Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Siła elektromotoryczna

Siła elektromotoryczna

Siła elektromotoryczna (SEM) – czynnik powodujący przepływ prądu w obwodzie elektrycznym [1] równy energii elektrycznej uzyskanej przez jednostkowy ładunek przemieszczany w urządzeniu (źródle) prądu elektrycznego w przeciwnym kierunku do sił pola elektrycznego oddziałującego na ten ładunek.

Siła elektromotoryczna jest najważniejszym parametrem charakteryzującym źródła energii elektrycznej zwane też źródłami siły elektromotorycznej, są nimi generatory elektryczne (prądu stałego i zmiennego), baterie , termopary , fotoogniwa [2][3].

Spis treści

Historia

SEM nie jest siłą w sensie normalnej, fizycznej definicji tego słowa, a nazwa ta jest swoistą pozostałością historyczną. Nazwę siła elektromotoryczna przypisuje się Alessandro Volta (1745–1827), który wynalazł ogniwo Volty . Słowo siła pierwotnie odnosiła się do czynnika rozdzielającego ładunki ujemne i dodatnie. Historycznie używano także nazwy Moc elektromotoryczna.

Definicja

Źródło siły elektromotorycznej przenosi ładunek elektryczny wbrew siłom pola elektrycznego. Siły przenoszące ładunek są nazywane siłami postronnymi. Siły postronne przenosząc ładunek wykonują pracę nad ładunkiem.

Siła elektromotoryczna źródła jest zdefiniowana jako iloraz pracy wykonanej przez źródło do wartości przenoszonego ładunku. [4]

\mathcal{E}= \frac W q

gdzie:

 • \mathcal{E} - siła elektromotoryczna,
 • W - praca,
 • q - przepływający ładunek.

Jednostką siły elektromotorycznej jest dżul na kulomb równy voltowi .

\mathrm{1\,V = \frac{1\,J}{1\,C} = \frac{1\,W}{1\,A} = \frac{1\,kg\cdot m^2}{1\,A\cdot s^3}}

Najważniejsze zależności

Siła elektromotoryczna w obwodzie z prądem jest równa stosunkowi mocy elektrycznej wydzielanej w obwodzie do natężenia prądu.

\mathcal{E}= \frac W q =\frac {\frac W t} {\frac q t} = \frac P I

gdzie:

 • P - moc wydzielona w obwodzie;
 • I - natężenie prądu elektrycznego;

Przemiany energii w obwodzie elektrycznym

Z punktu widzenia elektryczności, wykonana praca nad nośnikiem ładunku, zamienia się na energię elektryczną, którą uzyskuje ładunek. Uzyskiwanie energii odbywa się w wyniku przesuwania ładunku przeciwko siłom pola elektrycznego. Wykonywanie pracy przez źródło odbywa się kosztem innej energii (np. energii chemicznej). Energia elektryczna nośników prądu zamienia się w odbiornikach na inne rodzaje energii. Z punktu widzenia energii, proces zachodzący w źródle napięcia można wyrazić:

 E_f \xrightarrow {W} E_e \xrightarrow {W} E_g
 - \Delta E_f = W = \Delta E_e = \Delta E_g \,

W związku z opisanymi wyżej przemianami energii w obwodzie prądu elektrycznego, siła elektromotoryczna jest równa:

\mathcal{E} = \frac W q = - \frac {\Delta E_f} q = \frac {\Delta E_e} q = \frac {\Delta E_g} q \,

gdzie:

 • Ef - energia zewnętrzna, zamieniana na energię elektryczną
 • W - praca wykonywana przez źródło nad przeniesieniem ładunku
 • Ee - energia elektryczna, jaką uzyskuje ładunek w źródle i jaką oddaje w obwodzie,
 • Eg - energie, wykonane prace uzyskane z obwodów elektrycznych.

SEM a praca

Siła elektromotoryczna liczbowo jest równa pracy wykonanej przez zewnętrzne źródło energii, potrzebnej na jednokrotny obieg obwodu przez jednostkowy ładunek elektryczny [5].

Elementarną pracę wykonaną przez siłę wyraża wzór:

 dW = \mathbf{F}\cdot \operatorname d\mathbf{l}

Jeśli wektor pola F jest siłą działającą na ładunek jednostkowy nośnika ładunku, SEM w obwodzie C wynosi:

\mathcal{E} = W =\oint_C\mathbf{F}\cdot \operatorname d\mathbf{l}

SEM ogniwa a napięcie

Ładunek przenoszony w źródle przemieszcza się między punktami których różnica potencjałów (napięcie) jest równa sile elektromotorycznej. Napięcie na zaciskach źródła prądu zazwyczaj różni się od siły elektromotorycznej źródła, spowodowane jest to występowaniem w źródle oporu elektrycznego, zwanego oporem wewnętrznym źródła, polaryzacji elektrod i innych zjawisk. Występowanie tych zjawisk w źródle opisuje się równaniem:

U=\mathcal{E} - IR_W

gdzie:

 • U - napięcie na zaciskach źródła,
 • RW - opór wewnętrzny źródła
 • I - natężenie prądu elektrycznego

Siła elektromotoryczna równa się napięciu (różnicy potencjałów) na zaciskach źródła prądu, gdy obwód jest otwarty (prąd nie płynie);

Jeśli zewnętrzny obwód nie jest podłączony do SEM, prąd elektryczny nie płynie przez źródło. W takim przypadku pomiędzy zaciskami źródła pojawia się pole elektryczne , które dokładnie znosi działanie SEM i ładunki elektryczne w źródle nie są przenoszone. Wówczas różnica potencjałów pomiędzy zaciskami jest równa SEM.

Źródłem tego pola są ładunki elektryczne rozdzielone przez proces wywołujący SEM. Na przykład, reakcja chemiczna w ogniwie chemicznym zachodzi tylko, gdy pole elektryczne pomiędzy rozdzielonymi ładunkami jest niewystarczające by zatrzymać reakcję.

Pomiar SEM

Energia elektryczna uzyskana przez jednostkowy ładunek przemieszczany przez SEM w źródle prądu w kierunku przeciwnym do sił pola elektrycznego równa jest różnicy potencjałów na końcówkach otwartego źródła prądu. Pomiar tej różnicy ( napięcia ) wymaga metody lub układu nie pobierającego prądu z mierzonego obwodu. Mierzona różnica potencjałów ma polaryzację przeciwną do kierunku działania SEM. W przypadku układów w których wielkość siły elektromotorycznej zależy od natężenia płynącego prądu (np. niektóre rodzaje prądnic), bezpośredni pomiar SEM nie jest możliwy i wymaga pomiarów pośrednich i obliczeń.

Siła elektromotoryczna indukcji

Indukcja elektromagnetyczna zachodząca w wyniku zmian pola magnetycznego objętego przewodnikiem przekształca energię mechaniczną w elektryczną. Zmiana pola magnetycznego może wynikać z ruchu przewodnika lub źródła pola magnetycznego, a wygenerowana w ten sposób SEM nazywana jest siłą elektromotoryczną rotacji, SEM wytworzona przez nieruchome przewodniki w wyniku zmian indukcji magnetycznej wywołaną zazwyczaj zmianą natężenia prądu generuje SEM indukcji nazywaną siłą elektromotoryczną transformacji.

Z prawa Faradaya wynika wzór:

\mathcal{E}= -{\operatorname d\Phi_B \over \operatorname dt}

Szczególnym przypadkiem indukcji elektromagnetycznej jest samoindukcja , która powoduje powstanie siły elektromotorycznej w obwodzie w wyniku zmian natężenia prądu w nim płynącego. Powstającą SEM wyraża wzór:

 \mathcal{E} = -L { \operatorname d I \over \operatorname dt }

gdzie:

Procesy wywołujące SEM

Niektóre procesy, w których powstaje siła elektromotoryczna:

Przypisy

 1. Siła elektromotoryczna - Słownik języka polskiego
 2. Praca zbiorowa, Encyklopedia fizyki, PWN
 3. D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, PWN
 4. Marian Kozielski: Fizyka i astronomia. Warszawa: PWN, 2005. 978-83-7446-021. 
 5. Praca zbiorowa, Słownik fizyczny, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", s.375, 1984 , .


Inne hasła zawierające informacje o "Siła elektromotoryczna":

Rodzimy Kościół Polski ...

Peter Debye ...

Armia Czerwona ...

Bitwa pod Kłuszynem ...

Państwo opiekuńcze ...

Nałęcz (herb szlachecki) ...

Ziemia ...

Władysław Gomułka ...

Impresjonizm (styl muzyczny) ...

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Siła elektromotoryczna":

Ogniwa galwaniczne (plansza 24) e height=434 width=770 > Siła elektromotoryczna ogniwa Siła elektromotoryczna ogniwa - SEM to różnica potencjałów dwóch półogniw ...

Ogniwa galwaniczne (plansza 35) anodę SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA OGNIWA to napięcie na zaciskach ogniwa otwartego TANDARDOWY POTENCJAŁ PÓŁOGNIWA to Siła elektromotoryczna ogniwa zestawionego z danego półogniwa, zawierającego jony o jednostkowej aktywności ...

Zasady dynamiki część 2 (plansza 14) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie