Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Środowisko przyrodnicze Polski - sprawdzian wiadomości w kl III gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 21416 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Celem testu jest sprawdzenie opanowanych wiadomości i umiejętności z zakresu elementów środowiska przyrodniczego Polski przez uczniów klas III gimnazjum. Uważam, że może on być wykorzystany przez nauczycieli geografii w sprawdzaniu i ocenianiu zaplanowanych osiągnięć gimnazjalistów. Mogą z niego korzystać nauczyciele pracujący z różnymi podręcznikami geografii. Sprawdza on dość dokładnie opanowane umiejętności i wiadomości w wyżej wymienionego działu.

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI W KLASIE III GIMNAZJUM DO DZIAŁU : „ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI”


Czas trwania 45min.
1. Przyporządkuj okresom geologicznym najważniejsze wydarzenia, które w nich
nastąpiły: (4 p)
a) karbon A działalność wulkaniczna, złoża soli na Kujawach

b) trzeciorzęd B ruchy górotwórcze i powstanie złóż siarki

c) perm C zalew morski, pokłady kredy na Wyżynie Lubelskiej

d) kreda D ruchy górotwórcze, w wyniku których powstały Góry Kaczawskie

E ruchy górotwórcze, ciepły i wilgotny klimat, rozwój bujnej

roślinności

2. Podaj cechy rzeźby młodoglacjalnej wybierając z podanych określeń: (3 p)
a) liczne jeziora polodowcowe,

b) mała grubość osadów polodowcowych,

c) brak oczek wytopiskowych,

d) liczne wysokie pagóry morenowe,

e) wąskie i głębokie rynny polodowcowe

3. Rozpoznaj masę powietrza kształtującą pogodę w danym dniu: (2p)
a) 14 maja – temperatura powietrza o godz.12.00 wynosi +5oC, w nocy i rano przymrozki do –3oC, ciśnienie 1025hPa, wiatr N, połowa nieba zachmórzona, brak opadów
......................................................................................................................

b) 15 sierpnia – temperatura powietrza o godz. 12.00 wynosi +32oC, ciśnienie 1010hPa, wiatr S, bezchmurne niebo, mała wilgotność powietrza, brak opadów ...............................................................

4. Uszereguj wymienione obszary pod względem długości okresu wegetacyjnego, zaczynając od terenów o najdłuższym okresie wegetacyjnym: (4 p)
a) Karpaty c) Wyżyna Lubelska

b) Pojezierze Mazurskie d) Nizina Śląska

5. Dobierz do opisu regionu Polski jego nazwę: (1p)
Małe roczne amplitudy temperatur, krótkie łagodne zimy i lata, duże opady.

a) łódzki b) pomorski c) mazurski d) lubelski


6. Przyporządkuj glebom najważniejsze obszary występowania: (5 p)

a) mady A. Kujawy

b) inicjalne B. Karkonosze (Sudety)

c) czarne ziemie C. Wyżyna Krakowsko - Częstochowska

d) rędziny D. Wyżyna Sandomierska

e) czarnoziemy E. Pradolina Toruńsko – Eberswaldzka

7. Podanym zbiorowiskom leśnym przyporządkuj miejsce ich występowania: (4p)
a) łęgi A. teren całej Polski

b) bory B. Nizina Mazowiecka

c) buczyny C. Regiel górny w Karpatach i Sudetach

d) grądy D. Regiel dolny w Karpatach i zachodnia Polska

8. Danym jeziorom przyporządkuj odpowiedni typ: (4 p)

a) Mamry A. rynnowe

b) Łebsko B. morenowe

c) Jeziorak C. sztuczne

d) Goczałkowickie D. Nadbrzeżne

9. Podaj znaczenie gospodarcze Bałtyku.(3 p)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................


10. Wyjaśnij pojęcia: (3 p)

- park narodowy
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................

- rozwój zrównoważony
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................


- rekultywacja gleb
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................


11. Spośród rzek wybierz dopływy Odry: (4 p)

Nysa Kłodzka, Nida, Raba, Barycz, Drwęca, Bóbr, Dunajec, Noteć

Karta odpowiedzi
Numer
zadania
Odpowiedź poprawna
Punkty

1.

a – E
b – B
c – A
d - C
0 – 4p
2.
Liczne jeziora polodowcowe, liczne wysokie pagóry morenowe, wąskie i głębokie rynny polodowcowe
0 – 3p
3.
Masa arktyczna
Masa zwrotnikowa kontynentalna
0 – 2p
4.
Nizina Śląska
Wyżyna Lubelska
Pojezierze Mazurskie
Karpaty
0 – 4p

5.
Pomorski
0 – 1p
6.
a – E
b – B
c – A
d – C
e – D
0 - 5p7.
a – B
b – C
c – D
d – A
0 – 4p
8.
a – B
b – D
c – A
d - C
0 – 4p
9.
Rozwój transportu morskiego
Źródło surowców naturalnych
Rozwój rybołówstwa
0 – 3p
10.
- obszary o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, o szczególnych walorach przyrodniczych, naukowych, kulturowych i wychowawczych
- rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny społeczeństw niedoprowadzający do degradacji środowiska przyrodniczego
- przywrócenie ponownej wartości użytkowej gruntom rolnym i leśnym zdegradowanym
0 – 3p
11.
Nysa Kłodzka, Barycz, Bóbr, Noteć
0 – 4p


Łącznie max. 37 p. Możliwa zamiana punktów na ocenę.

37 – 35 p – bardzo dobry
34 – 29 p – dobry
28 – 20 p – dostateczny
19 – 13 p – dopuszczający
12 - 0 p – niedostateczny


Opracowała Dorota Barczyk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie