Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej

Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny
tel./fax (46) 838 74-95, (46) 838 74-61
www:   http://www.zspzd-technikum.pl
ZSCKR na Facebooku
e-mail:   szkola@zspzd-technikum.pl
zsrzd@poczta.onet.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 7277 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


SZKOŁA POLICEALNA

- technik weterynarii (4 semestry)
- zajęcia w systemie zaocznym
 

TECHNIKUM (4 lata)


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

- przygotowujące do zawodu rolnik oraz
  technik rolnik

- kwalifikacja R.3 - Prowadzenie produkcji
  rolniczej (rolnik)

- kwalifikacja R.16 - Organizacja
  i nadzorowanie produkcji rolniczej
  (technik rolnik)

O NAS

Szkoła jest położona 10 km od Łowicza w kierunku Kutna. Budynek szkoły, sali gimnastycznej, internatu i gospodarstwo pomocnicze mieszczą się w "Parku Wiejskim". Gwarantujemy ciszę, atmosferę pracy, nauki oraz wypoczynku. Dogodne położenie sprawia, że do naszej szkoły uczęszcza młodzież z odległych zakątków województwa łódzkiego i mazowieckiego. Na miejscu istnieje możliwość zakwaterowania w bardzo dobrze wyposażonym internacie oraz na stancjach prywatnych.

Absolwenci szkół zdobywają pełne kwalifikacje rolnicze, uprawniające do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego oraz występowania o dopłaty i fundusze strukturalne z UE.
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie w Ogólnopolskim Rankingu Perspektywy 2015
Technikum w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie w Ogólnopolskim Rankingu Techników znalazło się na 132 miejscu w kraju, 10 w województwie łódzkim i I w powiecie łowickim. Ranking „Perspektyw” został opublikowany po raz siedemnasty. W 2015 roku rankingiem objętych zostało 1850 techników z całego kraju.

   Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?
 • poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności
 • poznasz nowoczesne sposoby gospodarowania z wykorzystaniem technologii informatycznych
 • fundusze strukturalne będą w zasięgu Twojej ręki
 • będziesz miał większy wpływ na wzrost dochodów swojego gospodarstwa
 • wzrośnie poczucie Twojej wartości jako przedsiębiorcy rolnego

Szkoła umożliwia:
 • wyjazdy turystyczno-szkoleniowe krajowe i zagraniczne
 • wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w: Samorządzie Uczniowskim, Naukowym Kole Ekonomistów, Kole Zootechników, PCK, LOP, grupie tanecznej, zespołach muzycznych, szkolnym sklepiku, radiowęźle szkolnym, Uczniowskim Klubie Wolontariatu
 • udział w pokazach, konferencjach, szkoleniach przodujących firm
 • ukończenie kursów kwalifikacyjnych np.: kurs nauki jazdy samochodem i ciągnikiem, kurs na inseminatora, kurs kombajnisty, kurs bukieciarstwa, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs nauki jazdy konnej, inne wg potrzeb ucznia


Baza dydaktyczna:
 • atrakcyjne położenie na terenie parku wiejskiego
 • ponad 20 pracowni ogólnokształcących i zawodowych dobrze wyposażonych w sprzęt techno-dydaktyczny
 • bezprzewodowy Internet Wi-Fi na terenie całej szkoły
 • nowy budynek kształcenia zawodowego z lecznicą weterynaryjną i pracownią analityczno chemiczną
 • pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu
 • biblioteka ze skomputeryzowanym katalogiem, czytelnią oraz pracownią multimedialną
 • eko-ogród, eko-pracownię
 • nowoczesną oborę z robotem udojowym
 • kajaki i rowery
 • internat z pokojami 2 lub 3 osobowymi i stołówką
 • kompleks obiektów sportowych: hala sportowa oraz stadion
 • autodrom do nauki jazdy


Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Zgodnie ze zmianami w systemie kształcenia zawodowego Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od stycznia 2013r. organizuje bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe – w zawodzie rolnik (dla dorosłych, ukończone 18 lat) z zakresu kwalifikacji R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej oraz w zawodzie technik rolnik (dla dorosłych, ukończone 18 lat) z zakresu kwalifikacji R16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Prowadzone są co drugi tydzień w soboty i niedziele.

Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu zawodowego zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwent kursu będzie posiadał następujące umiejętności:
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich
 • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego

Ponadto Absolwent będzie posiadał prawo do korzystania ze środków unijnych. Absolwent kursu zawodowego kształcącego w zawodzie rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji R3 "Prowadzenie produkcji rolniczej" może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R16 "Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej" lub technik agrobiznesu po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R6 "Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie".

   Koła zainteresowań:
 • koło zootechników
 • naukowe koło ekonomistów
 • koło przyrodniczo-ekologiczne
 • koło teatralne
 • Uczniowski Klub Filmowy
 • koło turystyczne
 • grupa taneczna
 • radiowęzeł szkolny
 • Ludowy Klub Sportowy

Erasmus +
Projekt „Kształtowanie i pielęgnacja terenów zieleni – szansą dobrej pracy na rynku europejskim” obejmuje okres od 01.06.2015r. do 31.05.2017r. wraz z instytucją partnerską – ośrodkiem kształcenia DEULA w Nienburgu w Niemczech. Projekt zakłada nabycie umiejętności z zakresu współczesnych zasad kształtowanie terenów zieleni oraz urządzanie elementów małej architektury. Uwzględnia wykonywanie prostych zabiegów pielęgnacyjnych, zgodnie z sztuką ogrodową z przestrzeganiem zasad ochrony środowiska i prawa europejskiego, które będą prowadziły do zwiększenia aktywności zawodowej uczniów i poprawienia ich przedsiębiorczości w tworzeniu nowych miejsc pracy.

INTERNAT

W ofercie internatu znajdują się 2, 3 i 4 osobowe pokoje. Istnieje możliwość zakwaterowania oraz wyżywienia 90 osób. Pokoje są wyposażone w tapczany, szafy ubraniowe, regały, stoły i krzesła oraz umywalki. Na każdym piętrze znajdują się sanitariaty, toalety, prysznice, pomieszczenia do prasowania osobistych rzeczy. Internat zapewnia młodzieży całodzienne wyżywienie. Stołówka zlokalizowana jest w budynku szkoły, posiada własne zaplecze kuchenne. Posiłki są smaczne, domowe, a przede wszystkim zdrowe. Ze stołówki mogą korzystać również uczniowie niezamieszkujący w internacie.

Wychowankowie internatu mogą ciekawie spędzać czas wolny. Mają możliwość korzystania ze szkolnych obiektów sportowo-rekreacyjnych takich jak: sala gimnastyczna i boisko. Do dyspozycji uczniów są dwie świetlice ze sprzętem RTV, bilardem, stołem tenisowym i siłownią fitness. Mieszkańcy internatu mogą korzystać z miejsc do cichej nauki, komputerów ze stałym łączem do internetu oraz podręcznej biblioteki zaopatrzonej w encyklopedie, słowniki i lektury szkolne.

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

Technik Architektury Krajobrazu
To jest jedyna tego typu szkoła w naszym regionie. Architektura krajobrazu należy do najnowszych zawodów w Polsce. Szkoła uczy projektowania, kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni, konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, projektowania ogrodów przydomowych, działek rekreacyjnych, zieleni miejskiej, rewaloryzacji, modernizacji parków zabytkowych, inwentaryzacji drzewostanu. Absolwent tego kierunku może założyć własną firmę lub znaleźć pracę w pracowniach projektowych, konserwacji zabytków i ochrony środowiska, urzędach administracji samorządowej, w parkach narodowych i krajobrazowych. Uczniowie przygotowywani są do zdawania egzaminu maturalnego. Przedmiotem z rozszerzonym programem nauczania jest matematyka. Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach, gdzie przedmiotem kwalifikującym jest geografia (hotelarstwo, geodezja, turystyka, architektura krajobrazu).

Technik Hodowca Koni
Wychodząc naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu końmi i zapotrzebowaniu na rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę do obsługi koni zapewniamy: zdobycie wiedzy z szeroko rozumianej hipologii na zajęciach teoretycznych i praktycznych, doskonalenie umiejętności jeździeckich, powożenie zaprzęgami, okresowe zajęcia z podkuwaczami, lekarzami weterynarii oraz rymarzami.

Ukończenie szkoły i zdobycie tytułu technika hodowcy koni umożliwia założenie i prowadzenie gospodarstwa hodowlanego lub prowadzenie działalności agroturystycznej. Uzyskanie uprawnień instruktorskich i trenerskich umożliwia podjęcie pracy w ośrodkach jeździeckich i stadninach koni. Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: weterynaria, zootechnika, medycyna, rolnictwo.

Technik Rolnik
Zawód ten przeżywa prawdziwy renesans. Średnie wykształcenie rolnicze jest jednym z warunków korzystania ze środków pieniężnych Unii Europejskiej. Uczniowie nabywają umiejętności do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego lub do pracy w zawodach rolniczych i okołorolniczych.
Szkoła wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom i kształci techników rolników o różnych specjalnościach. Dobre przygotowanie ogólnorolnicze i specjalność branżowa umożliwia absolwentom łatwe przystosowanie się do warunków w każdym zakładzie pracy związanym bezpośrednio lub pośrednio z rolnictwem. Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza, ekonomia, agrobiznes.

Technik Weterynarii
Zawód, dzięki któremu uczniowie nabywają umiejętności obsługi i pielęgnacji weterynaryjnej zwierząt. Odbywają zajęcia edukacyjne w pracowniach specjalistycznych pod kierunkiem lekarzy weterynarii, a praktyki zawodowe w lecznicach weterynaryjnych. W trakcie nauki zdobywają umiejętności posługiwania się sprzętem specjalistycznym (USG, aparaty hematologiczne, spektrofotometry) przeznaczonym do diagnozowania chorób oraz sprzętem analitycznym do określania rodzaju patogenów.
Technik weterynarii może podjąć pracę w lecznicach weterynaryjnych, przetwórstwie spożywczym, na fermach przemysłowych, w zakładach hodowli zwierząt, ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt, lub nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Absolwent może również samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne i korzystać z funduszy unijnych, ma możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: weterynaria, zootechnika, medycyna, rolnictwo.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie