Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 23

im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego

ul. Przystankowa 32, 52-235 Wrocław
tel. (71) 364-42-06
www:   http://www.sp23wroc.pl
e-mail:   post@sp23wroc.pl
 

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 23

- oddziały przedszkolne dla dzieci
  5 i 6-letnich

- język angielski od I klasy
- język niemiecki od klasy IV
- klasy sportowe z rozszerzonym
  programem szermierki i koszykówki

- wysokie wyniki dydaktyczne
- pracownia językowa
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- opieka logopedy
- "Szkoła z klasą", "Szkoła bez przemocy"
- opieka w świetlicy, biblioteka
- wycieczki, zielone szkoły
- ciekawe zajęcia pozalekcyjne
- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
- zajęcia wyrównawcze
- dyżury pielęgniarki szkolnej
- bezpieczna, przyjazna dla ucznia

Jednym z najważniejszych zadań wychowawczych jest tworzenie klimatu więzi w szkole, w rodzinie oraz aby nasi wychowankowie byli otwarci na innych i odpowiedzialni za społeczność, której są członkami. Program wychowawczy realizowany jest przez wszystkich nauczycieli, pedagoga szkolnego i stanowi podstawę do opracowania klasowych planów wychowawczych. Plany te są dostosowane do konkretnej grupy uczniów, poprzez odpowiedni dobór form i metod realizacji celów.

Zakładamy, że w wyniku konsekwentnych działań według opracowanego planu wychowanek naszej Szkoły będzie posiadał cechy osobowe, które wynikają z przyjętego systemu wartości.

   Misja

Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.


Oddziały "0"
Dzieci w szkole oprócz ciekawych zajęć dydaktycznych, zabawy i opieki biorą udział w zajęciach takich jak: język angielski, gimnastyka, gry i zabawy, rytmika, bajkoterapia, logopedia a także religia. Nasze cele to:
 • stworzenie atmosfery przyjaznej i bezpiecznej, która umożliwi dzieciom łatwe przejście z grupy przedszkolnej do klasy pierwszej
 • stymulowanie psychospołecznego rozwoju dzieci
 • budzenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej dzieci
 • ukazanie interesujących form spędzania wolnego czasu

Klasy sportowe o profilu szermierka, koszykówka
Cykl kształcenia sportowego trwa 3 lata. Klasy z rozszerzonym programem szermierki i koszykówki powoływane są od poziomu klas IV i realizują program do klasy VI. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania ustalony przez Dyrektora Szkoły dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego.

Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem. Z uwagi na konieczność uczestnictwa uczniów w różnorodnych typach zawodów sportowych uczniowie zobowiązani są wstąpić do Wrocławskiego Klubu Szermierczego "Kolejarz".

WIZJA SZKOŁY

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, Dolnego Śląska i Wrocławia. Jednocześnie wychowujemy je do szacunku, współpracy i otwartości innych narodów europejskich, ucząc obok polskiego innych języków, kultury, geografii itd. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

 1. Szkoła stwarza uczniom optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy.
 2. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.
 3. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjne, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą.
 4. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

Priorytety Szkoły
 • wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej
 • wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym (przeciwdziałanie korupcji)
 • edukacja europejska
 • wychowanie przez sport

BIBLIOTEKA

Dysponuje dwoma pomieszczeniami: czytelnią i wypożyczalnią. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek. Zbiory ułożone są tematycznie. W naszej bibliotece znajduje się przeszło 7400 woluminów. Mamy wiele pozycji z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży, lektury, książki naukowe oraz popularnonaukowe. Wyszukanie interesującej książki nie jest trudne. Zawsze pomocą służy bibliotekarz, starszy uczeń, ale można też skorzystać z katalogu alfabetycznego i rzeczowego.

Biblioteka prenumeruje także czasopisma dla dzieci oraz prowadzi zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, organizuje konkursy recytatorskie i czytelnicze.

ŚWIETLICA

Dzieci przebywające w świetlicy mają czas na zabawę i zajęcia dowolne zgodnie z własnymi zainteresowaniami, a ponadto uczestniczą w zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy: dzieci m.in. słuchają bajek muzycznych, biorą udział w zajęciach czytelniczych i plastycznych, w zabawach integracyjnych i umysłowych, w grach sportowych (na boisku szkolnym i w sali gimnastycznej). Dzieci mają także okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez swoich rówieśników.

W świetlicy organizowane są również konkursy, których celem jest motywowanie dzieci do zaangażowanego uczestnictwa w zajęciach oraz rozwijanie zainteresowań. Dzieci mają więc okazję otrzymać punkty (plusy) za staranne wykonanie pracy plastycznej, za wygraną w grach planszowych, towarzyskich i sportowych, za przygotowanie zajęć dla rówieśników itp. W przypadku rażącego i powtarzającego się, mimo rozmów z wychowawcą, łamania przez dziecko którejś z ustalonych na początku roku szkolnego zasad (tzw. "kontraktu"), uczeń może otrzymać w konkursie "minus". Laureaci konkursów świetlicowych otrzymują dyplomy i nagrody.

Dzieci uczęszczające do świetlicy ponadto biorą udział w konkursach organizowanych przez świetlice z wrocławskich szkół podstawowych, często zdobywają wyróżnienia i nagrody.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie