Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Gimnazjum nr 4

im. Jana Pawła II

ul. Marii Konopnickiej 5, 59-300 Lubin
tel./fax. (076) 842-53-26
www:   http://www.gm4.lubin-edu.ple-mail:   gm4@lubin-edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4986 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM

- miła, przyjazna atmosfera
- wysoki poziom nauczania
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- biblioteka, świetlica
- liczne koła zainteresowań
- ciekawe zajęcia sportowe
- aktywne metody pracy
- dobra baza dydaktyczna


GIMNAZJUM NR 4 W LUBINIE
TO SZKOŁA, KTÓRA:
 • dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki w nauce,

 • uczy twórczego i krytycznego myślenia,

 • ocenia uczniów sprawiedliwie, według wspólnie ustalonych zasad,

 • rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy oraz działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego,

 • tworzy atmosferę wzajemnego szacunku,

 • uczy i przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie,

 • kształci aktywność twórczą ucznia,

 • przygotowuje uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia, uwzględniając indywidualne predyspozycje i możliwości.

MISJA GIMNAZJUM NR 4 W LUBINIE
Działamy po to aby:
NASI UCZNIOWIE:
 • umieli rozwijać własne zainteresowania przez samokształcenie, korzystanie z bibliotek, z Internetu i innych źródeł informacji,

 • potrafili praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności,

 • umieli samodzielnie i twórczo myśleć, wyrażać własne opinie i odczucia oraz dokonywać samooceny,

 • mieli świadomość posiadanej wiedzy, umiejętności i własnych predyspozycji,

 • potrafili prawidłowo komunikować się, wyrażać własne stanowisko szanując poglądy i dążenia innych ludzi,

 • przejawiali gotowość do pomagania innym, szacunek dla drugiego człowieka oraz umacniali w sobie poczucie własnej godności,

 • kierowali się w codziennym życiu zasadami etyczno-moralnymi,

 • wzmacniali uczucia patriotyczne poprzez szacunek do tradycji i własnego języka,

 • posiadali światopogląd oparty na tradycji humanistycznej,

 • wykształcili w sobie szacunek dla osiągnięć własnego narodu, jego wkładu w rozwój Europy,

 • świadomie i aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym i społecznym miasta i regionu,

 • efektywnie posługiwali się technologią informacyjną,

 • posiadali praktyczną umiejętność posługiwania się językiem obcym na odpowiednim poziomie edukacyjnym.

NASI RODZICE:
 • czuli się współodpowiedzialni za działania podejmowane przez szkołę,

 • mieli świadomość współuczestniczenia w kształtowaniu osobowości dziecka,

 • otrzymywali pełną informację o postępach w nauce, zachowaniu swoich dzieci i osiągnięciach szkoły,

 • byli zadowoleni z efektów pracy szkoły.

NASI NAUCZYCIELE:
 • realizowali zasady edukacji ku przyszłości i jakości życia,

 • promowali pozytywne wzorce zachowań i wzmacniali prawidłowe relacje interpersonalne,

 • ściśle współpracowali ze sobą i byli usatysfakcjonowani z wyników swej pracy z uczniami,

 • podnosili swoje kwalifikacje i uzyskiwali kolejne stopnie awansu zawodowego,

 • byli usatysfakcjonowani z wyników swojej pracy i współdziałania z uczniami.

NASZA SZKOŁA:
 • była miejscem wzajemnego szacunku, zaufania i bezpieczeństwa,

 • zapewniała wszechstronny rozwój osobowy,

 • była dobrze postrzegana w środowisku i cieszyła się zainteresowaniem uczniów i rodziców,

 • rozwijała społecznie, uczyła wrażliwości i pracy na rzecz innych ludzi,

 • propagowała postawy solidarności społecznej i przygotowywała do życia w zjednoczonej Europie,

 • kształtowała pozytywny stosunek do zabawy, pracy i wypoczynku.

WIZJA GIMNAZJUM NR 4 W LUBINIE
Uczeń naszej szkoły:
 • Jest człowiekiem świadomym i odpowiedzialnym, który potrafi zaplanować własną przyszłość.

 • Potrafi dokonywać właściwych wyborów życiowych, kierując się ponadczasowymi wartościami moralno-etycznymi.

 • Potrafi zaistnieć w warunkach nowej rzeczywistości w Europie i świecie XXI wieku.

 • Zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające samorealizację i dalsze kształcenie.

 • Umiejętnie posługuje się technologią informacyjną ułatwiającą korzystanie z różnych źródeł wiedzy.

 • Jest otwarty na innych i potrafi współdziałać w rozwiązywaniu problemów.

 • Umie zaprezentować własny punkt widzenia i uwzględnia poglądy innych ludzi.

 • Interesuje się rozwojem kraju, jest przygotowany do życia w demokratycznym państwie.

 • Ma poczucie tożsamości narodowej, zna historię swego kraju i pielęgnuje rodzime tradycje.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie