Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Nr 1

im. Bohaterów Westerplatte

Stara Wieś 549, 34-600 Limanowa
tel. (18) 332-92-91
www:   http://www.spstarawies1.edupage.org
e-mail:   stara_wies1@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2024 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA
w STAREJ WSI

- logopeda
- świetlica i stołówka
- sala gimnastyczna
- chór szkolny
- koło plastyczne
- Owoce w szkole
- nauka pływania na basenie

GIMNAZJUM w STAREJ WSI

- Comenius w szkole
- pedagog szkolny
- nauka języka angielskiego i niemieckiego
- biblioteka szkolna
- Szkolne Koło Caritas
- Samorząd Uczniowski
- kółko informatyczne
- kółko strzeleckie
- gazetka szkolna

"Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją.”
Jan Paweł II

O zespole szkół

Zespół Szkół Nr 1 w Starej Wsi jest szkołą publiczną, która:
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego
 • realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
 • zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć i optymalne warunki dla prawidłowego ich rozwoju
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, podstawach programowych kształcenia ogólnego, programie wychowawczym oraz w szkolnym programie profilaktyki
 • współdziała z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, respektując zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa.

Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka, własnej historii i kultury oraz tradycji regionalnej przez dobór i eksponowanie odpowiednich treści nauczania i wychowania. W ramach planu zajęć szkolnych organizowanie nauki religii dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie. Organizowanie dla uczniów uroczystości i imprez związanych z omawianymi wartościami.

Szkoła rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i Świata. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska. Wspomaga wychowawczą rolę rodziny, zapewniając warunki niezbędne do rozwoju uczniów, przygotowując ich do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości i wolności.

Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami ze stwierdzonymi dysfunkcjami poprzez umożliwienie im realizowania indywidualnych programów nauczania. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z pomocy psychologicznej i pedagogicznej w zakresie wynikającym z przygotowania nauczycieli i wychowawców oraz współpracuje w tym zakresie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i z poradniami specjalistycznymi.

Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:
 • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia
 • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych)
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 • przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie