Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Polanicy Zdroju

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa

ul. Kościelna 2, 57-320 Polanica Zdrój
tel. (74) 869-03-91
www:   http://www.tritace.webd.ple-mail:   sosw@polanica.jozefinki.pl
szkoly@polanca.jozefinki.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6143 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- internat
- grupy wychowawcze
- działalność harcerska
- bezpieczeństwo, opieka, troska
- ciekawa oferta edukacyjna
- bogata baza dydaktyczna


GIMNAZJUM SPECJALNE

- aktywne formy pracy
- nauka języków obcych
- wykwalifikowana kadra
- cyklicznie organizowane imprezy szkolne
- dobro ucznia jako najwyższy priorytet

O nas

Nasz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Polanicy Zdroju mieści się w starym (najstarszym w mieście) budynku wybudowanym przez jezuitów w XVIII wieku oraz w dwóch nowych budynkach tworzących imponujący kompleks położony na dawnym Wzgórzu Klasztornym.

Jesteśmy niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa. W skład Ośrodka wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne oraz grupy wychowawcze (tzw. internat).

Nasza placówka przeznaczona jest dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z zaburzeniami sprzężonymi, kierowanych do kształcenia specjalnego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dzieci te z racji swojej niepełnosprawności, nie mogą najczęściej uczęszczać do szkoły w miejscu swojego zamieszkania.

Mamy do dyspozycji oprócz pomieszczeń grupowych (świetlice, sypialnie, łazienki) i pomieszczeń szkolnych (klasy, pracownie, miejsce zabaw) duże boisko sportowe i ogród.

W związku z tym, że nasz ośrodek znajduje się w pięknej, malowniczo położonej miejscowości uzdrowiskowej, chętnie korzystamy z możliwości organizowania pieszych wycieczek i rajdów po okolicy.

Celem działalności placówki jest przede wszystkim świadome i aktywne przygotowanie wychowanków do życia w społeczeństwie, rozwijanie umiejętności społecznych, nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi. Każde z dzieci otaczane jest u nas szczególną opieką i zainteresowaniem. SOSW w Polanicy Zdroju jest placówką katolicką, jednak dostępną także dla dzieci innych wyznań.

Placówka:
 • kształtuje środowisko wychowawcze wspomagające pełny rozwój osoby
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych na określonym poziomie kształcenia w szkołach publicznych, niezbędnych do uzyskania świadectwa
 • sprawuje opiekę nad wychowankami odpowiednio do ich potrzeb oraz własnych możliwości
 • wspiera wychowawczą i opiekuńczą rolę rodziny
 • kompensuje trudności dydaktyczne poprzez tworzenie sytuacji dania szansy osiągnięcia sukcesu w innych dziedzinach wynikających z uzdolnień dziecka
 • umożliwia wychowankom racjonalne spędzanie wolnego czasu po zakończeniu zajęć edukacyjnych
 • organizuje indywidualne nauczanie w domu dla wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 • umożliwia swoim wychowankom pielęgnowanie tradycji i obrzędowości w celu podtrzymania tożsamości narodowej i religijnej
 • prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczno-wychowawcze w środowisku lokalnym, w miarę możliwości udziela swoim wychowankom pomocy materialnej
 • umożliwia absolwentom dokonanie wyboru dalszego kierunku kształcenia

Gwarantujemy małe zespoły klasowe, które umożliwiają indywidualny kontakt z dzieckiem, efektywniejszą pracę, co bezsprzecznie ułatwia dzieciom przyswajanie wiedzy. Oprócz zajęć lekcyjnych uczniowie objęci są rewalidacją indywidualną. Zajęcia, z których korzystają dzieci w szkole to:
 • zajęcia logopedyczne
 • dydaktyczno-wyrównawcze
 • korekcyjno-kompensacyjne
 • terapia pedagogiczna
 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • artystyczne, muzyczne
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia sportowe

Funkcjonowaniem ośrodka kieruje siostra dyrektor przy współpracy wicedyrektora do spraw dydaktycznych szkoły. Pracownicy ośrodka to przede wszystkim kadra pedagogiczna (specjaliści z zakresu oligofrenopedagogiki):
 • nauczyciele
 • wychowawcy
 • logopedzi
 • psycholodzy
 • pedagog
 • oraz personel obsługi i administracja

Dzieci mają zapewnioną również opiekę medyczną (pielęgniarka, pediatra, stomatolog, psychiatra). Ośrodek współpracuje z Policją, Sądem Rejonowym w Kłodzku, PCPR, ośrodkami Pomocy Społecznej, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi oraz różnymi instytucjami w naszym mieście.

Rekrutacja

Nabór do naszego ośrodka trwa przez cały rok szkolny, w miarę wolnych miejsc.

Potrzebne dokumenty:
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • skierowanie do Ośrodka (szkoły) ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku (Wydział Oświaty)
 • 2 zdjęcia
 • numer PESEL dziecka
 • odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały
 • zaświadczenie o dochodach rodziców


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie