Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Gimnazjum Gminne Nr 2

im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Jezioro 2, 32-600 Oświęcim
tel./fax (33) 844-02-19
www:   http://www.g2zaborze.republika.pl
e-mail:   gimzab2@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4366 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM OFERUJE

- Klasy pierwsze z wiodacym językiem niemieckim
  (kontynuacja nauki + podst. j.angielski);

- Klasy pierwsze z wiodacym językiem angielskim
  (kontynuacja nauki + podst. j.niemiecki);

- Klasy pierwsze z podstawowym językiem
  angielskim;

- Klasy pierwsze z wiodacym językiem angielskim
  i niemieckim;

- Klasy pierwsze z rozszerzonym programem
  matematyki;

- Klasy pierwsze z rozszerzonym programem
  wychowania fizycznego:
 • Klasa siatkarska
 • Klasa piłkarska dla dziewczat i chłopców

 • Cele i Zadania Gimnazjum

  • Fachową i życzliwą kadrę pedagogiczną;
  • Jednozmianowy system nauczania;
  • Mało liczne klasy;
  • Kolorowe, dobrze wyposażone sale lekcyjne;
  • Specjalistyczne pracownie;
  • Nowoczesną salę gimnastyczną;
  • Naukę dwóch języków obcych (angielskiego i niemieckiego);
  • Liczne koła zainteresowań;
  • Możliwość uczestnictwa w polsko - niemieckiej wymianie młodzieży;
  • Smaczne i tanie obiady w stołówce szkolnej;
  • Bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę;
  • Bezpłatny dowóz dla młodzieży z terenu gminy.

  Zapewniamy

  1. Celem działalności gimnazjum jest:
  • zapewnienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego,
  • realizacja programu kształcenia określonego podstawą programową,
  • wyrównanie szans edukacyjnych,
  • zapewnienie opieki uczniom podczas pobytu w szkole,
  • zapewnienie rozwoju osobowości dziecka zgodnie z oczekiwaniami rodziców,
  • kształcenie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i religijnej.
  2. Zadania gimnazjum w zakresie nauczania i kształtowania umiejętności:
  • nauka poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania oraz czytania ze zrozumieniem
  • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
  • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
  • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),
  • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
  • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
  • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
  • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej, postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,
  • planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,
  • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,
  • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,
  • rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
  • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  • odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,
  • rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
  • przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
  3. Zadania gimnazjum w zakresie wychowania:
  • stwarzanie w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),
  • rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
  • uświadamianie życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,
  • uczenie samodzielności w dążeniu do dobra, w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godzenia umiejętnego dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych,
  • uczenie poszukiwania, odkrywania i dążenia na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
  • uczenie szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
  • przygotowywanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz możliwość doskonalenia się,
  • kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umiejętności współdziałania i współtworzenia w gimnazjum wspólnoty nauczycieli i uczniów.
  Więcej informacji na naszej stronie Internetowej

  Zapraszamy!!!

  Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
  Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

  zmiany@szkolnictwo.pl

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X

  TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

  Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
  Skontaktuj się z redakcją katalogu,
  ustal atrakcyjne warunki współpracy.
  Ilość odwiedzin katalogu szkół:
  wrzesień 2014 - 1.760.993
  październik 2014 - 1.807.983
  listopad 2014 - 1.782.702
  styczeń 2015 - 2.003.589

  OKS www.szkolnictwo.pl
  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - ponad 1,5mln użytkowników/mies.


  Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie