Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół w Kobylu

Kobyle 81, 32-720 Nowy Wiśnicz
tel. (014) 685-62-99
www:   http://szkolakobyle.ovh.orge-mail:   zszkobyle@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2498 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY


SZKOŁA PODSTAWOWA


GIMNAZJUM


Misja Zespołu Szkół

Chcemy, aby nasi uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie, umieli zachować się właściwie w różnych sytuacjach życiowych. Nasze cele realizujemy dzięki konsekwencji, współpracy i partnerstwu. Wartości, którymi będziemy się kierować oraz wpajać naszym uczniom to uczciwość, wyrozumiałość i tolerancja wobec innych, dobro i wrażliwość na drugiego człowieka.

Jesteśmy odpowiedzialni, kreatywni. Otwarci na zmiany, tworzymy miłą i przyjazną atmosferę pracy i nauki w naszej szkole.

Uczeń naszej szkoły posiada następujące cechy i umiejętności:

 1. Wykazuje się tolerancją, koleżeństwem i przyjaźnią.
 2. Ma wysoką kulturę osobistą.
 3. Okazuje szacunek dla dziedzictwa kulturowego Małej i Wielkiej Ojczyzny.
 4. Jest odpowiedzialny za swoje zachowanie
 5. Okazuje wrażliwość i pomoc potrzebującym.
 6. Jest wrażliwy na otaczający świat.
 7. Jest ambitny i samodzielny.
 8. Umie współpracować w grupie i skutecznie się komunikować.
 9. Dąży do realizacji wytyczonego przez siebie celu.
 10. Zna języki obce.
 11. Stosuje w swojej pracy technologię informacyjną.
 12. Ma poczucie tożsamości narodowej i europejskiej.
 13. Jest przygotowany do kolejnego etapu kształcenia.
 14. Ma poczucie własnej wartości i potrafi dokonywać krytycznej samooceny.
 15. Wpływa na swój rozwój osobowy – samowychowanie.

Wizja Zespołu Szkół

Zespół Szkół w Kobylu jest publiczną placówką oświatową, świadczącą usługi uczniom, rodzicom i środowisku. Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na takich wartościach jak: mądrość, uczciwość, patriotyzm, tolerancja, empatia, szacunek dla pracy innych i wrażliwość.

Szkoła uznaje za swoje zadanie kształcenie uczniów, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, a w szczególności zdobywania dalszej wiedzy i pełnienia w przyszłości ważnych ról społecznych i zawodowych. Każdemu uczniowi szkoła umożliwia sukces na górnej granicy jego potencjalnych możliwości i indywidualnych potrzeb.

Budujemy w naszych wychowankach poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji. Szanujemy pluralizm światopoglądowy, uczucia religijne uczniów, kształtujemy ucznia tolerancyjnego, wrażliwego i dbającego o wartości moralne oraz wdrażamy do ciągłego samodoskonalenia, współdziałania i współodpowiedzialności.

Zespół Szkół tworzy takie warunki pracy, aby nauczyciele mogli wykorzystywać cały swój potencjał i możliwości, a przez to podnosić jakość pracy szkoły. Każdy pracownik ma możliwość rozwoju zawodowego. Nauczyciele sami wybierają programy i metody pracy z uczniem. W swej pracy kierują się wrażliwością na potrzeby dzieci oraz przestrzegają zasad etyki zawodowej.

Rodzice współdecydują o kształcie i modelu kształcenia i wychowania, uczestnicząc w planowaniu zadań, a także wyrażając swoje opinie na temat działań prowadzonych przez szkołę. Budujemy właściwe relacje ze środowiskiem i społecznością lokalną.

Praca szkoły zapewnia satysfakcję i godny poziom życia naszym wychowankom, a społeczeństwu przynosi zadowolenie z właściwego wychowania odpowiedzialnych obywateli kraju.

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie Zespołu Szkół w Kobylu rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęciach szkolnych. Każdy może tu znaleźć coś dla siebie: może z pasją odkrywać swoje talenty, poszerzać swoją wiedzę i pogłębiać kontakty międzyludzkie. Szkoła proponuje:

 • English Fun Club
 • Koło Młodego Filozofa
 • Klub Młodego Ekologa
 • Kółko informatyczne
 • Kółko plastyczne
 • Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy

Nauczanie zintegrowane

Głównym celem podejmowania działań dydaktyczno wychowawczych w kształceniu zintegrowanym jest przygotowanie dziecka do kolejnego etapu edukacji oraz kształtowanie człowieka aktywnego, otwartego na potrzeby innych. Wszystkie zaplanowane zadania staramy się realizować tak, by przynosiły korzyści szkole środowisku, a przede wszystkim dziecku. Chcemy go przeprowadzić przez trudny dla niego okres w taki sposób, by umożliwić mu rozwój, otworzyć na świat, zaciekawić...

Chcemy powtórzyć za ks. J. Twardowskim:

„Przyjdźcie do mnie,
ze swoją szczerością, ufnością,
prostotą, zdziwieniem,
Ile od was można się nauczyć.”

Chętnie poświęcony uczniom dodatkowy czas, organizując imprezy i wycieczki. Staramy się, aby w klasie panowała atmosfera życzliwości, otwartości, zaufania i bezpieczeństwa. W miarę potrzeb prowadzimy pracę terapeutyczną z dziećmi wykazującymi zaburzenia emocjonalne, czy mającymi trudności w nauce. Wspomagamy też pracę dzieci zdolnych. Promujemy szkołę w innych środowiskach. Prezentujemy pracę uczniów na zewnątrz przez udział w różnorakich konkursach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie