Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Zaufanie

Zaufanie

Zaufanie jest emocją okazywaną ludziom, przedmiotom czy instytucjom, takim jak firma , rząd czy społeczeństwo . Może być wzajemne. Zaufanie jest wiarą w określone działania czy własności obiektu obdarzonego zaufaniem. Często oznacza nawet przekonanie jednej ze stron w to, że motywacją drugiej strony wobec niej jest bycie uczciwym i chcącym działać dobrze (benewolentnie). Zaufaniem obdarowujemy osobę, której wierzymy, że będzie doradzać nam dobrze, myśląc o nas, a nie o sobie.

Dzisiejszy świat, ciągłe zmiany, hiperkonkurencja, działanie ponad granicami czasu i przestrzeni stawiają przed członkami społeczeństwa oraz uczestnikami rynku ogromne wymagania, którym sprostać można dzięki wzajemnemu zaufaniu. Zaufanie jest pojęciem analizowanym w ramach wielu dyscyplin, takich jak: socjologia, psychologia, zarządzanie, systemy informacyjne. Znaczenie decyzji prowadzących do tworzenia kultury zaufania jest nie do przecenienia. Dobro całego społeczeństwa, rozwój społeczno-gospodarczy oraz sukces organizacji na całym świecie są zdeterminowane poziomem zaufania. Konieczne jest świadome i odpowiednio ukierunkowane budowanie zaufania. W konsekwencji wzrastać będzie rola najnowszej metody zarządzania w organizacjach noszącej nazwę zarządzanie zaufaniem oraz zarządzanie przez zaufanie .

Poza prawem i wspólnymi celami, wzajemne zaufanie jest jednym z podstawowych więzów w społeczeństwie. Jednocześnie zaufanie zmniejsza opór wobec zmian i pomaga sobie z nimi radzić. Kryzys jest pewną formą zmiany zatem zarządzanie zaufaniem jest pomocne w zarządzaniu w kryzysie.

Bibliografia

  • Piotr Sztompka "Zaufanie: fundament społeczeństwa" Kraków: "Znak", 2007
  • Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz "Trust Management in Virtual Work Environments: A Human Factors Perspective", CRC Press Taylor & Francis Group, 2008
  • Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz "Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych", Warszawa: "Difin", 2007
  • Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz "Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowania", Kraków: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, 2009

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Zaufanie":

Autorytet stabilizujący więzi społeczne i ma wydźwięk pozytywny. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, iż nadmierne Zaufanie do autorytetów grozi skostnieniem poglądów a czasem nawet ich zwyrodnieniem. Brak ...

Armia Czerwona Brecht. To właśnie on i wtedy ukuł sławne hasło: Jeśli naród zawiódł Zaufanie rządu, niech rząd rozwiąże naród i wybierze sobie inny. Faktem jest, ...

Zamek Chojnik i służył w jego armii pod dowództwem Albrechta Wallensteina . Kiedy cesarz stracił Zaufanie do swojego generała, w 1634 Hans Ulryk jako jego podwładny został ...

Wielka piątka ...

Normy moralne ...

1929 że najgorsze skutki krachu na nowojorskiej giełdzie już minęły i Amerykanie odzyskują Zaufanie do gospodarki amerykańskiej. 27 grudnia – w ZSRR zakończono politykę NEP . 28 grudnia Stany ...

Chrystian III Oldenburg Habsburgiem , Chrystian wprowadził Duńczyków do swojego ścisłego otoczenia. Z czasem zyskał sobie Zaufanie duńskich elit na tyle, że w 1542 roku Herredag (rada panów, ...

Styl kierowania ...

Choleryk żałują wypowiedzianych słów. Są nastawieni na działania i kierowanie. Wzbudzają wśród ludzi Zaufanie i respekt, często pracują dla potrzeb grupy. Są szybcy w działaniu, ...

Oksytocyna ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Zaufanie":

135 Nauka, technika i kultura przełomu XIX i XX wieku (plansza 13) w dziedzinach nauki przyczynił się także do powstania scjentyzmu, poglądu głoszącego całkowite Zaufanie nauce i odrzucenie metafizyki i religii. ...

128. Czasy Napoleona (plansza 5) siłę ogniową artylerii. Posiadał również dar przemawiania, potrafił w niewielkim czasie pozyskać Zaufanie i uznanie żołnierzy. Podbudowany zwycięstwem we Włoszech, Bonaparte dowodził wyprawą do ...

215 Sytuacja gospodarcza na świecie (plansza 12) poglądów gospodarczych, światowy kryzys wywarł także wpływ na postawy polityczne i podważył Zaufanie części społeczeństwa do rządów parlamentarnych, które zaczęto uważać za niedobrą formę ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie