Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Etapy konstruowania programu regionalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym

 

Nowocześnie pojęta edukacja przywiązuje szczególną uwagę do wszechstronnego kształcenia osobowości ucznia. Wszyscy wiemy jak ważny jest pozytywny stosunek dziecka do nauki, ciekawość świata. Problematyka dotycząca miejsca zamieszkania, najbliższej okolicy dziecka, stanowi kluczowy element nauczania na I i II etapie edukacyjnym. Uczniowie, z którymi pracuję posiadają stwierdzone upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym. Posiadają też liczne zaburzenia np.: psychiczne, mowy, słuchu, wzroku. Dzieci te w przyszłości nie będą nigdy podejmować istotnych decyzji dotyczących kraju czy regionu, w którym przyszło im żyć. Nie można im jednak odmówić prawa do godnego życia w społeczeństwie oraz elementarnej wiedzy o środowisku, w którym żyją. Stąd też narodził się pomysł opracowania programu regionalnego dla II etapu edukacyjnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
Program ten wynika z założeń programu wychowawczego szkoły, w której pracuję i który realizowany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 roku, oraz załącznika do tego rozporządzenia, którym są Standardy Oceny Jakości Pracy Szkół i Placówek

     Działania wychowawcze szkoły uwzględniają następujące wskaźniki:
 1. wychowanie patriotyczne i obywatelskie,
 2. wychowanie do życia w rodzinie,
 3. edukację regionalną,
 4. promowanie zdrowego stylu życia,
 5. zapobieganie patologiom i uzależnieniom,
 6. przeciwdziałanie agresji,
 7. orientację zawodową i planowanie kariery
     Opracowując swój program regionalny szczególny nacisk położyłam na jego strukturę. Wyznaczyłam sobie zadanie kierunkowe, z którego wyłoniły się cele kierunkowe. Na kolejnych etapach pracy cele kierunkowe były przeze mnie uszczegóławiane.

      Mając ustalone: zadanie kierunkowe, cele kierunkowe i cele szczegółowe przystąpiłam do ustalenia treści nauczania oraz przewidywanych osiągnięć uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.
      Wdrażanie programu trwało trzy lata. W tym czasie uczniowie brali aktywny udział w konkursach organizowanych na terenie naszej szkoły, konkursach plastycznych organizowanych przez różne ośrodki działające na terenie miasta, współpracowali z różnymi instytucjami. Odbywały się liczne wycieczki po mieście z przewodnikiem PTTK, nawiązałam współpracę z Muzeum Ziemi Lubuskiej, Muzeum Etnograficznym w Ochli. Podobnych działań było znacznie więcej.
Kryteriami efektywności mojej pracy były np.:
 • wzrost zaangażowania uczniów w realizację imprez klasowych i szkolnych,
 • pozytywna opinia nauczycieli i rodziców na temat poziomu opanowania umiejętności społecznych (samodzielność, integracja z innymi dziećmi),
 • wytwory prac uczniów,
 • wyniki konkursów o mieście i najbliższej okolicy,
 • pozytywna opinia nauczycieli i rodziców na temat poziomu świadomości społecznej uczniów,
      Kolejnym etapem była ewaluacja programu, którą prowadziłam trzystopniowo. Do każdego stopnia ustaliłam odpowiednie cele ewaluacji.

Stopnie i cele ewaluacji:
 1. Bieżące obserwowanie realizacji zadań:
  • ustalenie stopnia zgodności zaplanowanych zadań z opracowanym wcześniej harmonogramem,
  • doskonalenie realizowanego programu (wprowadzenie koniecznych zmian),
 2. Po zakończeniu każdego roku realizacji programu:
  • sprawdzanie, które cele szczegółowe zostały osiągnięte,
  • doskonalenie realizowanego programu (wprowadzenie koniecznych zmian),
 3. Po zakończeniu realizacji całego programu ( po 3 latach):
  • oszacowanie efektów działania programu ( udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu zostały osiągnięte cele szczegółowe),
  • dokonanie oceny sumującej programu ( pytam rodziców, pytam siebie)
      Sądzę, że przedstawione powyżej etapy konstruowania programu regionalnego oraz moje doświadczenia w jego realizacji, pomogą nauczycielom w budowaniu własnych programów, zachęcą do twórczej pracy z uczniami, nie tylko tymi, wymagającymi szczególnej troski.
Anna Żochowska
Nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych nr 1
w Zielonej Górze

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:23:58
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:23:58) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie