Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Gimnazjum nr 6

ul. Krzyska 118, 33-103 Tarnów
tel. (014) 625-00-71
www:   http://www.gimnazjum6tarnow.tarman.ple-mail:   g6t@gimnazjum6tarnow.tarman.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3678 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

Szkoła zapewnia:

- pomoc pedagoga szkolnego, pomoc medyczną (pielęgniarka szkolna)
- możliwość korzystania z szatni z indywidulnymi szafkami
- żywienia w stołówce szkolnej,
- dostęp do biblioteki i czytelni multimedialnej,
- dogodny dojazd do szkoły autobusem miejskim linii nr 6,15 lub bus.


Człowiek jest równocześnie artystą i instrumentem, na którym
wygrywa swoje życie,
a piękno jego życia zależy od wyboru wartości, którymi żyje.
Im są one wyższe, tym piękniejsze i szczęśliwsze jest życie"

ks. Karol Hołubicki

Misja i wizja szkoły

Gimnazjum nr 6 w Tarnowie powstało w 1999 r. jako efekt reformy edukacji. Podstawą koncepcji Programu Rozwoju Szkoły było przeświadczenie o tym, że szkoła może być instytucją samoreformującą, często wyprzedzającą zmiany w systemie edukacyjnym. W swych działaniach musi przede wszystkim zmierzać do wychowania i kształcenia młodego człowieka dla świata, który wciąż się zmienia. Stąd Program Rozwoju Gimnazjum nr 6 nastawiony jest przede wszystkim na przygotowanie młodego człowieka do rzeczywistości, która go czeka w przyszłości. Nie będzie to dla obecnego ucznia łatwa dorosłość. Trzeba będzie układać sobie życie zawodowe i rodzinne mimo słabej pomocy w postaci doświadczeń starszych pokoleń czy wzorców kulturowych. Trzeba będzie umieć szybko zmieniać kwalifikacje i miejsce pracy oraz sposób zatrudnienia, a czasem być bezrobotnym. Sukces w przyszłości, zależeć będzie w dużej mierze od mobilności człowieka, jego zdolności twórczych, inicjatywy. Ważne będą przy tym takie predyspozycje jak: empatia, tolerancja, rozumienie innych, komunikacja interpersonalna, wreszcie rozumienie własnych potrzeb, pragnień, obaw.

Uznaliśmy, że o ile gwarancją stabilności celów wychowania i kształcenia w naszej rzeczywistości jest prawo oświatowe, o tyle tą gwarancją w naszym gimnazjum, będzie wsparcie założeń jego funkcjonowania na wciąż aktualnej i uniwersalnej personalistycznej koncepcji wychowania, mającej swe korzenie w myśli filozoficznej H. Pestalozziego i mocno akcentowanej w społecznej nauce Papieża Jana Pawła II. Pedagogika ta zakłada:

 • Podmiotowe traktowanie dziecka, uznanie jego prawa do godności.
 • Preferowanie nadrzędnych, uniwersalnych wartości chrześcijańskich wynikających z natury człowieka – są nimi: prawda, dobro, miłość, piękno.
 • Takie uczestnictwo nauczyciela w formowaniu sumienia (uczuć, emocji) wychowanka, by ten stawał się coraz bardziej człowiekiem – aby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby przez wszystko co ma umiał bardziej, pełniej być człowiekiem.
 • Dostrzeganie i rozwijanie predyspozycji (umysłowych, duchowych, fizycznych) oraz talentów uczniów, aby zapewnić im optymalnie harmonijny rozwój, w zgodzie z samym sobą.
 • Tworzenie duchowego autorytetu nauczyciela.
 • Tworzenie w szkole klimatu dla kształcenia, wychowania i opieki.

Stąd, przyjęte i modyfikowane od początku istnienia Gimnazjum założenia rozwoju szkoły, ujęte w dotychczasową misję i wizję są nadal trafne. Zwłaszcza, że zbieżne z wyzwaniami przyszłości, opisanymi w Edukacyjnej strategii europejskiej do 2010 r. przyjętej przez Radę Europy w Lizbonie oraz w Prognozie rozwoju edukacji w Polsce do roku 2020. Oznacza to, m.in., że edukacja powinna być organizowana wokół 4 aspektów kształcenia, które będą dla każdej jednostki przez całe jej życie filarami wiedzy. Są nimi, te które stanowiły dotąd podstawę misji Gimnazjum nr 6:

 • uczyć się, aby wiedzieć (aby zdobyć narzędzie rozumienia),
 • uczyć się, aby działać (aby oddziaływać na swoje środowisko),
 • uczyć się, aby żyć wspólnie (aby uczestniczyć i współpracować z innymi na wszystkich płaszczyznach działalności),
 • uczyć się, aby być (człowiekiem, obywatelem tj. prezentować postawy obywatelskie, zgodne z prawami człowieka, aby być samodzielnym, zdolnym do ustawicznego zdobywania wiedzy i umiejętności.)

W tym kontekście - dotychczasowa misja Gimnazjum 6, sprowadzona do tezy, że: "Szkoła ma służyć dobru dziecka, bo jest ono najważniejszą wartością", została rozbudowana przez dodanie nowych treści (...) "Zadaniem szkoły jest wyposażenie ucznia w te umiejętności, które pozwolą mu wykorzystać zdobywaną wiedzę i umiejętności dla dobra społecznego, własnego szczęścia i samorealizacji w dorosłym życiu."

Stąd dotychczasowa wizja Gimnazjum "Wychowanie do wartości" nabiera pełniejszego znaczenia. Wartością wciąż jest:

 • mądrość - rozumiana nie tylko, jako ustawiczne dążenie do zdobywania wiedzy i umiejętności ale również, jako zespół postaw, świadczących o zdolności do mobilności, adaptacji do warunków zmieniającej się rzeczywistości zawodowej, społecznej, rodzinnej, jako świadomość wartości wiedzy i radości z jej zdobywania oraz wykorzystywania dla samorozwoju i budowania społeczeństwa wiedzy,
 • miłość - rozumiana przede wszystkim, jako poszanowanie praw człowieka, różnorodności i odmienności kulturowej, językowej itp., jako tolerancja, gotowość do społecznej integracji w imię demokratycznych zasad,
 • wolność - rozumiana jako aktywna postawa obywatelska, otwartość na człowieka, przeciwstawianie się dyskryminacji, rasizmowi, ksenofobii, marginalizacji, jako swoboda w podejmowaniu decyzji wpływających na poprawę jakości życia.

W tym kontekście szkoła dąży do wykreowania modelu absolwenta, rozumianego jako

"Osoba dobrze wykształcona, która w sposób twórczy i odpowiedzialny kieruje swoim rozwojem, umie przystosować się do zmieniającej się rzeczywistości, czerpie radość z wiedzy i pracy dla dobra osobistego i społecznego. Rozumie innych ludzi, umie z nimi współpracować, jest otwarta i tolerancyjna. Szanuje godność człowieka, uznaje i szanuje jego prawa".

Tak sformułowane założenia, wypracowane na początku funkcjonowania Gimnazjum nr 6, nakreśliły kierunek pracy i rozwoju szkoły w ciągu pierwszych 5 lat i następnych.

Galeria zdjęć

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie