Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. Wojciecha Bartosza Głowackiego

Brzóza, Aleja Lipowa 4, 26-903 Głowaczów
tel. (48) 623-01-77, fax (48) 623-15-15
www:   http://pspbrzoza.republika.ple-mail:   zsobrzoza@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2679 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

- posiadamy dwie pracownie internetowe z dostępem do internetu
- przyjazna uczniom atmosfera
- prężnie działające organizacje szkolne
- organizujemy wiele wycieczek turystycznych, wyjazdów do kina i teatru
- możliwość korzystania z pomocy pedagoga szkolnego
- otwarcie na pomysły i działania uczniów
- wykwalifikow nauka dwóch języków obcych ana kadra pedagogiczna

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 95 z dnia 25 października 1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie. W szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psycho-fizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

W realizacji tego zadania Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Szkoła umożliwia:
 • realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie
 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; umożliwia rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych
 • rozwijanie różnorodnych zainteresowań poprzez organizowanie wielu form zajęć pozalekcyjnych
 • uczniom mającym trudności udział w zajęciach wyrównawczych i reedukacyjnych w celu wyrównania braków edukacyjnych
 • uczniom z grup dyspanseryjnych w zajęciach gimnastyki korekcyjnej
 • poznanie dziedzictwa kultury narodowej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury
 • uczestniczenie w szkolnej nauce religii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci
 • rozwijanie wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz kształtuje właściwą postawę wobec problemów ochrony środowiska

Dotychczasowe osiągnięcia, trzydziestoparoletnia tradycja naszej szkoły pozwalają stwierdzić, że w środowisku lokalnym jesteśmy postrzegani i odbieranie jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca im wszechstronny rozwój, który wyraża się w następujących działaniach wychowawczych i edukacyjnych:
 • promujemy chrześcijański system wartości z poszanowaniem odrębności wyznaniowej w duchu ekumenizmu i tolerancji
 • dajemy szansę każdemu uczniowi, by wykazał się tym, co lubi i robi najlepiej
 • podmiotowo traktujemy ucznia
 • dopasowujemy wymagania programowe do możliwości ucznia
 • zapewniamy dobrze i ciekawie prowadzone zajęcia lekcyjne
 • pomagamy każdemu uczniowi w kształtowaniu jego osobowości
 • zachęcamy i włączamy rodziców oraz całą społeczność szkolną do działań na rzecz rozwoju życia kulturalnego w szkole i środowisku
 • propagujemy w szkole partnerstwo między uczniami, pracownikami, rodzicami, nauczycielami i społecznością lokalną z zachowaniem dyscypliny
 • inspirujemy nauczycieli i uczniów do działań twórczych oraz własnego rozwoju
 • pomagamy duchowo i materialnie dzieciom i rodzinom najuboższym oraz zaniedbanym
 • twierdzimy, że wychowanie i kształcenie jest procesem ciągłym i trwa całe życie

Zdajemy sobie sprawę z tego, że dzisiejsza zreformowana szkoła nie może poprawnie funkcjonować bez zaangażowania się w proces edukacyjny uczniów, rodziców i nauczycieli. Mamy nadzieje, że w wyniku działania naszego programu wychowawczego i opiekuńczego bardziej zintegrujemy środowisko wewnątrzszkolne oraz rodziców i nauczycieli. A spójne cele i działania spowodują wychowanie naszych uczniów na dobrych Polaków, a także dobrych obywateli regionu i naszej wsi.

Więcej informacji na naszej stronie Internetowej

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie