Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Gimnazjum

ul. Długa 12, 34-442 Łapsze Niżne
tel. (018) 265-93-41
www:   http://www.gimlapsze.hg.ple-mail:   gimlapsze@hoga.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2577 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM

- klasa sportowa
 • piłka ręczna i piłka nożna


 • - klasa przyrodnicza
 • z rozszerzoną biologią i chemią


 • - klasa językowa


  Nasze Gimnazjum podjęło próbę koordynatora w programie Socrates - Comenius, sponsorowanym przez Unię Europejską. Jest to nowy projekt o temacie: ”Get Fit for Europe”. Nawiązaliśmy współpracę ze szkołami austriackimi, norweskimi, fińskimi, słoweńskimi i estońskimi. Naszym celem jest wymiana doświadczeń i poglądów w zakresie edukacji regionalnej i turystyki, a tym samym stworzenie młodzieży szans pracy i rozwoju zawodowego na naszym terenie oraz poza granicami kraju.

  PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

  OGÓLNE CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY

  • Przygotowanie do rozpoznawania i hierarchizacji wartości moralnych i dokonywania właściwych wyborów.
  • Kształtowanie postaw szacunku dla dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.
  • Propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
  • Budowanie więzi we wspólnocie szkolnej.
  • Przygotowanie i motywowanie uczniów do nieustannej edukacji.
  • Stworzenie warunków do rozwijania samodzielności i dociekliwości poznawczej.

  CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

  • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:
   1. atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
   2. udział w zajęciach pozalekcyjnych
  • Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
   1. organizowanie zajęć z pracownikami Powiatowego Biura Pracy, pracownikami Zespołu Zbiorników Wodnych S.A. w Niedzicy oraz pracownikami Zespołu Zamkowego w Niedzicy, Pienińskiego Parku Narodowego, Urzędu Gminy oraz innymi instytucjami działającymi na terenie gminy i powiatu,
   2. poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne,
   3. rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych:
    • koło przyrodników
    • koło internetowe
    • koło regionalne
    • koło krajoznawczo- turystyczne
    • klub europejski
    • koło teatralne
    • Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”
    • Spółdzielnia Uczniowska
    • Polski Czerwony Krzyż
    • chór szkolny
    • zespół prowadzący radiowęzeł
    • zespół redagujący kronikę gimnazjum
    • zespół redagujący gazetkę szkolną
  • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:
   1. zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum,
   2. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
   3. realizowanie programu wychowawczego gimnazjum, uchwalonego przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

  BAZA SZKOŁY

  • Sale lekcyjne – 11 (dużych), 2 (małe), sala gimnastyczna (duża i mała), sala multimedialna, siłownia, świetlica, pracownia komputerowa, pracownia internetowa w czytelni.
  • Biblioteka - codziennie od 8.00 – 15.05
  • Świetlica szkolna czynna od 10.00 – 15.00
  • Sekretariat – od 8.00 – 15.30
  • Gabinet Pedagoga – od 10.00- 15.00
  • Pielęgniarka szkolna – pon. 10.00 – 14.00, pt. 9.30-11.30

  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  Dbając o wszechstronny rozwój naszych uczniów zapewniamy im możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i kółkach przedmiotowych takich jak: Koła: Matematyczne, Przyrodników, Koło Chemiczne, Jęz. Niemieckiego, Jęz. Angielskiego, Miłośników Języka Polskiego, Teatralne, Geograficzne, Regionalne, Kroju, Haftu i Szycia, Klub Europejski, Klub Plastyka, Chór Szkolny, Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”, Zajęcia Sportowo-rekreacyjne, j. słowacki, zaj. wyrównawcze, Zajęcia pozalekcyjne odbywają się głównie w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 15.10-15.55

  DO RODZICÓW!

  Wychowując i ucząc Państwa dzieci pragniemy stworzyć im jak najlepsze warunki do pracy i prawidłowego rozwoju przez:

  • budowanie klimatu zaufania, życzliwości i troski o ucznia,
  • aktywny poziom nauczania,
  • indywidualizację pracy z uczniem,
  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów,
  • zagospodarowanie w sposób aktywny wolnego czasu,
  • stwarzanie bezpiecznych warunków pracy,
  • kształtowanie postaw tolerancji i przyjaźni,
  • rozwijanie samorządności,
  • wychowanie w duchu patriotyzmu i tradycji,
  • zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad kultury osobistej,
  • wyposażenie uczniów w umiejętność obsługi komputera i Internetu (komputer w pracowni, bibliotece),
  • kształtowanie postaw opartych na odpowiedzialności, sumienności, punktualności i prawości,
  • umożliwienie uczniom nauki drugiego j. obcego.

  Działania zmierzające do realizacji powyższych celów przynoszą już konkretne efekty w postaci dobrych wyników egzaminów zewnętrznych, wysokich wyników sportowych oraz w konkursach pozaszkolnych. Promowany model wychowawczy oparty na dekalogu, tradycji i wartościach rodzinnych pozwala skutecznie zapobiegać negatywnym zjawiskom i właściwie rozwiązywać problemy wychowawcze młodzieży.

  Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
  Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

  zmiany@szkolnictwo.pl

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X

  TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

  Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
  Skontaktuj się z redakcją katalogu,
  ustal atrakcyjne warunki współpracy.
  Ilość odwiedzin katalogu szkół:
  wrzesień 2014 - 1.760.993
  październik 2014 - 1.807.983
  listopad 2014 - 1.782.702
  styczeń 2015 - 2.003.589

  OKS www.szkolnictwo.pl
  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - ponad 1,5mln użytkowników/mies.


  Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie