Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia "Inspiracja"

ul. Śniadeckich 12b, 31-531 Kraków
tel./fax (12) 423-07-98
www:   http://www.inspiracja.edu.pl
e-mail:   sekretariat@inspiracja.edu.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4802 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PRYWATNA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

- nauka gry na instrumentach:
 • fortepian
 • gitara
 • skrzypce
 • flet
 • akordeon
 • wiolonczela

- bogata oferta zajęć dodatkowych
- zajęcia artystyczne i korekcyjno-sportowe
- przedmioty ogólnokształcące i muzyczne
- aktywny udział dzieci w licznych imprezach
- zajęcia wyrównawcze i konsultacje
- "Szkoła z klasą"

"Dziecko nosi w sobie muzykę spontaniczną, która chce się ujawnić.
Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć tę muzykę, uczynimy je istotą nie tylko lepszą, lecz również bardziej szczęśliwą".
E. Souriau

Dzieci kochają muzykę nie tylko dlatego, że jest ona bliska ich naturze, ale również dzięki nauczycielom, którzy rozwijają w nich radość muzykowania.

Rodzice dostrzegają wpływ muzyki na rozwój umiejętności koncentracji, wzrost wiary we własne siły i wrażliwości na piękno.

Autorski program szkoły poprzez profesjonalną naukę muzyki, dobór przedmiotów, treści i metod kształcenia zwiększa szanse rozwojowe dzieci oraz zapewnia zdobywanie wiedzy i umiejętności na miarę potrzeb naszych czasów.
Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach z różnych dziedzin. Są do nich przygotowywani na konsultacjach oraz podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Nowa jakość kształcenia
Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła muzyczna I Stopnia "Inspiracja" jest pierwszą i jedyną tego typu szkołą niepubliczną w Małopolsce. Rozpoczęła działalność we wrześniu 2002 r. otrzymując uprawnienia szkoły publicznej i tym samym prawo wydawania świadectw ukończenia, umożliwiające kontynuowanie nauki w szkołach wyższego stopnia.
Proponowana przez nią forma edukacji, ze względu na dobór przedmiotów, treści i metod kształcenia, stwarza niezwykle korzystne warunki dla rozwoju dzieci. Składają się na nie następujące elementy:

 • odpowiednio dobrany program, a w nim: przedmioty ogólnokształcące i muzyczne, zajęcia artystyczne i korekcyjno-sportowe oraz bogata oferta zajęć dodatkowych, wybieranych przez uczniów
 • intensywna nauka języków obcych (język angielski 5 godz. od I klasy, język francuski lub niemiecki 3 godz. od IV klasy)
 • nauczanie muzyki według programów autorskich, mające na celu:
  • rozbudzanie naturalnej kreatywności dziecka
  • wszechstronne umuzykalnienie
  • oswajanie ucznia z występami publicznymi bez zbędnego stresu
  • rozbudzanie zainteresowania muzyką i radości muzykowania
 • aktywny udział dzieci w licznych imprezach szkolnych
 • fachowość nauczycieli, którzy uwzględniając możliwości każdego ucznia potrafią harmonijnie kierować jego rozwojem
 • przyjazna dla dzieci forma rekrutacji, która już na wstępie zachęca do kontaktu z muzyką i rówieśnikami
Jednocześnie należy podkreślić, że nauka muzyki nie jest prowadzona kosztem przedmiotów ogólnokształcących, ale jako ich cenne uzupełnienie. Bowiem nauka muzyki poprzez doskonalenie słuchu, wzbogacanie wyobraźni i estetyki muzycznej, ćwiczenie koncentracji, przyspiesza uczenie i jest pomocą w rozwoju wielu podstawowych umiejętności potrzebnych w życiu.
Wszystko to stanowi nową jakość kształcenia, stwarzającą dzieciom niepowtarzalną szansę pełnego rozkwitu osobowości.
Po dwóch latach działalności szkoły uczniowie mogą poszczycić się pierwszymi sukcesami polegającymi na udziale w wielu koncertach i imprezach artystycznych, nie mówiąc o stałym podnoszeniu umiejętności gry na wybranym instrumencie.

Języki obce w szkole
Język angielski
Program języka angielskiego opracowany został w oparciu o serię podręczników wydawnictwa Oxford. Dzięki temu zakres materiału obowiązujący na poszczególnych stopniach jest sprecyzowany, co pozwala uczniom i nauczycielom realizować założenia programowe w kolejnych modułach, mających na celu pogłębienie i usystematyzowanie zdobytych umiejętności.
Rozszerzony wymiar godzin sprzyja oswajaniu się z językiem od najmłodszych lat, promując jednocześnie kognitywny rozwój uczniów. Już od poziomu początkującego uczniowie mają możliwość kształtowania umiejętności komunikowania się. Proces ten przebiega stopniowo, począwszy od rozwijania sprawności receptywnych, poprzez piosenki, wierszyki, różnego rodzaju gry i zabawy.
W kolejnych stopniach zaawansowania kładzie się nacisk na sprawności produktywne, czyli rozwijanie bazy lingwistycznej, wprowadzanie gotowych zwrotów językowych oraz rozszerzenie podstaw gramatyki.
Kameralne grupy oraz rozszerzony wymiar godzin dają możliwość dostosowania programu do indywidualnych potrzeb ucznia, jak również pozwalają dobrać różnorodne metody i techniki nauczania. Program nauczania urozmaicony jest o materiały audio, video, plansze tematyczne, realia.

Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych
Uczniowie są przez cały cykl kształcenia przygotowywani do egzaminów zewnętrznych. Od strony merytorycznej zapewnia im to dobrze dobrane, sprawdzone, wysoko wykwalifikowane grono nauczycieli. Zdajemy sobie jednak sprawę, że bardzo ważne jest dla młodzieży wyćwiczenie umiejętności rozwiązywania testów, radzenia sobie z różnymi typami zadań, rozplanowania czasu, opanowania zdenerwowania, zrozumienia istoty oceniania kryterialnego.
Dlatego dzieci już w V klasie są zapoznawane z formą testów, zasadami ich konstruowania i oceniania, a pod koniec roku szkolnego piszą sprawdzian oparty na materiałach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Klasa VI na dodatkowej lekcji przerabia z nauczycielem języka polskiego i matematyki sprawdziany. Oprócz tego pisze w ciągu roku ok. pięciu próbnych sprawdzianów przygotowanych przez OKE, szczegółowo następnie omawianych na lekcjach i analizowanych przez uczących.
W razie potrzeby organizujemy popołudniowe warsztaty doskonalące technikę rozwiązywania testów.

Zajęcia dodatkowe
Szkoła oferuje szeroką gamę zajęć dodatkowych, wybieranych przez uczniów zgodnie z ich zamiłowaniami i potrzebami. Stanowią one bardzo ważne uzupełnienie obowiązkowego programu lekcyjnego. Są jednocześnie źródłem motywacji dla uczniów do kierowanie własnym rozwojem oraz pomocą dla rodziców w organizacji dnia. Aktywny udział w kole zainteresowań jest nagradzany dyplomem lub książką na koniec roku szkolnego. Dodatkową zachętą do udziału w zajęciach jest symboliczna odpłatność. Nasza oferta:

 • warsztaty literackie - dla klas IV-VI i Gimnazjum
 • koło matematyczne - dla wszystkich
 • indywidualna nauka gry na gitarze, fortepianie, flecie i skrzypcach - dla wszystkich (odpłatne)
 • warsztaty plastyczne - dla wszystkich (odpłatne)
 • koło biologiczno - ekologiczne - dla klas IV-VI i Gimnazjum
 • kółko geograficzno-turystyczne "PWEMAT" - dla klas IV-VI i Gimnazjum (opłaty za wyjazdy)
 • redakcja szkolnej gazetki "4x4 - Cztery strony Czwórki" dla klas IV-VI i Gimnazjum
 • koło informatyczne - dla klas 1-3 (w czesnym)
 • warsztaty teatralne - dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej
 • koło sportowe w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego "Czwórka" - dla wszystkich (odpłatne)
 • koło szachowe - dla wszystkich (odpłatne)

Sport i rekreacja
Z ogromną uwagą i troską podchodzimy do właściwego rozwoju fizycznego naszych uczniów. Na każdym etapie edukacji prowadzimy różnorodne zajęcia sportowo-rekreacyjne wszechstronnie rozwijające ogólną sprawność fizyczną i umiejętności w zakresie (najpopularniejszych) dyscyplin sportowych określanych mianem "sportów całego życia".
Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów, z wykorzystaniem profesjonalnych obiektów sportowych Akademii Wychowania Fizycznego. Większość obiektów znajduje się w obrębie bazy lokalowej naszych szkół, stawiając nas w gronie najlepiej uposażonych w tym względzie szkół w Krakowie.
Szczególną wagę przywiązujemy do nauki pływania, gry w piłkę koszykową i nożną, wykorzystując pozostałe godziny wychowania fizycznego na ćwiczenie elementów lekkiej atletyki, gimnastyki sportowej i siatkówki. W zimie organizujemy w ramach tzw. "białej szkoły" intensywne szkolenie narciarskie i snowboardowe. Bardzo mobilizująco działają na całą młodzież, organizowane przez naszą szkołę i Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka", zawody sportowe szkół niepublicznych, które rozgrywane są co roku w takich dyscyplinach jak: slalom gigant w narciarstwie i snowboardzie, pływanie, piłka nożna, piłka koszykowa oraz lekka atletyka.
Powyższe działania uzupełniają zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i zajęcia ruchowo-muzyczne z rytmiki, przeznaczone dla dzieci z klas 0-III oraz wyjazdy krajoznawcze i biegi na orientację organizowane przez szkolne koło geograficzno-turystyczne "PWEMAT".

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ "INSPIRACJA"

Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych i wydają świadectwa ukończenia, uprawniające do kontynuacji nauki w szkole wyższego stopnia.

Pedagogiczny nadzór nad Prywatną Szkołą Podstawową Nr 4 i Prywatnym Gimnazjum Nr 4 sprawuje właściwy minister d/s edukacji narodowej i sportu, a nad Prywatną Ogólonokształcącą Szkołą Muzyczną I Stopnia - właściwy minister d/s kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Szkoły kształcą w oparciu o podstawy programowe obowiązujących przedmiotów ogólnokształcących i muzycznych, korzystając z programów nauczania zatwierdzonych przez właściwych ministrów. Szkoła realizuje także własne (autorskie) koncepcje programowe, dostosowane do potrzeb i profilu działalności szkoły.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Prywatnych Szkół "Inspiracja"
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 4
Prywatne Gimnazjum nr 4

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie