2H2O → H2CO3 + 2OH-
Strącania osadu
Hydrolizy
Dysocjacji
5. Iloczyn rozpuszczalności fosforanu (VI) srebra, jeśli stężenie molowe jego nasyconego roztworu ma wartość x mol/dm3, wynosi:
x4
3x4
27x4
6. Hydrolizę kationową przedstawiają równania:

1
2
3
7. Zmieszano równe objętości 0,02 molowego roztworu Pb(NO3)2 i 0,02 molowego roztworu NaCl. Iloczyn rozpuszczalności KPbCl2 = 1,6 ∙ 10-5. Czy wytrąci się osad?
Wytrąci się, ponieważ został przekroczony iloczyn rozpuszczalności
Nie wytrąci się, ponieważ nie został przekroczony iloczyn rozpuszczalności
Na podstawie podanych danych nie można przewidzieć, czy wytrąci się osad
8. Reakcja hydrolizy octanu amonu to reakcja hydrolizy:
Anionowo – Kationowej
Anionowej
Kationowej
9. H+ + OH- → H2O to skrócony zapis reakcji:
Dysocjacji
Hydrolizy
Zobojętniania
10. Reakcja hydrolizy cyjanku potasu to:
Hydroliza anionowa i roztwór ma odczyn zasadowy
Hydroliza kationowa i roztwór ma odczyn kwaśny
Hydroliza anionowo – kationowa i roztwór ma odczyn obojętny
11. W którym z roztworów fenoloftaleina zabarwi się na malinowo:
1. Na2CO3
2. NaHCO3
3. Na3PO4
4. Na2HPO4

w 1 i 3
w 2 i 4
we wszystkich
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie