Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Publiczne Gimnazjum nr 7

z oddziałami integracyjnymi w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 4, 33-100 Tarnów
tel. (014) 621-51-44
www:   http://www.gim7.tarman.pl
e-mail:   gim7tarnow@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3758 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM

- język angielski i niemiecki
- pracownia komputerowa z Internetem
- nauka pływania na basenie
- sala gimnastyczna, biblioteka
- dwugłosowy chór szkolny
- koło: wędkarskie, fotograficzne, plastyczne
- koło: matematyczne, biologiczne, teatralne
- stołówka
- opieka medyczna, pedagogiczna


NASZE ATUTY CZYLI DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZNIEM NASZEJ SZKOŁY:
 • Dobrze wyposażona, nowoczesna pracownia komputerowa ze stałym dostępem do Internetu, klasopracownie do nauki fizyki, chemii, biologii, geografii,pełnowymiarowa sala gimnastyczna, boisko szkolne oraz stołówka i aula, czytelnia z kawiarenką internetową.
 • Optymalna lokalizacja szkoły w centrum miasta, w pobliżu liczne przystanki autobusowe linii MPK.
 • Nauka 2 języków (j. angielski, j. niemiecki - 3 godz. tygodniowo języka głównego oraz od klasy drugiej 1 godz. drugiego języka).
 • Rozszerzony program języka angielskiego lub języka niemieckiego (4 godz. plus 1 godz. konwersacji).
 • W klasach pierwszych nauka pływania na basenie, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, zespół wokalno instrumentalny, dwugłosowy chór szkolny itp.
 • Opieka specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy, oligofrenopedagogów, surdopedagoga, rehabilitanta, nauczycieli wspomagających w klasach integracyjnych.
 • Maksymalnie 20-osobowe klasy integracyjne, (w tym kilku uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych) oraz stała zindywidualizowana pomoc nauczyciela wspomagającego podczas lekcji.
 • Zajęcia z uczniami o specyficznych potrzebach prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach przez logopedów, psychologów, pedagogów, nauczycieli wspomagających.
 • Częste wycieczki, zielone szkoły, w zimie tygodniowe wyjazdy na narty i Białą Szkołę i wiele innych atrakcji wzbogacających proces nauczania.
 • Poszerzony program z informatyki, dwa języki obce w cyklu kształcenia (angielski i niemiecki), klasa z poszerzonym programem języka angielskiego, klasy integracyjne, klasa sportowa, klasa ekologiczna.

Koła zainteresowań

SZKOLNE KOŁO AEROBIKU

Zajęcia pozalekcyjne do muzyki kształtują aparat ruchowy, wzmacniają gorset mięśniowy, a także wpływają pozytywnie na koordynacje ruchową (piękna, estetyki i harmonii).Wyrabiają poczucie rytmu. Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia poprawiamy sylwetkę, korygujemy braki w sprawności fizycznej oraz zwiększamy ruchomość w poszczególnych stawach. Zajęcia wzbogacone są elementami ćwiczeń korekcyjnych, przeplatane ćwiczeniami oddechowymi. Formy zajęć do muzyki prowadzone w naszej placówce to: aerobic, step, callanetics, stretching, funky jazz, elementy tańca nowoczesnego. Uczennice biorące udział w zajęciach swoimi pokazami tanecznymi uświetniają większość szkolnych akademii.

SZKOLNE KOŁO CHEMICZNE

Zajęcia z młodzieżą odbywają się regularnie raz w tygodniu.

Główny cel kółka to:

 • rozwijanie zainteresowań chemicznych przygotowywanie do IV MKCH
 • przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
SZKOLNE KOŁO GEOGRAFICZNE

W naszej szkole organizujemy wyrównawcze koło geograficzne dla klas III. Na zajęcia uczęszczają zarówno osoby uzdolnione, chcące rozszerzyć swoja wiedzę z geografii, przygotowujące się do konkursów jak i uczniowie, którzy maja trudności w nauce, chcący uzupełnić swoje braki. Najwięcej czasu poświęcamy na rozwiązywanie zadań powtórkowych w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu gimnazjalnego. Omawiane są tematy oraz rozwiązywane zadania z astronomicznych podstaw geografii m. In ruchy ziemi i ich następstwa, rodzaje czasów i ich obliczanie, obliczanie wysokości Słońca w południe w różnych miejscach Ziemi, określanie położenia geograficznego, czytanie map o różnych treściach itp. W chwilach relaksu przeglądamy ciekawe opracowania geograficzne lub oglądamy interesujące filmy.

SZKOLNE KOŁO DZIENNIKARSKIE

Na zajęciach spotykają się wielbiciele języka polskiego i informatyki: osoby elokwentne, inteligentne, spostrzegawcze, dowcipne i bardzo pracowite. Cztery razy w roku wydają szkolną gazetkę "Siódemkę", więc jak na prawdziwych dziennikarzy przystało, wnikliwie obserwują, "niekoniecznie szare", życie szkolne, pisząc wzmianki, artykuły, sprawozdania, wywiady, reportaże, a nawet eseje. Na cotygodniowych spotkaniach doskonalą swój warsztat pisarki, wymieniają się swoimi spostrzeżeniami, gromadzą i segregują materiały, w Internecie na bieżąco przeglądają nowości dziennikarskie Młodzi redaktorzy uczestniczyli w Międzyszkolnym Konkursie Dziennikarskim: "Miejsce Tarnowa w Zjednoczonej Europie" zorganizowanym przez Tarnowskie Stowarzyszenie Dziennikarzy.

SZKOLNE KOŁO HARCERSTWA

51 Drużyna Harcerska im. Alka Dawidowskiego istnieje od kilkunastu lat. Swoimi tradycjami sięga do czasów, gdy w Szkole Podstawowej nr 16 działał Szczep im Heleny Marusarz. Wychowało się w niej wielu harcerzy i instruktorów. Patronem drużyny jest jeden z bohaterów" Kamieni na szaniec", harcerz który poświęcił życie za Ojczyznę i przyjaciela. Zginął, osłaniając odbicie Janka Bytnara z transportu. Drużyna kilkakrotnie brała udział w Rajdzie Arsenał w Warszawie, poznając historię Szarych Szeregów, czyli harcerstwa w czasie II wojny światowej. Uczestniczy również w przekazywaniu Betlejemskiego Światełka chorym i samotnym. Bierze udział w uroczystościach szkolnych i patriotycznych. Do tradycji już weszły wyjazdy na biwaki w czasie ferii zimowych i letnich. Zimą harcerze jeżdżą do Szczawnicy lub Krynicy , natomiast w lecie rozbiją namioty nad zalewem Chotowej lub w Radgoszczy. Na wyjazdy sami zarabiają pieniądze, dlatego wszyscy mogą pojechać. Drużyna liczy 2 zastępy; młodszoharcerski - 6 osób, i starszoharcerski 8 osób. Czuwaj! - tak się pozdrawiamy.

SZKOLNE KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Uczniowie zainteresowani udziałem w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych konkursach z języka angielskiego zawsze mogą liczyć na indywidualne konsultacje z nauczycielem prowadzącym. Istotnym elementem pracy jest rozwijanie umiejętności samokształcenia, poznawanie różnorodnych metod uczenia się, kształcenie prawidłowej wymowy i umiejętności konwersacji w języku angielskim, jak i rozwijanie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych. Kładziemy nacisk na solidne opanowanie podstaw języka angielskiego, co może ułatwić naszym uczniom start w szkole średniej, a w perspektywie przygotowanie do obowiązkowej matury z języka obcego.

SZKOLNE KOŁO MATEMATYCZNE

Na kole jest omawiany materiał programowo wykraczający poza wymagania danej klasy. Rozwiązywane są również zadania i omawiane problemy w ramach programu, jednak nietypowe, niekoniecznie bardzo trudne, ale wymagające łączenia wiedzy z kilku dziedzin, twórczego myślenia. Przewidywane są prace badawcze długoterminowe, rozwijające intuicję matematyczną ucznia, umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy, przygotowujące do samodzielnego, twórczego podejmowania wysiłków, w celu osiągnięcia zaplanowanych rezultatów.

SZKOLNE KOŁO LOP

Członkowie koła:

 • uczestniczą w różnego rodzaju wykładach np. "Czy biologia ma coś do powiedzenia w sprawie natury ludzkiej?"
 • oglądają filmy ekologiczne m in. "Szara sowa", "Mikroświat", "Makroświat", "Marsz pingwinów" oraz w ostatnio reportaże uczniów gimnazjów i szkół średnich przygotowanych w ramach kampanii antynikotynowej
 • spotykają się z pracownikami instytucji proekologicznych np. p. J.Zarzyckim pracownikiem Stacji Chemiczno - Rolniczej w Krakowie oraz pracownikami Zespołu Krajobrazowych Pogórze z dyrektorem Jerzym Zawartką na czele. Spotkania odbywają się w terenie np. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Polichtach.
 • poszerzają wiedzę o treści ekologiczne i uczestniczą w międzygimnazjalnych konkursach ekologicznych zajmując wysokie lokaty
 • aktywnie dbają o środowisko poprzez:
  • udział w akcji Sprzątanie Świata
  • opiekę nad kwiatami na korytarzach szkolnych i w pracowni biologicznej
  • zbiórkę surowców wtórnych przekazywanych do recyklingu 2 razy do roku
  • udział w akcji "Drzewko za butelkę"
  • Członkowie koła propagują swoje działania poprzez wykonywanie gazetek ściennych w pracowni biologicznej oraz przygotowując materiały do gazetki szkolnej "Siódemka"


SZKOLNE KOŁO PLASTYCZNE

Szkolne kółko plastyczne istnieje w naszej szkole od 2000 roku. Należą do niego uczniowie, którzy posiadają zainteresowania i zamiłowania do sztuki. W ramach zajęć młodzież poznaje różnorodne techniki plastyczne i rozwija swój warsztat twórczy. Natomiast sam akt tworzenia dostarcza młodzieży wiele radości, poznania i odkrywania poprzez sztukę nieznanych pokładów swoich możliwości intelektualnych i twórczych. Program kółka plastycznego dostosowany jest do wszechstronnego rozwoju plastycznego ucznia poprzez różne dziedziny: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba. Prace uczniów prezentowane są w szkolnej galerii pt. "Nasi artyści". Młodzież ma możliwość uczestnictwa w konkursach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych. W ramach kółka plastycznego zorganizowano wyjście do Muzeum Etnograficznego, w którym młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach plecionkarstwa. Uczniowie brali również udział w plenerze ceramicznym w Nowym Wiśniczu. Zajęcia te cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów, więc są kontynuowane również w tym roku.

SZKOLNE KOŁO POLONISTYCZNE

W głównej mierze stanowi ono formę pomocy uczniom w przygotowaniu się do Małopolskiego Konkursu Polonistycznego. Można więc poszerzyć wiedzę z teorii i historii literatury, poznać dzieje teatru, a dobór lektur stwarza okazję do doskonalenia umiejętności interpretacji różnych utworów literackich. Aby lepiej poznać kontekst filozoficzny dzieł, część zajęć jest przeznaczona na poznawanie wybranych koncepcji filozoficznych. Drugi nurt w działalności kółka stanowi rozwijanie zainteresowań uczniów. Wspólnie przygotowują scenariusz uroczystości szkolnej i przenoszą go potem na scenę. Kilka zajęć w roku jest poświęconych poszerzaniu zainteresowań czytelniczych. Odbywa się wtedy prezentacja książek godnych polecenia, wymiana wrażeń, poglądów i dyskusja.

SZKOLNE KOŁO TEATRALNE

Kółko teatralne zostało założone w listopadzie roku 1999. Liczy dwunastu członków. Co wtorek odbywają się zajęcia polegające na kształceniu warsztatu aktorskiego poprzez ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, ruchowe i ortofoniczne [wymowa] w formie zabaw różnego rodzaju, np. scenek, improwizacji do tekstów literackich oraz przygotowywaniu trzech spektakli na rok, prezentowanych podczas szkolnych uroczystości i konkursach międzygimnazjalnych. Koło odnosi co roku sukcesy w Międzygimnazjalnym Konkursie Ekologicznym - "Przyroda to także my". Członkowie kółka odnoszą także sukcesy w konkursie recytatorskim, m.in. w Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej.

SZKOLNE KOŁO PCK

SK PCK prężnie działa w naszym gimnazjum już od 7 lat. Od tej pory młodzież czerwonokrzyska propaguje idee stowarzyszenia w szkole i włączyła się w ogólne działania wychowawcze szkoły, organizując ciekawe zajęcia w różnorodnych formach takich jak:

 • rozprowadzanie broszur i ulotek PCK
 • systematyczne przekazywanie informacji w szkolnej gablotce PCK
 • zebrania,
 • apele
 • konkursy
 • akcje charytatywne na rzecz dzieci i młodzieży
 • okolicznościowe odwiedziny osób starszych i chorych
 • propagowanie zdrowego i higienicznego stylu życia bez nałogów
 • informowanie o zagrożeniach i chorobach społecznych XXI wieku
 • zachęcanie do uczestnictwa w szkoleniach sanitarnych by zdobyć umiejętność ratowana ludzkiego zdrowia i życia

W kole tworzy się wspaniała atmosfera zaufania i życzliwości. Kreując właściwe postawy nasze działania integrują całą społeczność uczniowską, nauczycieli, rodziców i lokalne środowisko. Młodzież przygotowuje się do życia w społeczeństwie ucząc się samorządności, samodzielności, odpowiedzialności i przedsiębiorczości. Tutaj się samorealizuje, odkrywa swoje zdolności, pozbywa się kompleksów i agresji. "Młodzi ludzie uczą się wrażliwości na potrzeby i los drugiego człowieka. Organizując pomoc słabszym, chorym i niepełnosprawnym pokonują apatie i własny egoizm".

SZKOLNE KOŁO WĘDKARSKIE "TWISTER"

Nasze koło działa od początku istnienia Gimnazjum Nr 7 i było pierwszym takim kołem w Tarnowie. Już u progu działalności nawiązaliśmy współpracę z władzami wędkarskimi PZW. Dzięki tej współpracy mieliśmy zapewnioną opiekę instruktorów i dofinansowanie naszych wyjazdów nad wodę. Koło cieszyło się i nadal cieszy dużą popularnością wśród chłopców, a czasami wśród dziewczyn. Już od pierwszych dni września intensywnie pracujemy, przygotowując się do jesiennych "wypadów" na ryby. W okresie zimowym organizujemy szkolenia teoretyczne, konserwujemy i naprawiamy sprzęt wędkarski i przygotowujemy się do egzaminów na kartę wędkarską. Co roku jesienią i wiosną organizujemy zawody o mistrzostwo szkoły w wędkarstwie spławikowym. Bierzemy też udział z zawodach organizowanych przez Koło PZW Tarnów-Miasto. W tych zawodach nasi chłopcy zajmują wysokie lokaty.

Najważniejsze cele w pracy szkolnego koła wędkarskiego to:

 • spędzanie w zorganizowany sposób czasu wolnego
 • sportowa rywalizacja w czasie zawodów wędkarskich
 • działania na rzecz ochrony przyrody
 • podnoszenie ekologicznej i zdrowotnej świadomości
 • kształtowanie etyki wędkarskiej
 • tolerancja i życzliwość
 • edukacja na temat biotopu
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie