Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Gimnazjum Nr 1

im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie

ul. Jagiełły 33, 13-200 Działdowo
tel. (23) 697-20-58
www:   http://www.jedynka-dzwo.szkola.pl
e-mail:   gim1_dzialdowo@poczta.onet.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2356 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM Nr 1

- język angielski, język niemiecki
- pracownia komputerowa
- szereg zajęć pozalekcyjnych
- sala gimnastyczna, boisko
- świetlica, biblioteka
- wycieczki
- współpraca z innymi instytucjami
- opieka pedagoga, pielęgniarki
- dobrze dobrana kadra pedagogiczna

Gimnazjum Nr 1 powstało w 1999 roku na bazie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie. Właściwa inauguracja roku szkolnego w Gimnazjum Nr 1 w Działdowie odbyła się 1 września 1999 r. o godz. 8.30. Naukę w nowej szkole rozpoczęło ogółem 164 uczniów.

Nasze gimnazjum:
 • gwarantuje wysoki poziom nauczania
 • nie dzieli uczniów na dobrych i złych, zdolnych i niezdolnych
 • kieruje się sercem, jednocześnie zachowując dyscyplinę w konkretnych działaniach
 • dostrzega w każdym uczniu zdolności i rozwija je, kierując się zasadą wiary w jego możliwości rozwoju
 • stwarza możliwości pokazania się od najlepszej strony
 • pozwala wszystkim - całej społeczności szkolnej - współdecydować o sprawach szkoły
 • dba o wszechstronny rozwój każdego ucznia
 • dostosowuje wymagania programowe do możliwości pojedynczego ucznia
 • uczy jak przezwyciężać trudności i pomaga w tym
 • daje poczucie bezpieczeństwa i stwarza przyjazną atmosferę nauki, pracy, zabawy oraz wypoczynku
 • szanuje uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły
 • ceni obowiązkowość i rzetelną pracę
 • ma zintegrowane grono pedagogiczne, doskonalące swoją wiedzę i umiejętności
 • inspiruje nauczycieli i wspomaga nowatorów w ich twórczych poszukiwaniach
 • oferuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne
 • jest otwarta na potrzeby lokalnego środowiska
 • współpracuje z innymi szkołami, instytucjami i samorządem lokalnym
 • realizuje programy profilaktyczne i otacza uczniów fachową opieką pedagogiczną
 • pomaga zachować pogodę ducha i uśmiech na twarzy
Wizja szkoły
Aktywny , samodzielny i odpowiedzialny Polak, to absolwent naszego gimnazjum.
Aktywny:
 • w rozwoju własnych zainteresowań
 • w poszukiwaniu prawdy
 • w odróżnianiu dobra od zła
 • w życiu społecznym
Samodzielny:
 • w podejmowaniu decyzji
 • w uczeniu się
 • w ocenianiu siebie i innych
 • w wytyczaniu sobie celów życiowych
Odpowiedzialny:
 • za własne słowa i czyny
 • za siebie i innych
 • za własny rozwój

Jesteśmy szkołą dla wszystkich i wszyscy możemy ją współtworzyć, ponieważ jesteśmy mądrzy wspólną mądrością, a najwyższym dla nas dobrem, jest drugi człowiek. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia. Gimnazjum tętni życiem, zapisuje swoje miejsce w historii miasta i regionu. Znakomicie wykształcona kadra pedagogiczna, pełna energii i inicjatywy, oddana szkole sprawia, że z roku na rok szkoła wzbogaca się i uatrakcyjnia swoją ofertę oświatową.

Misja szkoły

Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie.

Celem naszej pracy jest dążenie do tego, aby uczniowie uczyli się w nowoczesnej i dobrze wyposażonej szkole, z wykształconą i przyjazną kadrą, która gwarantuje właściwe przygotowanie do dalszej nauki. Prowadzone zajęcia są ciekawe i inspirujące uczniowską aktywność. Atutami wszystkich pracowników jest rzetelność i profesjonalizm.

Nasza szkoła to miejsce wspierania kariery każdego ucznia, czyli kierowanie sytuacjami, w których każdy może w czymś wygrać. Kształcimy i wychowujemy uczniów w ścisłym związku ze środowiskiem, z którego wychowankowie pochodzą. Kształcenie i wychowanie stanowi integralną całość, zachowana jest właściwa proporcja między przekazem informacji, rozwojem umiejętności i wychowaniem.

Podmiotem kształcenia i wychowania są uczniowie, punktem wyjścia procesu edukacji są potrzeby rozwojowe wychowanków. Gimnazjum promuje integralny obraz rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia - rozwój fizyczny, kształcenie zmysłów, umiejętność kierowania emocjami, sprawność intelektualną, rozwój duchowy i ćwiczenie woli. Nauczyciele przyjmują rolę mistrza wspomagającego wychowanków w ich pełnym rozwoju.

Wartości przyjęte przez szkołę uwarunkowane są oczekiwaniami uczniów i rodziców. Działania nauczycieli sprawiają, że wychowankowie biorą odpowiedzialność za przyjęte przez szkołę wzorce i normy. Szkoła w swym procesie wychowawczo-dydaktycznym uwzględnia pracę wychowawczą rodziny i środowiska, w którym funkcjonuje. Istnieje ścisła zależność pomiędzy umiejętnościami nauczycieli, atrakcyjnością różnorodnych form działania. Integracja między przedmiotowa pozwala uwzględniać różne metody pracy w obszarach zainteresowań uczniów, stąd jesteśmy bliżej świata i życia codziennego.

Wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zdolności i talentów, uczą się pełnienia przyszłych ról w społeczeństwie w powiązaniu z rozwojem własnej osobowości, środowisk regionalnych oraz ojczyzny. Zdobywają wiedzę potrzebną do realizacji zadań społecznych i kształtowania więzi międzyludzkich. W procesie kształcenia szkoła tworzy model wychowanka otwartego na zdobycze techniki, informatyki, stwarza warunki do swobodnego posługiwania się językami obcymi.

Absolwent naszego gimnazjum:

 • jest dobrze przygotowany do dalszego etapu kształcenia
 • posiada nawyk stałego uczenia się i doskonalenia
 • wykorzystuje nabyte umiejętności i zdobyte wiadomości w praktycznym działaniu
 • wytrwale dąży do wytyczonych celów
 • potrafi podejmować trafne decyzje i bronić własnego zdania
 • jest tolerancyjny wobec odmiennych poglądów i postaw
 • umie współdziałać w grupie i dzielić się doświadczeniami
 • posiada własną godność i szanuje cudzą
 • umie żyć w zgodzie z samym sobą, innymi ludźmi i otaczającym go światem
 • jest samodzielny i potrafi korzystać z różnych źródeł informacji
 • prawidłowo komunikuje się z innymi ludźmi
 • wykazuje wrażliwość na sytuację drugiego człowieka i pomaga mu
 • potrafi właściwie funkcjonować w społeczeństwie
 • zachowuje emocjonalne więzi ze szkołą i środowiskiem lokalnym

Stałe uroczystości obchodzone przez Szkołę to:

 • rozpoczęcie roku szkolnego
 • ślubowanie uczniów klas pierwszych
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • rocznica Odzyskania Niepodległości
 • rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
 • Święto Szkoły
 • Dzień Gimnazjalisty
 • wręczenie świadectw absolwentom Szkoły
 • zakończenie roku szkolnego

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie