Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Leśnych

im. Polskiego Towarzystwa Leśnego

ul. Polna 3, 23-400 Biłgoraj
tel. (84) 688-07-97, fax (84) 686-74-86
www:   http://www.zslbilgoraj.pl
Zespół Szkół Leśnych na Facebooku
e-mail:   sekretariat@zslbilgoraj.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 4178 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

TECHNIKUM LEŚNE
im. Polskiego Towarzystwa Leśnego

- technik leśnik (4 lata)
- przedmioty rozszerzone: biologia,
  matematyka lub j. angielski

- R.13. Ochrona i zagospodarowanie
  zasobów leśnych

- R.14. Użytkowanie zasobów leśnych

ZASADNICZA SZKOŁA LEŚNA

- operator maszyn leśnych (3 lata)
- R.1. Obsługa maszyn stosowanych
  do prac leśnych

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że TECHNIKUM LEŚNE IM. POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEŚNEGO W BIŁGORAJU jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2015”

Jesteśmy jedyną szkołą w województwie lubelskim prowadzoną przez Ministra Środowiska.

Nasza szkoła bierze także udział w projekcie „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”.

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju jest szkołą dającą kwalifikacje do wykonywania zawodów związanych z leśnictwem oraz przygotowującą do kontynuacji nauki na wielu kierunkach studiów wyższych. Zapraszamy zarówno chłopców jak i dziewczęta.

Tylko my w regionie zapewniamy:
 • zajęcia praktyczne w Nadleśnictwie Biłgoraj
 • praktyki zawodowe w jednostkach Lasów Państwowych
 • wyżywienie i zakwaterowanie w internacie szkolnym (także w soboty i niedziele)

Strojem obowiązującym uczniów i nauczycieli jest mundur leśnika. Mundur jednoczy i mobilizuje naszą społeczność do poznawania historii leśnictwa, tradycji związanej z zawodem leśnika oraz utrzymywania niezależnie od mody, określonej przez tę tradycję kultury Szkoły.

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość uzyskania uprawnień drwala - operatora pilarki, prawa jazdy kategorii T oraz operatora żurawia hydraulicznego (HDS). Realizujemy projekty międzynarodowe. Organizujemy praktyki zagraniczne.

To właśnie tutaj młodzi adepci leśnictwa wprowadzani zostają w wielką tajemnicę gospodarowania zasobami przekazanymi przez poprzednie pokolenia. Harmonia rozumienia przyrody i doskonałego przygotowania zawodowego sprawiają, że polskie lasy szumią kolejnym pokoleniom naszych rodaków.

Organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest od 1 stycznia 2008 roku Minister Środowiska. Ze względu na profil kształcenia utrzymuje współpracę z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, parkami narodowymi, organizacjami o charakterze ekologiczno-przyrodniczym i łowieckim. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych do szkół prowadzących kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy. Na trwałe w kalendarz szkolnych uroczystości wpisał się Kresowy Konkurs Sygnalistów Myśliwskich.Baza Szkoły
Tylko my regionie posiadamy sprzęt (m. in. trenażer przyczepy samozaładowczej, symulator harvestera, profesjonalne pilarki różnej mocy, sprzęt do pielęgnacji lasu).
Bardzo dobrze wyposażona baza dydaktyczna przyczynia się do tego, że nauka jest ciekawa i przyjemna. Atutem Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju jest doskonała baza dydaktyczna. Placówka w zmodernizowanym i unowocześnionym obiekcie posiada kilkanaście klasopracowni, salę gimnastyczną, bibliotekę i czytelnię, świetlicę, sale komputerowe oraz pomieszczenia administracyjne i gospodarcze przystosowane do pełnej realizacji procesu edukacyjnego.

Bogato wyposażone pracownie ochrony lasu, użytkowania lasu, biologii leśnej, fizyki, chemii, laboratorium językowe z zestawem słuchawkowym, najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny - tablice interaktywne, multimedialny system testów, wizualizery, symulator maszyny wielooperacyjnej, pozwalają w atrakcyjny sposób przyswajać wiedzę.

Bogate zestawy pomocy dydaktycznych, w większości wykonane przez uczniów, z jednej strony zdobią szkolne pomieszczenia przede wszystkim jednak stanowią cenny materiał poglądowy wykorzystywany podczas zajęć z przedmiotów zawodowych i ogólnych.

Szkoła dysponuje wymiarową salą gimnastyczną z dobrze wyposażonym zapleczem (szatnia, łazienki, magazyny, gabinety), boiskami do piłki nożnej, koszykowej, siatkowej i tenisa ziemnego oraz nowoczesną siłownią. Na terenie szkolnym urządzona jest ścieżka zdrowia, znajdują się też obiekty lekkoatletyczne.

Zgodnie z wymogami współczesności ZSL wykorzystuje w swej pracy nowoczesny sprzęt komputerowy. Na wyposażeniu placówki znajdują się pracownie komputerowe, w których uczy się technologii informacyjnej oraz Systemu Informatycznego Lasów Państwowych - SILP. Ponadto w budynku szkoły istnieje również Centrum Multimedialne z komputerami na potrzeby uczniów.

Uczniowie mają możliwość korzystania z internatu dysponującego miejscami noclegowymi oraz stołówką zapewniającą całodzienne wyżywienie. Pod opieką wychowawców młodzież może rozwijać swoje zainteresowania, a także organizować życie kulturalne.

Bogato wyposażona biblioteka udostępnia uczniom swój księgozbiór każdego dnia nauki szkolnej. Wśród zbiorów, obok literatury pięknej, znajduje się wiele pozycji z zakresu literatury zawodowej.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe pomagają naszym uczniom czerpać wiedzę i doświadczenie od pracowników Lasów Państwowych i Parków Narodowych. Uczniowie otrzymują ubrania robocze, niezbędny sprzęt w tym dostęp do trenażerów nowoczesnego sprzętu do pozyskania i wywozu drewna. Odbywanie praktyk pod okiem doświadczonych leśników, udział uczniów w polowaniach szkoleniowych umożliwiają zgłębianie tajników zawodu.
Należy wspomnieć, że każdy uczeń ZSL kończy bezpłatny kurs przygotowujący do obsługi pilarki spalinowej.

Współpraca międzynarodowa w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju jest realizowana w różny sposób, a widocznym efektem są wspólne projekty czy wymiany uczniów. W ramach podpisanych umów z partnerami zagranicznymi (Zespół Szkół Leśnych w Hranicach – Czechy i Zespół Szkół Kształcenia Leśnictwa w Preszowie – Słowacja) nasi uczniowie i nauczyciele odwiedzają placówki edukacyjne, uczestniczą w spotkaniach o charakterze integracyjnym, realizowane są praktyki zawodowe.


ZAJĘCIA DODATKOWE

Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, co przekłada się na liczne sukcesy uczniów. Zajęcia pozalekcyjne przeznaczamy na wyposażenie zainteresowanych w niepowtarzalne umiejętności - grę na rogu myśliwskim, preparowanie okazów. Cieszy zaangażowanie młodzieży w działalność klubu fotograficznego, muzycznego, uprawianie sportów. Drużyna siatkarska, tradycje uprawiania narciarstwa biegowego i rokroczny udział w Biegu Piastów oraz powszechne uczestnictwo naszych uczniów i nauczycieli w spływach kajakowych pokazują zaangażowanie całej społeczności szkolnej w propagowanie zdrowego stylu życia oraz szlachetną rywalizację sportową.

 • Klub Miłosników Starych Pilarek
 • Klub Pilarzy
 • Koło Ekologiczne
 • Szkolne Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
 • UKS "Leśnik"
 • Zespół Sygnalistów Myśliwskich
 • Szkolne Koło PTTK
 • Klub Preparatorski
 • koło fotograficzne i filmowe
 • koło strzeleckie
 • koło tradycji leśnych

INTERNAT

Internat zapewnia wychowankom dobre warunki nauki, zamieszkania, wyżywienia oraz spędzania czasu wolnego. Młodzież zorganizowana jest w grupy wychowawcze liczące 30-35 osób. Tematyka prowadzonych w internacie zajęć obejmuje między innymi: pomoc wychowankom w nauce, rozwiązywanie problemów społecznych i osobistych, rozwój zainteresowań, zajęcia sportowo-rekreacyjne, działalność samorządową, dbałość o zdrowie, higienę osobistą, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu.

Dużą popularnością wśród młodzieży cieszą przede wszystkim zajęcia sportowe. Do najatrakcyjniejszych należą różne formy gier zespołowych, a wśród nich coroczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kierownika Internatu. Wychowankowie uczestniczą również w popołudniowych zajęciach kół zainteresowań oraz doskonalą swoje umiejętności organizacyjne, działając w sekcjach: kulturalnej (odpowiedzialnej za przygotowywanie dyskotek i imprez okolicznościowych) oraz porządkowej (między innymi systematycznie przeprowadzającej konkurs czystości).

Wszyscy mieszkańcy dbają o tereny szkolne, sprawiając, że są odpowiednio zagospodarowane oraz umożliwiają odpoczynek i uprzyjemniają pobyt.

UKS "LEŚNIK"

Od 4 maja 2000r. w miejsce SKS-u z inicjatywy młodzieży i nauczycieli utworzony został Uczniowski Klub Sportowy "Leśnik".

Celem działalności klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego przede wszystkim poprzez angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej oraz prowadzenie atrakcyjnych form współzawodnictwa. Jako najważniejsze sposoby realizacji zadań statutowych należy wskazać cyklicznie rozgrywane mistrzostwa szkoły w grach zespołowych (piłka siatkowa i koszykowa) i szachach, a także regularnie organizowane spływy kajakowe, obozy narciarskie i białe szkoły. Corocznie też członkowie klubu startują w "Biegu Piastów" - Mistrzostwach Polski Szkół Leśnych w Narciarstwie Biegowym, odnosząc sukcesy indywidualne i drużynowe.

UKS "Leśnik" swą ofertę kieruje nie tylko do uczniów. Klub jest między innymi współorganizatorem Mistrzostw Nadleśnictw w Piłce Siatkowej o Puchar Dyrektora RDLP w Lublinie, a także imprez o charakterze masowym, których adresatami są mieszkańcy (zwłaszcza dzieci i młodzież) Biłgoraja i powiatu: bieg narciarski i zabawy na śniegu, turniej siatkówki plażowej oraz przyciągający około 2 tysięcy gości Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka.

Wśród działań podejmowanych przez klub znajdują się również wynikające z profilu szkoły, przy której organizacja funkcjonuje, przedsięwzięcia łączące aktywność ruchową czy zachowania prozdrowotne z pracą na rzecz środowiska naturalnego. Zaliczyć do nich można spływy kajakowe, podczas których uczestnicy uprzątają śmieci z koryt rzek Roztocza, selektywną zbiórkę odpadów, konkursy o tematyce ekologicznej.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie