Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

im. J. Siestrzyńskiego

ul. Spadochroniarzy 1, 31-455 Kraków
tel. (12) 411-17-22, tel./fax (12) 411-19-40
www:   http://www.soswddn.krakow.pl
e-mail:   soswddn@soswddn.krakow.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9312 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI

- w szkole podstawowej uczniowie realizują program nauczania dostosowany do możliwości dzieci niesłyszących i w pełni umożliwiający im rozwój intelektualny. Uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności, a indywidualne podejście do każdego z nich gwarantuje im komfort zdobywania wiedzy i poczucie własnej wartości.

GIMNAZJUM NR 65

- gimnazjum przygotowuje naszych uczniów do dalszego kształcenia w szkole średniej. Ma też przygotować ich do samodzielności w podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu problemów i przygotować do życia w społeczeństwie.

ZESPÓŁ DIAGNOZY I TERAPII JĘZYKA

- rewalidacja dzieci od szóstego miesiąca życia. Logopedzi, psycholingwiści przygotowują dzieci do dalszej nauki w szkołach masowych, wśród młodzieży słyszącej.

Szkoła z internatem dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących. Oferta edukacyjna Ośrodka jest skierowana do dzieci z wadami słuchu, z zaburzeniami mowy typu afazja i alalia oraz dzieci autystycznych i z Zespołem Aspergera. Przyjęcia do szkół działających w Ośrodku odbywają się przez cały rok szkolny w miarę posiadanych miejsc.

Nasza oferta edukacyjna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów:
 • nauka mowy i odczytywania mowy z ust
 • zajęcia logopedyczne
 • usprawnianie resztek słuchu
 • nauka alternatywnych sposobów porozumiewania się dla uczniów z trudnościami w opanowaniu mowy dźwiękowej
 • metody kształcenia zapewniające wszechstronny rozwój ucznia (metoda ośrodków pracy, metoda Weroniki Sherbourne, elementy metod Dennisona, Knillów, Montesori)

Uczniowie naszego ośrodka to: dzieci niesłyszące, dzieci z afazją, dzieci niesłyszące o obniżonej w różnym stopniu sprawności intelektualnej oraz dzieci z cechami autystycznymi.

Kładziemy szczególny nacisk na nabywanie i rozwijanie umiejętności mówienia i odczytywania mowy z ust. W uczeniu naszych uczniów czytania i pisania wykorzystujemy skuteczne sposoby potwierdzone badaniami naukowymi oraz praktyką pedagogiczną. W nauce czytania opieramy się na metodzie symultaniczno – sekwencyjnej prof. J. Cieszyńskiej. Metoda ta pozwala przygotować dziecko do czytania tekstów ze zrozumieniem i w sposób usystematyzowany kształtuje jego system językowy.

W procesie nauczania porozumiewania się z otoczeniem tych uczniów, którzy z powodu dodatkowych zaburzeń nie mogą nauczyć się mowy i opanować systemu językowego, stosujemy alternatywne sposoby porozumiewania się: język migowy, daktylografię, gesty, piktogramy, metodę ułatwionej komunikacji. Prowadzimy wychowanie słuchowe mające na celu wykorzystanie przez dziecko resztek słuchu do rozpoznawania dźwięków otoczenia, w tym dźwięków mowy.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są w klasach i zespołach o małej liczebności uczniów, co umożliwia skuteczne z pedagogicznego punktu widzenia i zindywidualizowane podejście do ucznia. W procesie organizacji zajęć stosujemy sprawdzone metody.

Zespół Diagnozy i Terapii Języka
Wspomaganie dzieci z zaburzona komunikacją językową. Obejmuje opieką dzieci od 0 do 8 lat z wadami słuchu i innymi deficytami rozwojowymi wpływającymi na opanowanie mowy. Oferuje zajęcia dla dzieci z całego kraju, badania audiometryczne i psychologiczne, indywidualny program terapii oraz konsultacje dla rodziców i ich czynny udział w zajęciach. Zespół udziela też porad merytorycznych przedszkolom, szkołom, placówkom, w których przebywają dzieci objęte opieką Zespołu.

Kadra
Nadrzędnym celem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Krakowie jest zapewnienie wychowankom takiego przygotowania ogólnego i społecznego, aby byli zdolni do kontynuowania nauki i prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, środowisku i społeczeństwie.

Jednym z podstawowych celów Ośrodka jest zapewnienie wychowankom takiego przygotowania intelektualnego i społecznego aby byli oni zdolni do kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

Cel ten jest realizowany poprzez:
 • organizację procesu dydaktyczno - wychowawczego w szkole Ośrodka w sposób zapewniający wszechstronny rozwój wychowanków
 • prowadzenie działalności wychowawczej w internacie
 • prowadzenie różnych form działalności integracyjnej

Do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci niesłyszących nasz Ośrodek może poszczycić się świetnie wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną. Nauczyciele i wychowawcy tworzą optymalne warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności umożliwiających funkcjonowanie na dalszych etapach kształcenia.
 • zapewniają odpowiednią opiekę oraz pomoc pedagogiczną, rewalidacyjną i psychologiczną
 • wyposażają ucznia w sprawności językowe umożliwiające pełne uczestnictwo w świecie kultury współczesnej.

Zaplecze Ośrodka
W Ośrodku uczniowie maja do dyspozycji:
 • pracownie przedmiotowe: polonistyczną, języka angielskiego, historyczną, fizyczno-chemiczną, plastyczną, techniki, gospodarstwa domowego
 • salę komputerową z dostępem do Internetu
 • bilardowy uczniowski klub sportowy
 • internat wraz z sypialniami, świetlicami
 • gabinety: logopedyczne, relaksacyjne, lekarski
 • salę gimnastyczną
 • salę zajęć korekcyjnych
 • siłownię
 • boiska sportowe i plac zabaw
 • jadalnię
 • bibliotekę
 • klub kulturalno-rozrywkowy "Tęczowy Koń" (wyposażony w stół bilardowy, "piłkarzyki", gry planszowe)

Ośrodek zapewnia:
 • całodobową opiekę pedagogiczną w internacie (wraz z wyżywieniem)
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zarówno w szkole jak i w internacie (surdopedagodzy z przygotowaniem do nauki poszczególnych przedmiotów, logopedzi)
 • zajęcia wyrównawcze, kompensacyjne i relaksacyjne
 • pomoc logopedy, psychologa i pedagoga szkolnego
 • wyjazdy na wycieczki dydaktyczne, integracyjne, "zielone szkoły"
 • bezpłatne podręczniki
 • naukę pływania
 • zajęcia w licznych kołach zainteresowań (taneczne, teatralne, gimnastyki artystycznej,informatyczne, matematyczne, polonistyczne, historyczne, geograficzne)
 • zajęcia sportowe (piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka, tenis stołowy, bilard sportowy, zajęcia na siłowni)

Internat
Nie może być dobrego kształcenia bez dobrego wychowania. Dlatego nie do przecenienia jest rola internatu w naszym Ośrodku. Internat w swych działaniach wychowawczych wspiera działania dydaktyczne. Lecz głównym zadaniem internatu jest nauka zachowań społecznych i rozwój zainteresowań wychowanków.

Wychowankowie uczą się: jak się bawić, uczyć i odpoczywać. Uczą się rywalizacji sportowej, współdziałania, pomocy innym, odpowiedzialności i dbania o wspólne dobro. Dzieci i młodzież mogą liczyć także na pomoc w nauce. nauczyciele-wychowawcy są wykwalifikowaną kadrą, która nie tyko "dopilnuje" odrobienia zadań domowych, ale także wytłumaczy, pomoże w nauce, podzieli się swoją wiedza i doświadczeniem. Wśród wychowawców są pedagodzy dodatkowo wykształceni zarówno w przedmiotach humanistycznych jak i ścisłych.

W internacie bardzo prężnie działa: koło ekologiczne, koło plastyczne, teatralne, turystyczne, sportowe (sekcja koszykówki i bilarda).

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie