Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

im. Świętej Jadwigi Królowej

Żegocina 50, 32-731 Żegocina
tel./fax (14) 613-21-20
www:   http://www.zswzegocinie.republika.ple-mail:   zslgz1@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4789 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

GIMNAZJUM

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- wysoki poziom kształcenia
- nauczanie języków obcych
- wszechstronny rozwój ucznia
- bezpieczeństwo ucznia
- przyjazna atmosfera
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- kształcenie w zakresie rozszerzonym z następujących przedmiotów:
 • język polski, historia, biologia
 • matematyka, fizyka, geografia
 • język angielski, wiedza o społeczeństwie, matematyka


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

- wielozawodowa, kształci młodocianych pracowników w zawodach rzemieślniczych

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- dla absolwentów ZSZ

Standardy kształcenia i wychowania w Liceum Ogólnokształcącym i Zasadniczej Szkole Zawodowej
 • wykształcić człowieka o wszechstronnej wiedzy i umiejętnościach, który miał możliwość rozwinąć swoje talenty i szczególne zainteresowania umożliwiające podjęcie właściwie wybranego kierunku dalszego kształcenia
 • wykształcić dobrze przygotowanego do wykonywania wyuczonego zawodu fachowca, człowieka przedsiębiorczego, który sprosta trudnym wymaganiom obecnego rynku pracy i będzie aktywnie uczestniczył w życiu gospodarczym kraju
 • wykształcić człowieka, którego wiedza ogólna i umiejętności językowe pozwolą mu na swobodne i operatywne funkcjonowanie w społeczeństwach obcojęzycznych
 • wykształcić człowieka o twórczej postawie w obliczu postępujących zmian we współczesnym świecie, rozumiejącego obecne problemy i zagrożenia cywilizacyjne, umiejącego mądrze korzystać ze zdobyczy nauki i techniki
 • wykształcić człowieka znającego zasady racjonalnej troski o zdrowie i sprawność fizyczną, uwarunkowane systematycznym uprawianiem różnych form aktywności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej
 • wykształcić człowieka światłego o rozbudzonych potrzebach korzystania z dóbr kultury, który jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w społecznym życiu kulturalnym
 • wychować człowieka prawego, wrażliwego, o wyraźnie ukształtowanej postawie moralnej opartej na chrześcijańskim systemie wartości, szanującego prawo do wolności drugiego człowieka lecz jednocześnie rozumiejącego, że tolerancja nie jest bezkrytyczną akceptacją i zachwycaniem się wszelką "innością"
 • wychować patriotę i dobrego obywatela, który kocha ojczyznę i będzie zdolny do służenia jej w środowisku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, właściwie korzystając z dóbr demokracji i dziedzictwa narodowego
 • wychować przyszłego założyciela rodziny i we współpracy z innymi instytucjami (Rodzina, Kościół) przygotować go do właściwego pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich
 • wychować dobrego pracownika, kolegę, przyjaciela, który potrafi życzliwie i uczciwie postępować wobec innych
 • wychować człowieka, który potrafi właściwie kierować swoim dorosłym życiem, bez kompleksów, wewnętrznych zahamowań, dojrzałego emocjonalnie, który czuje potrzebę ciągłego bogacenia swego życia wewnętrznego i potrafi wyzwalać potrzeby wyższe jako warunek samorozwoju

Standardy kształcenia, wychowania i opieki w Gimnazjum

Zadania w zakresie kształcenia:
 • umożliwienie zdobycia wykształcenia - gruntowna wiedza ze wszystkich przedmiotów przygotowująca ucznia do kolejnego etapu kształcenia
 • nauczenie poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie, dążenie do poszanowania języka ojczystego, przywrócenie mu najwyższej rangi
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • nauczenie samodzielnego zdobywania wiedzy z różnych źródeł informacji, stosowanie umiejętności posługiwania się najnowszymi technikami zdobywania informacji
 • nauczenie wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce
 • nauczenie sprawnego posługiwania się językiem obcym

Zadania w zakresie wychowania:
 • wychowanie patriotyczne oparte na tradycji narodu, chrześcijaństwa, regionu i gminy
 • kształtowanie właściwych postaw wobec siebie, rodziny, społeczeństwa, kultury regionu i jego przyrody
 • kształtowanie postaw prorodzinnych, przygotowanie do podjęcia własnego życia rodzinnego
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie (klasa, rodzina, szkoła, itd.), rozwijanie samorządności i współżycia z innymi
 • kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne
 • prowadzenie zdrowego trybu życia i jego promowanie wśród kolegów

Kształtujemy osobowość wychowanka, by:
 • miał poczucie własnej wartości i wiarę w swoje możliwości intelektualne
 • był odpowiedzialny za siebie i innych, za swoje czyny i słowa
 • posiadał wysoką kulturę osobistą i kulturę słowa
 • lubił pracować, znał wartość pracy i miał szacunek dla ludzi pracy
 • był systematyczny i wytrwały w dążeniu do celu
 • był prawy, prawdomówny i krytyczny wobec poglądów innych ludzi, szczególnie kolegów
 • miał twórczą, odkrywczą postawę wobec nauki szkolnej
 • poszukiwał duchowych wartości życia - dobra, prawdy i piękna
 • miał potrzebę doskonalenia swojego charakteru
 • był tolerancyjny wobec innych ludzi i ich poglądów, ale nigdy wobec przejawów zła, chamstwa i arogancji
 • miał system wartości oparty na chrześcijaństwie

Zadania w zakresie opieki:
 • stworzenie przyjaznych, bezpiecznych, korzystnych dla zdrowia warunków edukacji
 • poszanowanie praw dziecka i ucznia
 • stworzenie warunków prawidłowego rozwoju psychofizycznego dla każdego dziecka
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w stosunku do uczniów szkół miejskich (dostęp do instytucji kultury, rozwijanie sportu, itd.)
 • dawanie dobrych wzorów do naśladowania przez uczniów

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie