Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół nr 3

im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie

ul. Lanca 10, 12-100 Szczytno
tel./fax (089) 624-28-18
www:   http://www.loszczytno.edu.pl
e-mail:   loszczytno@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4672 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM SPORTOWE

- piłka siatkowa
W ramach godzin przeznaczonych na zajęcia z wychowania fizycznego (10 godzin tygodniowo) realizowana będzie:
 • podstawa programowa (4 godziny)
 • nauka pływania (2 godziny)
 • trening specjalistyczny (4 godziny)


 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  - matematyka i informatyka
  - matematyka i fizyka
  - biologia i chemia
  - biologia, chemia i fizyka
  - język polski, WOS i historii


  Szkoła jest nowoczesną, dobrze zorganizowaną jednostką edukacyjną. Zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną doskonale przygotowującą młodzież do dalszej nauki. Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość zakwaterowania w internacie szkolnym wraz z pełnym wyżywieniem. Swoim uczniom szkoła oferuje różne formy zajęć pozalekcyjnych, tj. koło recytatorskie, dziennikarskie, informatyczne czy astronomiczno-fizyczne, oraz dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego na sali gimnastycznej i siłowni.

  Celem liceum jest:

  1. pełny rozwój uzdolnień, zainteresowań i osobowości ucznia
  2. umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i złożenie egzaminu maturalnego oraz wykorzystania zdobytej wiedzy we współczesnym świecie
  3. wychowywanie młodzieży w duchu humanizmu i zbliżenia między narodami, otwartej na drugiego człowieka,tolerancyjnej
  4. przygotowanie uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie
  Uczeń liceum:
  1. radzi sobie w sytuacjach konfliktowych, wywołujących negatywne emocje i agresję, umie przyjmować informację zwrotną
  2. jest asertywny, potrafi radzić sobie ze stresem, depresją oraz adekwatnie zachowywać się w różnych sytuacjach społecznych
  3. akceptuje siebie, potrafi wyrażać swoje potrzeby i potrzeby innych. Jest odporny na uzależnienia i posiada wystarczającą wiedzę związaną z problematyką uzależnień
  4. przestrzega zasad zdrowego stylu życia wobec siebie i bliskich
  5. poszukuje prawdy, wartości, umie dokonywać świadomych wyborów
  6. współdziała w grupie, uznaje odmienność, jest tolerancyjny, nie ulega stereotypom
  7. kieruje się zasadami i normami przyjętymi w społeczeństwie
  8. dostrzega problemy środowiska, w którym żyje, dba o środowisko
  9. zna swoje prawa, umie z nich korzystać i przestrzega praw innych ludzi
  Gimnazjum w zakresie nauczania zapewnia uczniom:
  1. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się
  2. pisania i czytania ze zrozumieniem
  3. poznawanie wymagalnych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia
  4. dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści
  5. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.)
  6. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
  7. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego
  8. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej
  W zakresie nabywania umiejętności szkoła uczy:
  1. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności
  2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień
  3. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, rozwiązywania problemów w twórczy sposób
  4. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną oraz odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy jak również tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków, rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, a także przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych

  Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
  Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

  zmiany@szkolnictwo.pl

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X

  TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

  Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
  Skontaktuj się z redakcją katalogu,
  ustal atrakcyjne warunki współpracy.
  Ilość odwiedzin katalogu szkół:
  wrzesień 2014 - 1.760.993
  październik 2014 - 1.807.983
  listopad 2014 - 1.782.702
  styczeń 2015 - 2.003.589

  OKS www.szkolnictwo.pl
  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - ponad 1,5mln użytkowników/mies.


  Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie